Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Amaury Henderick (cc, via Flickr)
actueel

Amsterdamse studentenkamer kost gemiddeld 35 euro per vierkante meter

Sterre van der Hee,
4 oktober 2018 - 13:13

Studentenwoningen in Amsterdam zijn bovengemiddeld duur. Dat blijkt uit de jaarlijkse Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van kenniscentrum Kences. Dat signaleert ook dat het aantal uitwonende hbo- en wo-studenten is gedaald door de invoering van het leenstelsel in 2015. 

Studentenwoningen met gedeelde voorzieningen zijn in Amsterdam het duurst van heel Nederland, blijkt uit de jaarlijkse Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van kenniscentrum Kences. Waar het landelijk gemiddeld op 25 euro per vierkante meter ligt, betalen studenten in Amsterdam 35 euro. In steden als Deventer of ’s-Hertogenbosch schommelt dit juist rond de 20 euro. In de laatste vier jaar zijn de woonlasten per woonruimte landelijk gemiddeld met zo’n 10 procent gestegen, meldt het rapport.

 

Amsterdam telde in het afgelopen collegejaar zo’n 53.870 wo-studenten en 53.880 hbo-studenten (inclusief internationals). Van de Nederlandse wo-studenten woonde bijna 40 procent nog thuis, zo blijkt uit de monitor. Van de 26.680 uitwonenden wist een deel (20.100) een huis in Amsterdam te vinden, de rest woonde buiten de hoofdstad. Met zo’n 108.000 studenten was Amsterdam dit jaar de grootste studentenstad van Nederland – Rotterdam en Utrecht volgden op de tweede en derde plek met respectievelijk 65.000 en 62.000 studenten. 

De student in Nederland

In totaal waren er zo’n 678.000 studenten in Nederland (onder wie 93.000 internationals). De gemiddelde student was 22 jaar en 2 maanden en er waren iets meer vrouwen (50,9 procent) dan mannen. De afgelopen acht jaar is het aantal studenten met 21 procent toegenomen.

De groei van het aantal internationale studenten zet fors door, aldus Kences, vooral op universiteiten. In collegejaar 2017-2018 studeerden zo’n 93.000 internationals in Nederland (Amsterdam: 10.860), van wie 75.000 voor een volledige opleiding en 18.000 voor een kort programma. Naar verwachting groeit de eerste groep in de komende acht jaar met 34 procent, de tweede groep met 31 procent. In diezelfde periode wordt de groei van het aantal Nederlandse wo-studenten geschat op 17 procent, in het hbo wordt een daling verwacht van 6 procent. 

 

Leenstelsel 

De Monitor schrijft daarnaast over de gevolgen van de invoering van het leenstelsel in 2015. Zo is het aantal uitwonende hbo- en wo-studenten is de afgelopen drie jaar gedaald van 53 naar 48 procent. De verwachting is dat dit aantal nog sterker zal dalen: van de bevraagde studenten valt nog 30 procent onder het oude studiefinancieringsstelsel. Verder zou het leenstelsel weinig tot geen invloed hebben gehad op de studentenaantallen en studiekeuze.

 

Lees verder onder de infographic.

Zo’n 51 procent van de thuiswonenden en 76 procent van de uitwonenden hebben een studieschuld opgebouwd van gemiddeld respectievelijk 8.400 en 17.300 euro. De studenten die onder het leenstelsel vallen hebben een beduidend hogere studieschuld dan de rest, meldt het rapport.

 

Over het rapport

Het jaarlijkse rapport Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van kenniscentrum Kences komt dit jaar voor de zevende keer uit. Het rapport baseert zich op gegevens van onder andere het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Dienst Uitvoering Onderwijs en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en op een enquête die gehouden is onder 46.000 studenten.

 

Bekijk hieronder de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting (zie p. 60 voor kamerprijzen per vierkante meter in diverse steden).