Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

CvB opnieuw in gesprek met medezeggenschap over splitsing

Altan Erdogan,
22 december 2016 - 19:42

Het College van Bestuur van UvA-HvA gaat begin januari opnieuw in gesprek met de medezeggenschap van beide instellingen over de voorgenomen splitsing. De streefdatum van 1 januari wordt daarmee niet gehaald. Deze week stemde de medezeggenschap van de UvA niet in met een eerder voorstel. De reden is dat er nog veel te veel vragen zijn over hoe de gezamenlijke dienstverlening in de toekomst wordt geregeld.

Dit blijkt uit een mail die het CvB donderdagmiddag heeft verstuurd aan medewerkers van de instellingen. Daarin staat dat het bestuur na gesprekken met de medezeggenschap van zowel UvA als HvA een nieuw voorstel wil formuleren. Die gesprekken, waar nog geen datum voor vaststaat, gaan ‘over de vraag hoe we tegemoet kunnen komen aan de zorgen die zijn geuit over de toekomst van de dienstverlening,’ schrijft het CvB.

 
Die zorgen leefden vooral aan de kant van de UvA. Op 16 december stemde een meerderheid van de gezamenlijke vergadering van de Centrale Studentenraad (CSR) en Centrale ondernemingsraad (COR) van de universiteit tegen het CvB-voorstel voor de ontvlechting van de instellingen. Donderdag zetten CSR en COR in een brief (zie onderaan dit bericht) uitgebreider hun bezwaren uiteen. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA stemde afgelopen dinsdagmiddag vrijwel unaniem wel in met het CvB-voorstel.

 

Wel steun voor splitsen bestuur
Het College van Bestuur had het voorstel voor de bestuurlijke splitsing in één pakket met het plan voor de toekomst van de diensten aan de medezeggenschap voorgelegd. ‘Het is duidelijk dat het voornemen om de personele unie van beide besturen te beëindigen op ieders steun kan rekenen,’ schrijft collegevoorzitter Geert ten Dam donderdag in de mail. Daarin staat nog geen nieuwe streefdatum voor de splitsing.

 

GV brief by FoliaNL on Scribd