Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Monumenten BG-terrein niet gesloopt

Dirk Wolthekker,
28 maart 2012 - 09:55
Na vijftien jaar is er een einde gekomen aan het getouwtrek om de monumentale, met sloop bedreigde UvA-panden op het BG-terrein: de sloop gaat niet door. De UvA trekt de aanvraag tot sloop in.

Een mededeling van vergelijkbare aard zal verantwoordelijk stadsdeelbestuurder Boudewijn Oranje (D66) vanochtend doen aan de stadsdeelraad. Het BG-dossier was een buitengewoon ingewikkeld dossier aan het worden op het stadshuis omdat de voorganger van Oranje, Els Iping (PvdA), al een sloopvergunning had afgegeven, maar die vergunning werd onder het nieuwe stadsdeelbestuur door de rechter nietig verklaard. De UvA ging daartegen in beroep bij de Raad van State.

Miljoenen weggegooid
Doordat de UvA de sloopaanvraag nu intrekt is de lucht in een keer geklaard: de meerderheid van de raad is tevreden, buurtbewoners zijn tevreden en de monumenten- en erfgoedinstanties eveneens. Die laatsten hadden eerder al aangegeven geen verdere procedures tegen de UvA te voeren als de monumenten bewaard zouden blijven. Voor alle duidelijkheid: het gaat om de panden van het voormalige Crea-2 en om een deel van het vroegere Zusterhuis. De miljoenen die inmiddels al zijn uitgegeven aan het ontwerp van een nieuwe bibliotheek – ontworpen door architectenbureau Cruz Y Ortiz – moeten als weggegooid geld worden beschouwd.

De geplande bibliotheek geesteswetenschappen en het studiecentrum zullen in de bestaande te renoveren gebouwen worden ondergebracht. ‘Daartoe gaat de UvA samen met het stadsdeel een structuurplan ontwerpen op basis waarvan de panden zullen worden gerenoveerd. Het bestaande programma van eisen blijft gehandhaafd,’ zegt UvA-woordvoerder Ronald Schepers. ‘Bij het structuurplan zullen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Bureau Monumenten & Archeologie van de gemeente worden betrokken. Die hebben daar ook al mee ingestemd.’

1 mei
De bedoeling is nu dat de UvA en het stadsdeelbestuur voor 1 mei een regeling ondertekenen waarin nader wordt ingegaan op het te maken structuurplan en afspraken worden vastgelegd. ‘Zodra beide partijen die regeling hebben ondertekend trekt de UvA de sloopaanvraag officieel in en wordt ook de procedure bij de Raad van State ingetrokken,’ zegt Schepers. Wat het nieuwe plan gaat kosten is nog niet bekend. ‘Maar we streven naar een betaalbare oplossing en gaan ervan uit dat die ook haalbaar is.’

De eerder geplande parkeergarage maakt geen deel uit van het nieuwe plan. Wel komt er een ondergrondse fietsenstalling. Het stadsdeelbestuur is volgens Schepers ook al akkoord met bebouwing van de historische binnenhof. Als het structuurplan gereed is komt er een nieuwe Europese aanbesteding.

Hoe lang een en ander gaat duren is vooralsnog onzeker. ‘Maar oorspronkelijk gingen we ervan uit eind 2014 te kunnen beginnen met de nieuwbouw. We gaan ervan uit dat die datum nog steeds haalbaar is, maar dan voor de renovatie. Het stadsdeelbestuur heeft aangegeven er alles aan te willen doen om zo snel mogelijk een nieuwe bouwvergunning te verstrekken.’