Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

Strijdbare woorden bij drukke alternatieve opening Rethink

Steffi Weber,
3 september 2015 - 10:20

Voor even waren de bezetters terug in het Maagdenhuis. Hoewel het er geordender aan toe ging dan tijdens de bezetting, waren de aanwezigen even strijdvaardig als dit voorjaar. 'De situatie is nog altijd slecht. En het management onder druk zetten lijkt jammer genoeg nog altijd de enige manier om dingen voor elkaar te krijgen.'

Gisteren organiseerde ReThink UvA een alternatieve opening van het academische jaar onder de noemer ReOpening the Academia. Daar werd onder meer het maandag geweerde gedicht voorgedragen door dichter Maarten Stok en sprak Cambridge-professor Stefan Collini. Met hem had ReThink de juiste man te pakken om eens fel van leer te trekken. De Britse hoogleraar is vooral bekend van zijn beststeller What are universities for? en verzet zich tegen het idee dat universiteiten hun economische nut moeten aantonen om zo rekenschap af te leggen aan de samenleving. ‘Niet alles is kwantitatief meetbaar,’ aldus Collini.

 

Met de lezing van Collini werd gisteren de aftrap gegeven voor de 'Maagdenhuisdebatten', een debatreeks waarin men de komende maanden op zoek gaat naar het ‘hart van de universiteit’, met thema's als het leenstelsel, democatisering, emancipatie en universitaire autonomie.

Stefan Collini

Acties blijven nodig

'Bij de alternatieve ReOpening van @rethinkUvA is het nu al drukker dan bij de ceremonie maandag,' tweette Studentenunie Asva bij begin van het evenement. De boosdoeners van de in de soep gelopen ceremonie maandag, verdedigden hun acties er voor een zaal van zo'n 150 man. Zulke protestacties blijven nodig, benadrukte DNU woensdag. ‘De situatie is nog altijd slecht’, stelden de actievoerders. ‘En het management onder druk zetten lijkt jammer genoeg nog altijd de enige manier te zijn om dingen voor elkaar te krijgen.’

 

De commissies, die zich de komende tijd over hervormingen binnen de UvA zullen gaan buigen, mogen volgens de DNU niet worden gebruikt om de actiegroepen de mond te snoeren. De actiegroep zegt de samenstelling van de commissies en ‘de opzettelijke vertraging’ in dat proces ook dit jaar met argusogen te volgen. 

'We hebben geduld nodig, maar ook vasthoudendheid'

Geduld en vasthoudendheid

Ook Rethink UvA volgt de vorming van de commissies op de voet. De UvA-medewerkers die strijden voor een andere inrichting van de universiteit begrijpen dat het vormen van de commissies en het hervormen van de universiteit een moeilijk proces is. ‘We hebben geduld nodig, maar ook vasthoudendheid,’ aldus één van de sprekers.

 

Terugkijkend op de afgelopen maanden ziet Rethink UvA enkele goede ontwikkelingen, zo is er bijvoorbeeld een 'constructieve' discussie op gang gekomen over onderwerpen als het grote aantal flexcontracten. Rethink UvA wil zich daarnaast actief blijven inzetten voor structurele hervormingen zoals een democratischere bewindsstructuur.

 

Nieuw discussieplatform

De discussie over hervormingen aan universiteiten is allang niet meer enkel Amsterdams. Om iedereen te laten bijdragen aan het debat, werd woensdag een nieuw platform gepresenteerd: De Omslag. De website poogt de kwaliteit van een tijdschrift te combineren met het interactieve van een forum en behandelt onderwerpen als onderwijskwaliteit, democratisering en de verdeling van onderzoeksgeld.

 

Daarnaast schreven medewerkers van diverse universiteiten deze zomer een concept-manifest, dat binnenkort online komt te staan. UvA-docent en Rethink UvA-lid Pieter Pekelharing noemt het een 'eerste poging om de nationale discussie' samen te vatten. Hij benadrukt dat het manifest niet de mening van Rethink UvA representeert. ‘Het is een eerste stap in een discussie waarin iedereen kan meedoen.’