Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Kritische COR en CSR stemmen nog niet in met samenblijven diensten

2 december 2016 - 14:55

De Centrale Ondernemingsraad (COR) en Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA willen, anders dan het College van Bestuur wenste, nog niet beslissen over de toekomst van de gemeenschappelijke diensten van UvA en HvA. Na een hevige vergadering besloot de Gezamenlijke Vergadering (gv) een brief met nadere vragen en eisen te op te stellen.

Na twee onderzoeken van consultancybureaus Berenschot en Deloitte in het kader van de samenwerking tussen universiteit en hogeschool, wilde het CvB zichzelf splitsen in twee besturen: een driekoppig bestuur voor de UvA en een driekoppig bestuur voor de HvA. Het College van Bestuur is echter niet het enige orgaanDat geldt ook nog voor een aantal andere losstaande instituten, zoals P&O Advies en Innovation Exchange Amsterdam. dat voor beide instellingen werkt: dat geldt ook voor de ondersteunende diensten Facility Services, ICT Services, de bibliotheek en het Administratief Centrum.

 

Optimaliseren

Het College van Bestuur wil die diensten bijeen laten en ‘optimaliseren’, zoals het rapport van consultancybureau Deloitte aanraadde. Het presenteerde haar eigen splitsing en het optimaliseren van de diensten als ‘package deal’: het was instemmen met allebei of met geen van beiden. De medezeggenschap vroeg of het mogelijk was die plannen te los te koppelen omdat ze de splitsing van het bestuur niet wilde vertragen, maar daar wilde het CvB niet aan.

 

Na een heftige vergadering waarin veel kritiek op de ‘starre houding’ van het College van Bestuur kwam, leek een groot deel van de medezeggenschappers negatief ten opzichte van de ‘package deal’. Vooral het gebrek aan informatie en het feit dat splitsing van de diensten in een UvA- en HvA-deel pas weer over vijf jaar ter sprake zou kunnen komen, stuitten op weerstand.

 

Hoewel sommige leden vandaag het plan al wilden wegstemmen, kwam de gv tot overeenstemming dat het beter was om een brief te sturen om nadere informatie te vragen. Met name de punten uit de brief De brief is voor UvA-medewerkers hier te lezen. die de ondernemingsraad van de UvA-kant van de diensten (GOR) verdienen volgens de gv een betere beantwoording dan het CvB tot nu toe gaf. Daarnaast wil de gv instemmingsrecht op de opdracht van het uitvoeringsplan én het uitvoeringsplan van de optimalisering van de diensten zelf, en een toezegging dat splitsing eerder ter sprake kan komen dan over vijf jaar.

 

1 januari

Door vandaag niet te stemmen over de plannen lijkt het moeilijk voor het bestuur om zich per 1 januari te splitsen. De gv stuurt volgende week een brief aan het college en het is dan aan het CvB om te beslissen hoe het tijdspad er verder uit ziet. Het is mogelijk dat het CvB alsnog voor kerst een besluit wil nemen en dan zal er een extra gv ingelast moeten worden.

 

De Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA vergadert op 20 december over hetzelfde voorstel.