Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
actueel

Vier werkgroepen buigen zich over houtskoolschets FGw

Dirk Wolthekker,
3 december 2014 - 13:03
Aan de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) worden deze week vier werkgroepen ingesteld die plannen zullen voorbereiden voor een nieuwe opzet van de faculteit. De samenstelling ervan is nog onderwerp van discussie.

Twee weken geleden stelde de facultaire studentenraad in een overlegvergadering met het faculteitsbestuur nog voor om elf werkgroepen in te stellen, maar dat stuitte toen al op bezwaren van decaan Van Vree omdat het te ingewikkeld zou zijn om op relatief korte termijn uit de input van elf werkgroepen één houtskoolschets te fabriceren die in januari klaar is.

De werkgroepen zullen in overleg met de afdelingsvoorzitters en de studentenraden worden samengesteld: zij zullen de namen voordragen van respectievelijke medewerkers en studenten. Naar verluidt is die race nog niet gelopen, want er gaan binnen de ondernemingsraad ook geluiden op om de werkgroepen op basis van vrije aanmelding samen te stellen. Daarover wordt momenteel nog overlegd met het faculteitsbestuur. Naast medewerkers en studenten komen ook bestuurders en (externe) deskundigen in de werkgroepen.

Vier taakgroepen
De vier commissies die zullen worden samengesteld gaan zich bezighouden met de inrichting van het bacheloronderwijs, de inrichting van de master, onderwijs & student experience (lees: hoe kunnen studenten zo snel en goed mogelijk door hun studie komen) en onderzoek. De werkgroep over het bacheloronderwijs zal als enige werkgroep worden opgedeeld in taakgroepen, omdat zich volgens studentenraadvoorzitter Gunnar de Haan in de bachelor ‘specifieke problemen’ voordoen.

De vier taakgroepen binnen deze werkgroep zijn taal, cultuur & regiostudies; internationalisering; research-based onderwijs; en de alfa-bachelor. Deze alfa bachelor zou een vorm van liberal-arts-model kunnen behelzen, maar volgens De Haan moet je eerder denken ‘aan een alfa-variant op de bètagamma bachelor, het zou dus kunnen gaan om een alfa-bèta of een alfa-gamma bachelor’.

Wie er precies in de werk- en taakgroepen komen zal aan het eind van deze week duidelijk worden. Voor zover het gaat om studentleden: de studentenraad stuurt vandaag een mail to all uit aan alle studenten geesteswetenschappen waarbij zij zich kunnen aanmelden. De werkgroepen moeten uiterlijk 12 januari hun voorstellen indienen bij het faculteitsbestuur dat vervolgens aan de slag gaat met de houtskoolschets. Die zal daarna worden voorgelegd aan de facultaire gemeenschap, inclusief de opleidingscommissies, voordat de schets - ook in januari - zal worden ingediend bij het CvB.