Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Wim van Rossem (Anefo)
actueel

Gedwongen geheimhouding over ontgroening voortaan verboden

Henk Strikkers,
3 februari 2017 - 11:53

Studenten mogen niet worden gedwongen om iets te eten of te drinken wanneer zij dat niet willen en alle geheimhoudingsverklaringen over de ontgroening zijn nietig. Dat lijken de meest wezenlijke veranderingen in de nieuwe Gedragscode Promotie- en kennismakingstijd van studentenverenigingen te Amsterdam, die de Amsterdamse studentenverenigingen, de HvA, de UvA en de VU hebben ondertekend.

Aan het begin van dit academisch jaar kwamen de Nederlandse studentenverenigingen onder een vergrootglas te liggen nadat zich bij verschillende ontgroeningen incidenten voordeden. Een Groninger student die lid wilde worden bij Vindicat belandde tijdens de kennismakingstijd (KMT) in het ziekenhuis met een hersenoedeem nadat er iemand op zijn hoofd ging staan.

 

Ook in Amsterdam ging het mis bij een ontgroening van een dispuut dat deel uit maakt van het Amsterdamsch Studenten Corps/Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (A.S.C./A.V.S.V.). Drie van de twaalf aspirant-leden werden opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onder meer in de gracht moesten zwemmen en tussen afval moesten slapen. Een jongen met een darminfectie moest weken in het ziekenhuis blijven.

Er worden geen geheimhoudings- verklaringen over de kennismakings- tijd meer voorgelegd in Amsterdam. Al die verklaringen zijn nietig

Het A.S.C./A.V.S.V. meldde dit pas bij de UvA nadat de NOS het verhaal op het spoor was gekomen en dreigde door het incident haar bestuursbeurzen te verliezen. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar het leidde wel tot een nieuwe gedragscode.

 

Diversiteit

Die heeft voor het eerst een uitgebreide preambule waarin de uitgangspunten worden uiteengezet. Dat zijn onder meer ‘respect voor diversiteit in alle verschijningsvormen’, de verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur voor de volledige kennismakingstijd en het verbod op het toebrengen van geestelijke en fysieke schade bij (aspirant-)leden.

 

In vergelijking met de vorige gedragscode zijn er enkele kleinere wijzigingen doorgevoerd en een paar ingrijpendere. Zo worden er geen geheimhoudingsverklaringen over de kennismakingstijd meer voorgelegd in Amsterdam. Dat mocht officieel al niet, maar de gevolgen als dat toch gebeurde waren niet duidelijk. Voortaan zijn al die verklaringen nietig. Daarnaast mogen ‘aspirant-leden niet uitgesloten worden van verdere deelname van de KMT wanneer zij weigeren deel te nemen aan activiteiten die in strijd zijn met hun (geloofs)overtuiging.’

 

Recht op een arts

Bovendien mogen aspirant-leden gedurende de hele kennismakingstijd een arts bezoeken ‘zonder toestemming van wie dan ook’. Die laatste passage stond niet in de vorige gedragscode. Ook mogen aspirant-leden ‘niet op enige wijze worden gedwongen (alcoholische) drank of voedsel te nuttigen’ en hebben zij recht op twee liter non-alcoholische drank en driemaal voedsel verspreid over de dag. Tenslotte moeten studenten ook voldoende tijd krijgen om zich voor te bereiden op het onderwijs. In de voorgaande code stond enkel dat zij moesten kunnen deelnemen aan onderwijs.

 

Het document is per 1 februari ondertekend door de rectoren van HvA, UvA en VU de voorzitter van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen. Het is sindsdien in werking.