Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
actueel

MVSA Architects en Bureau Van Stigt gaan BG-terrein ontwerpen

Dirk Wolthekker,
3 juli 2013 - 15:51
De architectencombinatie MVSA en Bureau Van Stigt uit Amsterdam hebben de aanbesteding gewonnen voor het ontwerp van de binnenstadscampus op het BG-terrein. De architectencombinatie gaat nu aan de slag met een definitief ontwerp dat volgend jaar klaar moet zijn. Bedoeling is nog steeds dat er eind 2014 kan worden begonnen met de bouw en verbouw.

Aan de aanbestedingsprocedure voor de renovatie en herinrichting van het BG-terrein deden vijf architecten of architectencombinaties mee. Naast MVSA Architects en Bureau Van Stigt waren dat de bureaus/combinaties OIII architecten met bureau Bierman Henket, Hans van Heeswijk architecten, IAA architecten met bureau Merkx + Girod en Grosfeld van der Velde architecten met Royal Haskoning DHV. In de selectiecommissie zaten vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, van Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en van de UvA.

De combinatie MVSA Architects en Van Stigt, die al eerder in dezelfde combinatie het Conservatorium-hotel op de hoek van de Van Baerlestraat en de Paulus Potterstraat ontwierpen, bleek het best te hebben voldaan aan de vraag van de UvA, zegt woordvoerder Ronald Schepers. ‘MVSA en Van Stigt zijn op de creatiefste manier omgegaan met de vraag van de UvA om een ontwerp te maken met respect voor de complexiteit en eigenheid van de omgeving en van het gebouw. En dat hebben we gehonoreerd. Daarbij speelde ook een rol dat het niet om een gelegenheidscombinatie van architecten gaat, maar dat deze combinatie ervaring heeft met het opnieuw ontwerpen van reeds bestaande gebouwen, zoals van het voormalige conservatorium.’

Bedoeling is dat het definitief ontwerp van het BG-terrein in de loop van komend kalenderjaar gereed zal zijn en dat de UvA daarna gelijktijdig bij de gemeente Amsterdam een omgevingsvergunning en een wijziging van het bestemmingsplan aanvraagt. Dat zal waarschijnlijk pas plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Zoals het er nu naar uitziet bestaan de deelraden (en dus ook deelraad Centrum) dan niet meer. Zij zijn dan vervangen door bestuurscommissies. De (vermoedelijk in te stellen) bestuurscommissie Centrum zal waarschijnlijk wel naar het plan en de aanvragen kijken, maar de vergunning zal moeten worden verleend door de gemeenteraad van Amsterdam, die ook het bestemmingsplan zal moeten wijzigen.