Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Henk Strikkers
actueel

Werkgroepen moeten vervolg geven aan rapport D&D

Dirk Wolthekker,
6 maart 2017 - 15:37

Er komen verschillende werkgroepen die gaan onderzoeken hoe de aanbevelingen van de commissie democratisering & decentralisering (D&D) geïmplementeerd kunnen worden. De Senaat ‘nieuwe stijl’ zou komend najaar al ingevoerd moeten worden, maar over bestuursmodellen rept men tot op heden met geen woord.

De uitslag van het referendum over de toekomst van de UvA leidde begin dit jaar tot een drieledig advies: (1) het opstellen van een charter met kernwaarden van de UvA, (2) de invoering van een Senaat ‘nieuwe stijl’ en (3) meer invloed voor medezeggenschap op en decentralisering van de besluitvorming. Of dat allemaal gaat gebeuren is niet zeker, maar er gaat in elk geval gekeken worden naar de mogelijkheden. Daarvoor zijn een achttal ‘actiepunten’ opgesteld, laat Arne Brentjes (hoofd strategie en informatie van de UvA) weten. Die actiepunten vloeien overigens niet allemaal voort uit het eindrapport van de commissie D&D.

 

Oude plannen

Een aantal van de geformuleerde actiepunten is het gevolg van gewijzigde wetgeving of van plannen die de UvA sowieso al had. Daarbij gaat het onder meer om versterking van de opleidingscommissiesDat is vastgelegd in de Wet versterking bestuurskracht.. Daaraan wordt intussen gewerkt op de afdeling Academische Zaken. Ook zal er worden geïnvesteerd in academisch leiderschap, maar dat was al een van de belangrijke onderdelen van de zogenoemde ‘strategische HR-agenda’, die eind 2015 werd opgesteld om een robuuster personeelsbeleid gestalte te geven

De Senaat ‘nieuwe stijl’ moet er komend najaar al zijn, maar of dat lukt is niet zeker: er is nog geen zicht op hoe die Senaat zal worden samengesteld, uit hoeveel personen die zal bestaan en wat het mandaat zal zijn

Een ander actiepunt is dat het Instellingsplan 2015-2020 aan het eind van dit kalenderjaar tussentijds worden geëvalueerd, maar dat was eind 2014, bij de opstelling van het Instellingsplan, eveneens al toegezegd.

 

Democratisering

Het rapport van de commissie D&D heeft ook tot nieuwe actiepunten geleid. Arne Brentjes, Karen Maex (rector magnificus), Geert ten Dam (collegevoorzitter) en André Nollkaemper (decaan van de rechtenfaculteit) gaan zich over die actiepunten buigen, evenals CSR-voorzitter Alex Tess Rutten. Brentjes en Nollkaemper richten zich op de Senaat ‘nieuwe stijl’ die vervolgens het Charter moet opstellen. Die Senaat moet er komend najaar al zijn, maar of dat lukt is niet zeker: er is nog geen zicht op hoe die Senaat zal worden samengesteld, uit hoeveel personen die zal bestaan en wat het mandaat zal zijn.

 

Rechtendecaan Nollkaemper laat desgevraagd weten niet op de zaken vooruit te willen lopen. Wel liet hij zich onlangs tamelijk kritisch uit over het Charter, waarin kort gezegd de kernwaarden van de UvA zijn omschreven.

 

Lisa Westerveld, voorzitter van de commissie D&D, laat weten dat ze slechts ‘terughoudend’ wil reageren omdat haar opdracht officieel is afgerond. Ze zegt wel te hopen dat de werkgroepen plenair rapporteren en dat het ‘geen commissies worden die alleen maar aan het College van Bestuur rapporteren’. Ook zegt ze te missen wat er gaat gebeuren met de ideeën over de verschillende bestuursmodellen en de suggesties die volgens de commissies meteen ingevoerd kunnen worden. ‘Hopelijk wordt op korte termijn de nadruk op deze verbetervoorstellen gelegd. Invoering daarvan hoeft geen maanden op zich te laten wachten.’

Foto: LinkedIn
Arne Brentjes is hoofd Strategie & Informatie van de UvA

Voor de zomer

Het College van Bestuur gaat ook zelf op pad en zal komend voorjaar ‘werkbezoeken’ brengen aan alle faculteiten. Brentjes: ‘Eén van de dingen die zowel in het onderzoek van politicoloog Tom van der Meer als in het rapport van de commissie D&D opvallen, is dat het CvB zich meer dan voorheen dient te vergewissen van de goede werking van het bestuur en de medezeggenschap in de faculteiten. Daarom wil het college aan elke faculteit een werkbezoek brengen om zich in gesprek met een “doorsnede” uit de faculteit een beeld te vormen hoe de faculteit het bestuur en de medezeggenschap gaat versterken. Onlangs is daarover door het CvB een korte notitie gestuurd aan de decanen. Daar is afgesproken dat elke decaan voor de zomer een bijeenkomst met het CvB organiseert op een wijze die past bij wat in zijn faculteit wordt gedaan naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie D&D en de referendumuitslag.’

 

Over de Senaat ‘nieuwe stijl’ wordt op 31 maart een bijeenkomst georganiseerd.