Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Nieuwe rechtendecaan moet ‘drieslag’ maken

Dirk Wolthekker,
29 oktober 2015 - 16:55

Een nieuwe decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) aan de UvA zal het niet gemakkelijk krijgen. Dat blijkt uit het conceptprofiel dat is opgesteld om een opvolger van Edgar du Perron te vinden, die zijn functie komend voorjaar zal neerleggen.

Het regent momenteel (concept-) profielen voor nieuwe UvA-bestuurders. Na profielen voor een nieuwe collegevoorzitter en een nieuwe rector magnificus is er nu ook een conceptprofiel opgesteld voor een nieuwe rechtendecaan. De zittende decaan, Edgar du Perron, tevens vicerector van de UvA en in die hoedanigheid belast met de hervormingsagenda, vertrekt uiterlijk 1 april of zoveel eerder als mogelijkDu Perron zal raadsheer worden bij de Hoge Raad..

 

De nieuwe decaan zal het niet gemakkelijk krijgen, zo blijkt uit de zogenoemde ‘kernopdracht’ die is geformuleerd. In het profiel staat dat de FdR zich ‘in een belangrijke periode van heroriëntatie’ bevindt, maar dat is een understatement.

 

De nieuwe decaan zal namelijk forse maatregelen moeten nemen om de financiën van de FdR uit het slop te halen. Vorig jaar bleek dat de FdR tot 2018 vijf miljoen moet bezuinigen. Die operatie is inmiddels in gang gezet, maar een nieuwe decaan moet de bezuinigingsslag afmaken.

 

In het conceptprofiel staat bovendien dat de nieuwe decaan ‘een drieslag’ moet maken: herstructureren, vernieuwen en bezuinigen. Ervaring met ‘verander- en bezuinigingsprocessen’ is dan ook vereist, evenals een goed financieel inzicht in universitaire financiering.

Foto: Twitter
Vertrekkend rechtendecaan Edgar du Perron

Medezeggenschap
Maar dit is niet het enige waar de nieuwe decaan mee te maken krijgt. Hij of zij moet – uiteraard – ook meewerken aan de hervormingsagenda van de UvA. De nieuwe faculteitsbaas moet daarom oog hebben voor ‘een sterke medezeggenschap’. Vertrekkend decaan Du Perron is momenteel als vicerector binnen het College van Bestuur van de UvA (CvB) belast met de hervormingsagenda, maar zijn opvolger zal in dat opzicht niet een extra taak krijgen binnen het CvB.

 

De nieuwe decaan krijgt wel een omvangrijke logistieke klus op zijn bord, waarvan de voorbereidingen binnenkort van start gaan: de verhuizing van de faculteit van de Oudemanhuispoort naar de Roeterseilandcampus. Over samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam en/of de Vrije Universiteit is vooralsnog niets opgenomen in het conceptprofiel.

 

De academische gemeenschap kan commentaar leveren op het conceptprofiel voordat het definitieve profiel wordt vastgesteld. De facultaire studentenraad organiseert momenteel discussiebijeenkomsten. Voor medewerkers is een mini-enquête opgesteld die via het intranet in te vullen is.

 

Volgende week woensdag 4 november organiseert de sollicitatie-adviescommissie op basis van de vergaarde input een discussiemiddag. Locatie: zaal F2.01C. Tijd: 15.00-17.00