Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: J. Patrick Fischer (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Neerlandicus Weerman voorgedragen als FGw-decaan

Dirk Wolthekker,
4 juli 2016 - 14:37

Hoogleraar Nederlandse taalkunde Fred Weerman wordt de nieuwe decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Althans, dat is de bedoeling, want Weerman wordt voorgedragen als decaan. Hij wordt pas officieel benoemd nadat hij zich met goed gevolg heeft gepresenteerd aan de academische gemeenschap.

Fred Weerman (Amersfoort, 1957) studeerde Nederlandse taal en letterkunde en algemene taalkunde aan de Universiteit Utrecht (UU), waar hij ook promoveerde. Sinds 2001 werkt hij als hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) van de UvA. Momenteel is hij voorzitter van de afdeling neerlandistiek. Eerder was hij ook voorzitter van de werkgroep ‘inrichting bacheloronderwijs’, een van de werkgroepen die werden ingesteld toen bekend werd dat de FGw moest bezuinigen. Weerman publiceert veel op het terrein van de Nederlandse taalkunde en taalbeheersing. Hij is naast zijn werkzaamheden als hoogleraar lid van de raad van toezicht van KNAW-instituut Fryske Akademie.

Foto: Michel Utrecht (UvA)
Fred Weerman

Opgaande lijn

Onder leiding van Weerman zal de FGw de bezuinigingsslag en curriculumherziening moeten afronden die door zijn voorganger in gang zijn gezet nadat er in 2014 flinke financiële problemen werden voorzien – oplopend tot acht miljoen in 2018 – als er niets zou worden gedaan aan de fors teruglopende studentenaantallen. Er kwam een plan om het tij te keren, maar dat werd weggehoond. Nadat het Bungehuis werd bezet en daarna het Maagdenhuis kwamen er uiteindelijk faculteitsbrede werkgroepen die een nieuwe inhoudelijke koers voor de faculteit moesten uitzetten en kijken waar er kon worden bespaard.

 

Inmiddels zijn er nieuwe opleidingen opgezet, Engelstalige tracks ingevoerd en is de helft van de bezuinigingen gerealiseerd, vooral doordat tijdelijke contracten niet werden verlengd. Een reorganisatie en gedwongen ontslagen werden zo voorkomen. De neerwaartse spiraal lijkt intussen omgebogen in een opgaande lijn, zo blijkt ook uit de aanmeldingscijfers. Aan Weerman de taak die stijgende lijn uit te bouwen.

 

Tips

De nieuwe decaan is een relatief onbekende speler aan de UvA. Tijdens de bezettingen van vorig jaar werd zijn stem niet publiekelijk gehoord, maar in die periode correspondeerde hij wel met collega-hoogleraar Lia van Gemert over hun ‘bestuurlijke wederwaardigheden aan de FGw’.

 

In die blog gaf hij onder meer wat tips aan bestuurders die hij nu zelf in praktijk mag brengen. ‘Ten eerste: zeg als bestuur nooit aan het begin van een discussie dat er alleen gesproken mag worden over de mogelijkheden die jíj voorstelt. Het werkt als een rode lap op een stier. Ten tweede: creëer niet onnodig omstandigheden die een rationele discussie over je plannen bij voorbaat torpederen. Ten derde: houd als bestuur afstand tussen jouw standpunt en de ideeënvorming. Dat het voor bestuurders verleidelijk is om een eerste versie te schrijven van een reorganisatieplan is te begrijpen. Maar het probleem is dat daarmee dat eerste plan ook direct jouw standpunt is en de boosheid op het plan boosheid op jou is. Voor je het weet is het commentaar op je plan een bestuurscrisis. Alternatief: je laat je adviseren door een deskundige werkgroep.’

 

Raakvlakken

Weerman lijkt heel goed te passen in het nieuwe profiel van de faculteit, waar ‘interdisciplinariteit’ het toverwoord is. Vlak na zijn aanstelling aan de UvA liet hij door het blad Vaktaal optekenen ‘een man van raakvlakken’ te zijn. ‘Op allerlei gebied ziet hij [Weerman] mogelijkheden tot samenwerking en steeds weer benadrukt hij hoe belangrijk hij het vindt om over de grenzen van het eigen vakgebied heen te kijken.’ Naar verwachting zal Weerman op 1 september aantreden en dan het stokje overnemen van Frank van Vree, die naar het Niod vertrekt. Wel moet voor die tijd, zoals gezegd, de academische gemeenschap haar groene licht geven.