Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Rechtenfaculteit moet dit jaar reorganiseren en verhuizen

Dirk Wolthekker,
8 februari 2017 - 12:02

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) heeft een turbulent jaar voor de boeg: de reorganisatie van de faculteit krijgt vorm, de verhuizing naar de Roeterseilandcampus (REC) staat voor de deur en er komt een nieuwe interne verdeling van het geld. Het Leibniz Instituut voor rechtsinformatica en het Centrum voor energievraagstukken zullen niet mee verhuizen: zij worden opgeheven.

Twee andere instituten, het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (Aias) en het Bonger instituut voor criminologie, zullen ook sluiten, maar het onderzoek dat er wordt verricht zal worden overgeheveld naar respectievelijk de afdelingen arbeidsrecht strafrecht. Zo kan het volgens rechtendecaan André Nollkaemper beter aansluiten bij het onderwijs en onderzoek aan de rest van de faculteit. Het al jaren sukkelende Eggens-instituut voor nascholing zal ook grotendeels verdwijnen. ‘Er zal nog een heel klein beetje nascholing worden gegeven, maar verder zal het instituut worden omgevormd tot een instituut voor executive opleidingen, bedoeld voor mensen die al in de praktijk werkzaam zijn,’ vertelt Nollkaemper. ‘De economiefaculteit doet dat ook en zij verdient er goed geld mee. Er liggen veel kansen op de markt voor juridische postacademische opleidingen. We gaan de concurrentie aan met instituten die deze markt nu beheersen en willen zo een nieuwe markt creëren.’

 

Vier miljoen

Het totale bedrag dat de rechtenfaculteit tot 2020 moet bezuinigen is door herberekeningen naar beneden bijgesteld naar vier miljoen. Twee maanden geleden was nog sprake van 4,5 miljoen. De faculteit heeft een robuuste reserve van veertien miljoen euro. Daarvan wordt één miljoen gebruikt om het tekort te dekken. Blijft over drie miljoen. ‘Daarvan wordt 1,1 miljoen bereikt door materiële lastenverlaging, zoals bijvoorbeeld een betere benutting van onderwijszalen, het verminderen van congresbezoek en een efficiëntere kamerindeling in het nieuwe gebouw op de REC. Mensen met een heel kleine aanstelling hebben nu vaak een eigen kamer en computer. In de toekomst zullen ze die moeten delen,’ zegt Nollkaemper.

Foto: UvA
André Nollkaemper

Het bedrag van 1,9 miljoen dat daarna nog overblijft, beschouwt de decaan als een reorganisatie ‘in enge zin’. Nollkaemper: ‘Dit bedrag kan alleen worden gerealiseerd door een aanpassing van de organisatie die ingrijpende gevolgen heeft voor een deel van het personeel. Het gaat om een bezuiniging van 750.000 euro op wetenschappelijk personeel, 550.000 op ondersteunend en beheerspersoneel en 600.000 door het schrappen van de vijf instituten, al moet je die zes ton eigenlijk niet beschouwen als bezuiniging, maar als het beëindigen van een verliespost.’

 

Sprokkel- en maatwerk

Bij milieurecht en notarieel recht, vakgebieden waarvan al eerder was bepaald dat zij niet tot de kerntaken van de faculteit behoren, wordt de personeelsomvang teruggebracht tot de feitelijke onderwijstaken. Die zijn gering, in het bijzonder bij notarieel recht. ‘Die opleiding zal volgend jaar helemaal naar de VU zijn overgeheveld, maar dat had tot nu toe beperkte personele consequenties.’ Nu zijn die consequenties er wel. ‘Er zullen twee parttime leerstoelen verdwijnen. Bij milieurecht zullen ruim twee fte’s verdwijnen.’

 

Nollkaemper zegt dat gedwongen ontslagen onder het wetenschappelijk personeel beperkt blijven omdat er de komende twee jaren veel mensen met pensioen zullen gaan. ‘Kleine aanstellingen zullen bovendien kleiner worden of onbezoldigd. Het is een beetje sprokkel- en maatwerk, maar zo komen we toch ver genoeg, zonder dat we hierdoor de kwaliteit van het onderwijs aanpassen.’

 

Secretariaten

Zoals eerder gemeld zal de grote klap vallen bij het ondersteunend personeel; eerder was sprake van twaalf fte, dat zullen er naar verwachting vijftien worden. ‘Maar een deel van hen kan terugkomen,’ zegt Nollkaemper. ‘We gaan naar een nieuwe, meer centraal georganiseerde ondersteuning. Om een voorbeeld te noemen: er zijn nu verschillende bemenste secretariaten, waar studenten hun nagekeken tentamens kunnen inzien. Dat wordt straks één grote balie. Het Education Service Centre (ESC) gaat dat allemaal doen. Dat ESC wordt dus uitgebreid.’

‘Per afdeling komt er een coördinator bedrijfsvoering, die in samenspraak met de afdelings- voorzitter het geld beheert’

Tegenover de centralisatie van de secretariaten staat de decentralisatie van de interne financiering en dat levert ook banen op voor ondersteunend personeel. Nollkaemper: ‘Tot nu toe wordt het beschikbare geld door het faculteitsbestuur verdeeld met de toekenning van een x-aantal fte’s. Dat gaat veranderen. We schakelen over op een zogenoemd “budgetmodel”, waarbij de afdelingen van de faculteit elk een zak met geld krijgen. Per afdeling komt er een coördinator bedrijfsvoering, die in samenspraak met de afdelingsvoorzitter het geld beheert.’

 

Vijf ton extra

De vier miljoen die moet worden bezuinigd is gebaseerd op de aanname dat het aantal studenten in 2020 is gegroeid en de eerstejaars uitval – in 2015 nog 52 procent - terugloopt. ‘Om dat te bereiken moet worden geïnvesteerd. Het CvB heeft daarom een extra bedrag van vijf ton toegezegd uit de centrale kas. Dat bedrag wordt opgevoerd op de centrale begroting van volgend jaar, al moet die wel eerst door de medezeggenschap worden goedgekeurd.’

 

Verhuizing

Naast de reorganisatie staat min of meer gelijktijdig een mammoetoperatie voor de deur: de verhuizing naar het A-gebouw van de REC. Die verhuizing is op dit moment in de planfase. De bedoeling is dat dat het ESC in juli overgaat en alle medewerkers in de eerste drie weken van augustus, precies op tijd om de studenten eind augustus te kunnen ontvangen. De verhuizing zelf kost natuurlijk een zak duiten, maar clustering van de FdR met twee andere faculteiten op de REC heeft ook financiële voordelen. ‘We kunnen allerlei kosten op facilitair gebied met elkaar delen.’