Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Rechten moet nog 4,5 miljoen bezuinigen

Dirk Wolthekker,
1 december 2016 - 14:18

Uit de geactualiseerde versie van de UvA Begroting 2017 en de daarbij behorende meerjarenramingen blijkt dat de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) opnieuw moet bezuinigen. Of liever gezegd: de faculteit moet aan de vooravond van de verhuizing naar de Roeterseilandcampus langer bezuinigen dan aanvankelijk verwacht.

De FdR verwacht dat het onderwijsbudget de komende jaren ‘fors zal afnemen’, zo blijkt uit de universitaire begroting voor volgend jaar. Er zullen vooral tekorten ontstaan door ‘een hoge uitval’ onder eerstejaars bachelorstudenten in het studiejaar 15/16. Dat effect ijlt nog jaren na omdat voor die studenten geen vergoeding komt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Ook blijkt uit de begroting dat de Engelstalige interdisciplinaire bachelor Politics, Psychology, Law & Economics (PPLE), waarvan studenten staan ingeschreven bij de rechtenfaculteit, in 2014 en 2015 ‘meer uitval had dan verwacht’.

 

Naast uitval is er de afgelopen jaren ook sprake geweest van een relatief lage bachelorinstroom en ook dat leidt tot teruglopende budgetten. Tussen 2011 en 2016 liep de instroom van eerstejaars rechtenstudenten terug van 2.310 naar 1.960 studenten, een daling van 15 procent. Daarbij moet overigens in aanmerking worden genomen dat de faculteit enige jaren een numerus fixus kende. Die is intussen opgeheven.

Intussen is het te bezuinigen bedrag teruggelopen van 5 miljoen naar 4,5 miljoen, onder meer omdat er afgelopen jaar al is bezuinigd op personeelskosten

Reorganisatie

Vorig jaar december al maakte voormalig decaan Edgar du Perron bekend dat de faculteit in zwaar weer terecht was gekomen en moest bezuinigen. Toen ging het om een bedrag van vijf miljoen dat tot 2018 moest worden bezuinigd. De toenmalige decaan kwam met een reorganisatievoorstel, waarbij onder meer verschillende facultaire instituten zouden worden opgeheven. Het voorstel ging de faculteit in en is het afgelopen jaar met vele betrokkenen besproken. Daar is onder leiding van de nieuwe decaan André Nollkaemper een definitief plan uitgerold, dat vanmiddag zal worden gepresenteerd aan de medewerkers en voor het einde van dit kalenderjaar aan de facultaire ondernemingsraad wordt voorgelegd.

 

Intussen is het te bezuinigen bedrag teruggelopen van 5 miljoen naar 4,5 miljoen, onder meer omdat er afgelopen jaar al is bezuinigd op personeelskosten. Ook zijn er geen uit de eerste geldstroomDe eerste geldstroom is het geld dat de universiteit vanuit het ministerie krijgt. De tweede geldstroom is het geld dat de overheid door middel van onderzoekssubsidies geeft. Daar worden nu de meeste promovendi van betaalt. betaalde promovendi meer.

 

Toekomst

Maar er moet meer gebeuren: op de kosten moet verder worden bespaard en de inkomsten moeten toenemen. Wat dat laatste betreft: de faculteit verwacht de komende jaren een stijging van de instroom in het eerste jaar en per student bovendien een hoger studiesucces.

 

Daarnaast verwacht de faculteit ‘veel promovendi’ af te leveren: in de periode 2017 tot en met 2019 in totaal 54. De faculteit krijgt daarvoor een prestatiebonus die momenteel rond de 90.000 euro per afgeleverde dissertatie bedraagt, al heeft minister Bussemaker eerder aangekondigd dat dit bedrag zal worden verlaagd. Een ander voordeel in financiële zin is dat de FdR komende zomer gaat verhuizen naar gebouw-A van de Roeterseiland Campus. Het aantal vierkant meters dat men daar zal gebruiken ligt lager dan men nu gebruikt in de Oudemanshuispoort. Gevolg daarvan is dat de faculteit minder huur hoeft af te dragen aan de centrale kas van de UvA.

 

Dat is echter niet genoeg om het gat te dichten. Decaan André Nollkaemper zal vandaag tijdens een bijeenkomst voor medewerkers zijn plannen ontvouwen om het tij te keren. Aanvang: 16.00 uur. Locatie: OMP, zaal D008.