Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: J. Patrick Fischer (cc, via Wikimedia Commons)
actueel

Gedwongen ontslagen bij Geesteswetenschappen van de baan

Dirk Wolthekker,
6 april 2016 - 16:46

Decaan Frank van Vree van de Faculteit der Geesteswetenschappen komt deze week met opmerkelijk nieuws: het gaat opeens goed met de faculteit. Tot 2018 moet de faculteit 8,1 miljoen bezuinigen, maar daarvan is vorig jaar reeds 3,3 miljoen gerealiseerd. ‘Er zal geen reorganisatie nodig zijn en er vallen geen gedwongen ontslagen onder vast aangesteld personeel.’

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) heeft enige jaren in de misère gezeten door sterk teruglopende studentenaantallen en als gevolg daarvan teruglopende budgetten. Eind 2014 lanceerde Van Vree daarom het inmiddels roemruchte plan Profiel 2016 dat schielijk werd gedegradeerd tot ‘houtskoolschetsplan’ toen bleek dat de hele faculteit op haar achterste benen stond. De toen aangekondigde maatregelen stonden aan de basis van veel protesten van afgelopen jaar.

 

Nieuwe koers

Uiteindelijk werden er faculteitsbreed werkgroepen ingesteld die een nieuwe inhoudelijke koers voor de faculteit moesten uitzetten, waarbij ook werd gekeken hoe er kon worden bespaard. Dat er inmiddels 3,3 miljoen is bezuinigd komt vooral omdat tijdelijke contracten niet zijn verlengd. Van Vree schrijft in een facultaire Nieuwsflits aan zijn medewerkers dat er wat betreft personele ontwikkelingen, financiën en onderwijs ‘grote stappen’ zijn gezet. ‘Met als resultaat dat een belangrijk deel van de bezuinigingen inmiddels is gerealiseerd, dat er geen reorganisatie nodig zal zijn en er dus ook geen gedwongen ontslagen onder vast aangesteld personeel zullen vallen.’ De faculteit kan zelfs ‘in bescheiden mate’ vacatures open stellen. ‘Bovendien kan er de komende jaren worden geïnvesteerd in de versterking van onderwijs en onderzoek.’

 

Primair proces

Maar hoe je het ook wendt of keert, de faculteit is er nog niet. Dat realiseert Van Vree zich heel goed: in de bachelor zijn de studentenaantallen teruggelopen met ongeveer 25 procent en die moeten worden teruggewonnen. Om dat te realiseren is en wordt er meer interdisciplinariteit ingevoerd met onder meer nieuwe curricula op het gebied van taal, cultuur en regiostudies. Er is een Engelstalige track ingevoerd bij Europese studies, literatuurwetenschap en mediastudies en er bestaan plannen tot herziening van het masteronderwijs. Ook op het gebied van het onderzoek zijn er volgens Van Vree plannen in ontwikkeling. ‘Het gaat om programma’s ter ondersteuning van onderzoeksaanvragen in de tweede en derde geldstroom en plannen om promotietrajecten te ondersteunen, nu deze niet of nauwelijks meer uit de eerste geldstroom (aio’s) kunnen worden gefinancierd.’

Foto: UvA
Decaan Frank van Vree: 'Geen reorganisatie en geen gedwongen ontslagen onder mensen met een vaste aanstelling'

Dubbelplan

Om de faculteit robuuster te maken en te verduurzamen loopt er dus een plan voor gelijktijdige bezuiniging en investeringen. Van Vree noemt dit ‘een dubbele beweging’: geen bezuinigingen zonder investeringen. Daartoe is er een paar maanden geleden het Bezuinigings- en investeringsplan FGw 2016-2018 ingediend bij het CvB. Van Vree: ‘Het college heeft geconcludeerd dat de plannen van de faculteit aan de afgesproken doelstellingen voldoen en heeft toestemming gegeven tot en met 2018 jaarlijks een bedrag van 440.000 euro uit de facultaire reserves als investering in te zetten. Bovendien kunnen we, net als overigens andere faculteiten, een beroep doen op de Voorinvesteringen studievoorschotDat is het budget dat de UvA beschikbaar stelt vooruitlopend op de opbrengsten van het leenstelsel. Minister Bussemaker drong daarop aan omdat studenten vanaf dit jaar hun basisbeurs verliezen, maar nog geen onderwijsinvesteringen zouden krijgen omdat het leenstelsel nog geen opbrengsten kent.. Het gaat voor dit jaar om een bedrag van 800.000 euro voor de FGw. Samen met de door het departement van OCW toegekende gelden in het kader van de “Duurzame Geesteswetenschappen”, landelijk ruim tweeënhalf miljoen per jaar, leveren deze toegekende tijdelijke middelen voldoende ruimte om uitvoering te kunnen geven aan de investeringsagenda.’

 

Medezeggenschap

De facultaire ondernemingsraad laat bij monde van voorzitter Jonneke Bekkenkamp weten dat de medezeggenschap blij is ‘dat een reorganisatie en gedwongen ontslagen van de baan zijn’. ‘Maar de problemen rond de werkdruk zijn nog niet voorbij. Nu veel tijdelijke contracten zijn beëindigd moeten we het nog wel hebben over het taakstellingsmodel en hoe medewerkers hun tijd moeten verdelen over onderwijs en onderzoek.’

 

De facultaire studentenraad heeft de brief nog niet gezien en komt later met een reactie.