Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

‘Splitsing gemeenschappelijke diensten kost miljoenen’

Dirk Wolthekker,
29 november 2016 - 17:41

Als de HvA & UvA de diensten splitsen, kost dat vele miljoenen per jaar. Dat hebben de gezamenlijke directeuren van de gemeenschappelijke diensten van UvA en HvA in een notitie becijferd. Zij willen dat de diensten bij elkaar blijven.

Onder de medewerkers van de gemeenschappelijke diensten is de afgelopen weken onrust ontstaan over het voorgenomen besluit van het College van Bestuur (CvB) om bij de aankomende splitsing van het CvB de gemeenschappelijke diensten van HvA en UvA buiten schot te houden en bij elkaar te laten blijven. Het gaat dan om het Administratief Centrum (AC), Facility Services (FS), ICT Services (ICTS) en de Bibliotheek. Verschillende medewerkers van die afdelingen zien echter weinig heil in het voorstel die diensten bij elkaar te houden en willen ze weer splitsen in een HvA-deel en een UvA-deel.

 

Het CvB volgt de lijn van consultancybureau Deloitte dat in opdracht van dat bestuur onderzocht wat de beste oplossing is voor de diensten als het HvA-UvA-bestuur zich splitst. Het bestuur omarmt de zogenoemde optie drie, waarbij de HvA-UvA-samenwerking binnen de diensten juist wordt geïntensiveerd omdat uit elkaar gaan inefficiënt en duur zou zijn. De medezeggenschapsorganen vroegen zich vorige week publiekelijk af wat de splitsing van de diensten kost en of dat daadwerkelijk duurder was dan samenblijven.

Waar eerder één manager nodig was, zijn er nu twee nodig, zo betogen de directeuren.

De splitsing van het AC gaat volgens de directeuren op jaarbasis 1,4 miljoen euro kosten. Het grootste deel daarvan (zes ton) gaat op aan het uit elkaar halen van geautomatiseerde systemen, zoals het Studenten Informatiesysteem (SIS). Ook aan de personele kant zou de splitsing geld kosten: er moeten volgens de directeuren vier fulltime managementkrachten worden aangenomen, totaalbedrag 320.000 euro.

 

Schaalvoordelen

Het splitsen van FS gaat volgens de directeuren veel meer kosten, onder meer omdat er geen gezamenlijke inkoop van onder meer catering en beveiliging meer plaatsvindt. Het financieel voordeel dat HvA en UvA ‘de afgelopen jaren hebben behaald’, een bedrag van om en nabij 30 miljoen euro, ‘wordt ongedaan gemaakt’, menen de directeuren.

 

Naast het wegvallen van deze besparing moet er bovendien meer worden uitgegeven aan personeel. Waar eerder één manager nodig was, zijn er nu twee nodig, zo betogen de directeuren. Zo zouden er dertien fulltime leidinggevende functionarissen bij komen: voor huisvesting, inkoop, bureau onderwijslogistiek en het bedrijfsbureau. Dat telt aan tot een totaalbedrag van één miljoen per jaar. Ondersteuning door bijvoorbeeld secretaresses kan niet langer worden gedeeld en ook daarvan stijgen de kosten. Bovendien zouden de kosten van aanbestedingstrajecten (de catering moet dan bijvoorbeeld voortaan dubbel worden aanbesteed), de postkamer, beveiliging en het delen van software en licenties gaan flink omhoog. ‘De UvA en HvA hebben nu een gezamenlijke postkamer op de Leeuwenburg. Hier vallen voordelen in personeel, vierkante meters en apparatuur [sic]. Bij splitsing zal een groot deel van deze kosten verdubbelen.’

De GOR schrijft ‘geen noodzaak’ te zien om de beslissing tot optimalisering van de gezamenlijke diensten ‘te koppelen aan de bestuurlijke ontvlechting’

Het splitsen van infrastructuur en systemen zal ‘een langdurig proces’ zijn, vrezen de directeuren, ‘waarbij de focus op verbetering van de dienstverlening ondergeschikt zal zijn’. Ook bij het ICTS zou een stoet aan managers binnenkomen ‘aangezien er weer sprake is van twee managementteams’. Zo komt er per jaar in elk geval een half miljoen aan salarislasten bij. Ook voor de Bibliotheek zal gelden dat er ‘aan beide zijden’ faciliteiten moeten worden opgebouwd, waar die nu worden gedeeld.

 

GOR geeft negatief stemadvies

De ondernemingsraad van de gemeenschappelijk diensten van de UvA (de GOR) heeft vanmiddag een verklaring gestuurd aan de centrale medezeggenschap van de UvA. Daarin schrijft de GOR ‘vele voordelen’ te zien in de samenwerking tussen de gemeenschappelijke diensten van UvA en HvA, maar twijfels te hebben ‘bij het bestuurlijke landschap waarin die samenwerking moet plaatsvinden’.

 

De GOR schrijft ‘geen noodzaak’ te zien om de beslissing tot optimalisering van de gezamenlijke diensten ‘te koppelen aan de bestuurlijke ontvlechting’. Met andere woorden: de GOR wil eerst een uitgebreid onderzoek alvorens wordt besloten wat er met de diensten moet gebeuren.

 

De deelraad staven en diensten (DSD) van de HvA heeft op het intranet van de hogeschool inmiddels laten weten zich te kunnen vinden ‘in het voorgenomen voorstel van het CvB de centrale diensten bij elkaar te houden’. Overigens valt de Dienst Studentzaken (HvA) en het Studenten Servicecentrum (UvA) hier niet onder, want dat zijn nog steeds aparte diensten.

 

Zowel de GOR als DSD hebben geen instemmingsrecht in het voorstel van het CvB. Dat ligt bij de centrale medezeggenschapsorganen van UvA en HvA. Die van de UvA vergaderen daar vrijdag over, de HvA volgt later.