Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Vanaf 16 maart mogen alle UvA'ers stemmen over de nieuwe bieb

Dirk Wolthekker,
1 maart 2017 - 16:14

Over twee weken kunnen alle UvA-medewerkers en studenten stemmen over de locatie van de nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) in de binnenstad. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de UB op het Binnengasthuisterrein (BG-terrein) zou komen, maar intussen is er een alternatieve locatie: de Oudemanhuispoort. De academische gemeenschap kan vanaf 16 maart haar voorkeur voor één van die twee modellen aangeven.

Voor de goede orde: het gaat bij deze raadpleging niet om een bindend referendum, maar om een peiling van de opvattingen die er leven binnen de hele academische gemeenschap over de locatie van de nieuwe UB. Aan de hand van de uitslag van de raadpleging zal het College van Bestuur naar verwachting eind april een conceptbesluit nemen over de locatie van de nieuwe UB en dat besluit ter instemming voorleggen aan de centrale studentenraad en de centrale ondernemingsraad van de UvA.

 

De nieuwe UB zal deel uitmaken van de Binnenstadscampus, waar in de toekomst de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) zal worden gevestigd. In de nieuwe UB zullen de (boeken)collecties van de FGw komen, evenals studieplekken en voorzieningen voor onderwijs en onderzoek. De UB op het Singel zal op termijn verdwijnen. ‘We gaan het Singel echt verlaten. Dat is het uitgangspunt van deze exercitie,’ zei UB-directeur Maria Heijne enige maanden geleden.

 

Twee scenario’s

De realisering van een nieuwe UB heeft een geschiedenis van een jaar of twintig en voordat de bibliotheek er staat zullen er nog wel vier of vijf jaren passeren. Jarenlang was het plan om de nieuwe UB te vestigen op de plek van de voormalige rijks-monumentale Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis op het BG-terrein. De panden zouden gesloopt worden en daarvoor in de plaats zou nieuwbouw komen. Maar buurtbewoners kwamen in opstand, er kwamen juridische procedures, de gemeente maakte een draai en de UvA blies de sloop- en nieuwbouwplannen noodgedwongen af: de panden zouden worden gerenoveerd en architectencombinatie MVSA Van Stigt tekende een plan. Dit is het zogenoemde scenario-A.

‘De Poort’ zal rigoureus worden verbouwd om de geestesweten- schappers onderdak te bieden, maar er zou ook een UB bij in kunnen trekken

De Maagdenhuisbezetting van 2015 gooide roet in het eten: het toenmalige College van Bestuur besloot de kwestie opnieuw voor te leggen aan de academische gemeenschap en ook een alternatief voor te leggen: de Oudemanhuispoort. Die is vanaf komende zomer gedeeltelijk leeg - de vier grote D-zalen blijven in gebruik - als de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verhuist naar de Roeterseilandcampus. ‘De Poort’ zal rigoureus worden verbouwd om de geesteswetenschappers in de toekomst onderdak te kunnen bieden, maar er zou ook een UB bij in kunnen trekken, is nu de gedachte. Architectenbureau Grosfeld van der Velde, dat eerder meedeed aan de pitch voor de renovatie van de panden op het BG-terrein, tekende de afgelopen tijd een plan voor het zogenoemde scenario-B.

 

Expositie

Beide architectenbureaus zullen de komende maand hun plan presenteren. Daarnaast zal er in het ronde pand van Vox-Pop op het BG-terrein een expositie worden ingericht, waarbij beide scenario’s zichtbaar zullen worden gemaakt met plattegronden, artist impressions, video’s en presentatieboeken van de ontwerpen. Ook is tijdens de raadplegingsperiode, die tot 13 april duurt, een online platform beschikbaar om meer informatie in te winnen en meningen te delen.

 

Ruigrok

Een woordvoerder van de afdeling Huisvestingsontwikkeling van de UvA laat weten dat Bureau Ruigrok/Netpanel de raadpleging zal uitvoeren. Dit bureau voerde in november ook het referendum van de commissie D&D uit. Omdat de UB een faciliteit is waar de hele academische gemeenschap gebruik van kan maken mag de hele academische gemeenschap ook deelnemen aan de raadpleging over de nieuwe locatie van de UB.

 

Of Ruigrok ook de links zal versturen waarmee deelnemers aan de raadpleging kunnen meedoen is nog onderwerp van gesprek, laat de woordvoerder van de UvA weten. Bij de raadpleging in november ontstond veel gedoe over de deelname van medewerkers van het AMC. De toenmalige decaan van het AMC, Marcel Levi, wenste uit privacyoverwegingen de mailadressen van zijn medewerkers niet vrij te geven en liet de deelnamelinks vanaf het AMC versturen. Daarbij werden er veel meer links verstuurd dan er medewerkers waren. Ook was er discussie over wie er precies wel en niet mochten deelnemen aan de raadpleging. Een herhaling van het probleem wil de UvA nu voorkomen. Een woordvoerder van het AMC weet vooralsnog niets over de raadpleging. Op korte termijn zullen de links om te kunnen deelnemen aan de raadpleging wel worden verzonden.

 

Volg hier de laatste ontwikkelingen rond de raadpleging over de nieuwe UB.