Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Partij Mei is wederom de grootste partij in de Centrale Studentenraad (CSR). Bij de studentenraadsverkiezingen van vorige week verwierf de partij vijf van de zeven directe mandaten. De andere twee directe zetels gingen naar UvASociaal. Dat maakte rector magnificus Dymph van den Boom vanmiddag bekend in het Maagdenhuis.

De lijsttrekker van Mei, student politicologie Tariq Sewbaransingh, wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe CSR-voorzitter, als opvolger van partijgenoot Sam Quax; die deed wel mee, maar werd niet verkozen. Als de afgevaardigden van de faculteiten gekozen zijn, kan er een bestuur met bijbehorende voorzitter gekozen worden. Dat zal naar verwachting eind juni gebeuren.

Veredelde Dropbox
Belangrijkste agendapunten voor het komende CSR-jaar zijn volgens Sewbaransingh ‘het eerder en actiever betrekken van studenten bij de beleidsvorming en gewenste veranderingen in de digitale leeromgeving’. Die leeromgeving gaat komend jaar veranderen aan de UvA. Sewbaransingh: ‘De Blackboard-licentie loopt af en daar moet iets nieuws voor komen. Blackboard functioneert nu vooral als een soort veredelde Dropbox en dat is niet goed. Er moet dus iets beters komen, waarbij we er voor op moeten passen niet een gedrocht als SIS binnen te halen.’

De zetelverdeling is weinig verrassend. Partij Mei doet haar naam - voluit 'Macht en Inspraak' - eer aan en is opnieuw de grote winnaar. Ook op een aantal faculteiten (FGw en FdR) is de partij nog machtiger dan voorheen. De faculteitspartijen deden het heel erg goed: aan de bètafaculteit FNWI is partij Lief van machtig oppermachtig geworden met tien (was acht) van de twaalf zetels. Op de FEB is faculteitspartij Sefa oppermachtig en bezet zes (was vier) van de acht zetels. Aan het AMC bleek Mei evenals vorig jaar de grootste partij met vier van de zeven zetels. Tot 2012 was UvASociaal altijd de grootste op het AMC, vooral vanwege de lijstverbinding met MFAS. Op tandheelkundefaculteit Acta heeft partij Acta Anders het monopolie gekregen en bezet acht (vorig jaar vijf) van de acht zetels. Daarbij moet worden aangetekend dat aan Acta maar één partij meedeed: Acta Anders. Deze partij kreeg dus automatisch alle zetels.

Hoge opkomst campussen
De opkomst was niet denderend: UvA-breed 21,38 procent tegenover 24,92 procent vorig jaar. De verschillen tussen de faculteiten waren groot: campusachtige faculteiten op unilocaties scoorden goed, andere faculteiten veel minder. Het AMC had een opkomst van 52,1 procent, Acta 38 procent en FNWI 31,5 procent. De FMG – traditiegetrouw een maatschappijkritische en geëngageerde faculteit – bungelde qua opkomst onderaan met een opkomst van 14,7 procent.

De tegenvallende opkomst werd door rector Van den Boom vooral geweten aan het feit dat decanen of andere gezichtsbepalende faculteitsfiguren zich dit jaar niet of nauwelijks met de verkiezingen hebben bemoeid. ‘Rechtendecaan Edgar du Perron sprak vorig jaar studenten in een filmpje toe toch vooral te gaan stemmen en dat werkte heel goed.’ Daarnaast signaleert ook zij dat campusachtige faculteiten het beter doen dan andere faculteiten. ‘Een reden te meer om door te gaan met de campusvorming.’

De zetelverdeling per faculteit en in de CSR

CSR Mei: 5/UvASociaal: 2

FEB Sefa: 6/Mei: 2
FGw Mei: 8/UvASociaal:3/Ons: 1
FdR Mei: 5/UvASociaal: 3
FNWI Lief: 10/Mei: 2
FMG Mei: 8/UvASociaal: 4
Acta Acta Anders:8
AMC Mei: 4/MFAS-UvASociaal: 3
AMC coasst. MFAS-UvASociaal: 2/Mei: 1

Bron: Centraal Stembureau UvA. Zie ter vergelijking hier voor de uitslagen van vorig jaar.