Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Rechtenfaculteit moet vijf miljoen bezuinigen

Dirk Wolthekker,
5 september 2014 - 13:30
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid moet in de periode tot 2018 vijf miljoen bezuinigen. Om de bezuiniging op te vangen gaat de faculteit proberen de inkomsten te verhogen en in de kosten te snijden.

‘We moeten serieuze maatregelen nemen, maar het is geen hopeloze toestand,’ zei rechtendecaan Edgar du Perron gistermiddag ter geruststelling tegen medewerkers tijdens een informatiebijeenkomst in zaal D109. De bezuiniging werd half juli naar buiten gebracht door het College van Bestuur in de Kaderbrief 2015, een notitie die geldt als voorbereiding op de begroting van volgend jaar. Daarin wordt ook vooruitgeblikt op de jaren tot en met 2018.

Overigens blijkt daaruit dat ook andere faculteiten – vooral Geesteswetenschappen en Maatschappij & Gedrag – de komende jaren de broekriem moeten aanhalen.

De daling van de inkomsten – gerekend vanaf dit kalenderjaar – komt volgens Du Perron onder meer door ontwikkelingen in de eerste geldstroom, het (al jaren dalende) bedrag dat vanuit Den Haag rechtstreeks naar de universiteiten wordt overgemaakt en daar intern wordt herverdeeld door de colleges van bestuur.

Dat gebeurt dus ook aan de UvA, maar het bedrag dat de rechtenfaculteit krijgt toebedeeld zal de komende jaren flink dalen. Du Perron: ‘Ten opzichte van 2013 zal de faculteit het in 2018 met 21 procent minder financiering uit de eerste geldstroom moeten doen.’ Dit komt doordat het CvB van de UvA de toekenning per studiepunt, per inschrijving en per diploma verlaagt. In combinatie met de verwachte afname van het aantal ingeschreven rechtenstudenten leidt dat tot een daling aan onderwijsinkomsten.

Twee geldstroom
Ook aan de onderzoekskant gaat het aan de FdR niet zoals zou moeten. Du Perron: 'De faculteit heeft weliswaar een vaste jaarlijkse onderzoekvoet van zes miljoen, maar een steeds groter deel van de onderzoekbekostiging is afhankelijk van prestaties in de tweede geldstroom, vooral NWO. En daar doet de rechtenfaculteit het minder dan andere UvA-faculteiten: ons aandeel in wat de UvA binnenhaalt aan tweede geldstroomonderzoek daalt de komende jaren van 5,66 procent naar 4,62 procent.’

De rechtenfaculteit gaat nu een plan maken om de inkomsten te verhogen. Daartoe wil men betere (internationale) studenten aantrekken, betere onderwijsrendementen zien te halen en de instroom in de master vergroten. Masterstudenten leveren sneller geld op dan bachelorstudenten, omdat zij in principe al na een jaar een diploma een hebben. Het aantrekken van betere studenten zal overigens nog geen sinecure zijn: in de Nationale Studentenenquête staat de rechtenopleiding van de UvA steevast in de onderste regionen.

Ook wil Du Perron meer onderzoeksgeld genereren uit de tweede en derde geldstroom, onder meer door samen te werken met andere faculteiten in interdisciplinair onderzoek en door het aantrekken van meer buitenpromovendi.

Personeel
Prangende vraag is uiteraard of de bezuinigingen gevolgen hebben voor het personeel. Du Perron: ‘Op een faculteit waar 85-90 procent van de begroting uit personeelskosten bestaat kun je niet een bezuinigingsplan maken zonder dat dit ook consequenties kan hebben voor het personeel. Misschien moeten we dus ook naar de personeelsbezetting kijken, maar daarover gaan we eerst praten met de ondernemingsraad.’

De verhuizing van de rechtenfaculteit naar de Roeterseilandcampus (REC) heeft overigens geen invloed op de facultaire begroting: de verbouwing wordt betaald door het Maagdenhuis, althans de basisvoorzieningen die nodig zijn op de nieuwe locatie. ‘Extra voorzieningen die wij als faculteit willen hebben, zullen we wel zelf moeten betalen.’

Het faculteitsbestuur gaat nu eerst in overleg met de ondernemingsraad en zal naar verwachting begin november naar buiten komen met een bezuinigingsplan.