Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Studentenpartij Mei stopt mogelijk in oktober

Willem van Ewijk,
16 oktober 2015 - 15:18

Studentenpartij Mei zinspeelt op haar einde nu er niet genoeg kandidaten zijn om zitting te nemen in het nieuwe bestuur. Dit blijkt uit een e-mail die partijvoorzitter Jessica Endert vanochtend aan partijleden stuurde en die is ingezien door Folia.

De sollicitatietermijn voor kandidaat-bestuursleden sluit al op 23 oktober en tot nu toe heeft zich nog maar één kandidaat gemeld. Het huidige bestuur zegt bij monde van Endert zelf niet nog een jaar te willen aanblijven.

 

Volgens Endert valt de bestuursleden niets te verwijten. In de e-mail staat dat ze verschillende pogingen hebben ondernomen om kandidaten te werven. Tevergeefs. Nu ligt de bal bij de leden. Want Mei is een ledenpartij, aldus Endert, en dan is het ‘niet alleen aan het bestuur om voor opvolging te zorgen’.

 

Dit zou weleens het einde kunnen beteken van partij Mei: als zich niet genoeg kandidaten melden dan zal het bestuur de ontbinding van de partij op de agenda zetten bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering, op 29 oktober. ‘Het (...) is geen noodkreet, geen roep om hulp en geen dreigement. Het is een feit,’ schrijft voorzitter Endert.

 

Ze laat tegenover Folia weten dat ze er vertrouwen in heeft dat het alsnog goedkomt. 'Maar opheffing blijft een reële mogelijkheid. En dan hebben de leden het recht dat het aan ze gecommuniceerd wordt.'

 

(De tekst loopt door onder de foto.)

Foto: Daniël Rommens

Te laat

Partij Mei was jarenlang de grootste partij in de Centrale StudentenraadDe Centrale Studentenraad (CSR) is het overkoepelende en belangrijkste inspraakorgaan voor UvA-studenten en komt bij het bestuur op voor de belangen van studenten. van de UvA. De partij leverde onder meer de twee laatste CSR-voorzitters: Tariq Sewbaransingh en Sam Quax. De moeilijkheden voor de partij begonnen toen ze dit voorjaar de lijsten voor de studentenraadsverkiezingen te laat inleverde bij de kiescommissie.


De partij werd uitgesloten van deelname aan de studentenraadsverkiezingen en van deelname aan de verkiezingen voor de meeste faculteitsraden. Voorzitter Tom Tawfik stapte op. Opvolger Jessica Endert zei dat het bestuur een fout had gemaakt en beloofde het goed te maken. Na een tevergeefs beroep bij het Centraal Stembureau van de UvA, spande de partij een zaak aan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs in Den Haag (CBHO).

 

Aanvankelijk kreeg de partij nog steun van de andere studentenpartijen. Ze vonden het niet democratisch dat Mei om een kleine procedurele fout moest worden uitgesloten. Maar de zaak bij het CBHO was een stap te ver.

Jessica Endert (links), en Tom Tawfik (rechts) bij het Centraal Stembureau van de UvA.

 Imagoschade

Het CBHO besloot namelijk een dag voor de verkiezingen dat deze moesten worden uitgesteld. De partij had de keuze om de zaak te laten vallen, of om de verkiezingen uit te laten stellen met het risico dat ze alsnog niet aan die verkiezingen zou kunnen meedoen.

 

De partij koos voor uitstel. Het kwam Mei, en voorzitter Endert, op veel kritiek te staan. ‘Partij Mei kaapt doelbewust, schijnbaar uit frustratie, de gehele loop van de verkiezingen,' schreven rivaliserende studentenpartijen UvA Sociaal, de Decentralen, de Humanities Rally Partij, OpRecht en TOF. Deze partijen hadden de verkiezingscampagnes al voorbereid. Uitstel zou betekenen dat de verkiezingen na de tentamenweek zouden worden gehouden, een moment waarop veel studenten niet meer op de faculteit zouden zijn. Er zou bovendien campagne moeten worden gevoerd tijdens de toetsweek, en dat leek de partijen niet verstandig. 

'Zelfs als Mei wel mee mag doen, dan zal het democratisch proces op de UvA zodanig verstoord zijn, en het imago van de partij zodanig geschaad, dat dat alleen al reden voor Mei zou moeten zijn om het hoger beroep niet door te zetten,’ schreven de partijen.

 

Partij Mei verloor haar beroep bij het CBHO. Nu lijkt ook de imagoschade haar te veel te zijn geworden.

 

Volgens voorzitter Endert heeft de partij de afgelopen maanden weliswaar imagoschade opgelopen, maar is dat niet de reden dat het moeilijk is nieuwe bestuursleden te werven. Volgens haar is dat 'eerder het gevolg van de snel-doorstuderen-cultuur aan de UvA.' Die leidt er toe, weet Endert, dat mensen zo snel mogelijk hun diploma moeten halen en zich dus wel twee keer bedenken om een bestuursjaar te doen waarmee ze studievertraging kunnen oplopen.