Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Liliana Amundaraín (cc, via Flickr)
actueel

Zes gegadigden voor cateringcontract UvA-HvA

Dirk Wolthekker,
30 mei 2016 - 13:26

Op 1 januari 2017 loopt het cateringcontract met Eurest af, maar de kans bestaat dat het bedrijf een nieuw contract in de wacht sleept. Alle gegadigden voor het nieuwe cateringcontract met UvA en HvA konden zich aanmelden en zes firma's hebben dat tot op heden gedaan. Nu begint de afvalrace.

De zes cateraars die zich hebben aangemeld zijn de bedrijven Cormet, Journey of Food, Albron, Sodexo, Vitam en Vermaat. Zij hebben allemaal voldaan aan de formele vereisten voor inschrijving. Daarbij ging het vooral om mogelijke wettelijke uitsluitingsgronden en de controle op het voldoen aan de minimumeisen die UvA en HvA stellen aan de catering. ‘Daarmee hebben alle zes inschrijvers aangegeven de voorgestelde gewenste cateringsituatie van UvA en HvA te herkennen en ook exploitabel te vinden,’ zegt Bert Zwiep, hoofd afdeling inkoop van UvA en HvA. ‘De wensen van de UvA en HvA blijken dus niet te markt te overvragen en aan te sluiten bij dat wat partijen kunnen bieden.’

 

De UvA en HvA hebben eerder al aangekondigd het concept voor catering om te willen gooien. Elke campus moet worden onderverdeeld in drie delen: een ‘centrum’, een ‘wijk’ en een ‘buurt’. Het centrum moet een foodcourt-achtig gebied worden, in een wijk moet er wat te halen zijn zonder zitplekken en voor de buurt denkt men aan een coffee to go-concept. De bedoeling is dat de winnaar van deze aanbestedingsprocedure niet meer alle catering zelf doet, maar zelf kleinere ondernemers inhuurt die hun eigen waar verkopenIn Rotterdam bestaat al zo'n systeem. Lees hier een reportage over hoe het er daar aan toe gaat..

 

Uitbesteden of eigen beheer

Cormet, Albron, Sodexo, Vitam en Vermaat zijn bekende spelers op cateringmarkt, in het bijzonder bij grote (onderwijs)instellingen. Sodexo is bijvoorbeeld cateraar van de Vrije Universiteit en van Tilburg University en Wageningen doet zaken met Cormet. Er zijn overigens ook universiteiten die de catering in eigen beheer organiseren, zoals de Radboud Universiteit en de Universiteit Leiden.

 

De HvA heeft in een ver verleden al eens zaken gedaan met Albron. Maar toen er in 2006 een gezamenlijke catering kwam met de UvA ging het cateringcontract naar Sorbon, een gelegenheidscateraar waarin partycateraar Maison Van den Boer en bedrijfscateraar Vitam samenwerkten. Sorbon was geen succes en na afloop van het cateringcontract werd de zaak dan ook opgeheven. De aandelen gingen naar Vitam. Vitam deed in 2011 weer mee aan de aanbesteding, maar verloor. Het was overigens een aanbestedingsprocedure die voor alle partijen een aanfluiting was. De aanbesteding werd gewonnen door Sodexo, maar dat resultaat werd aangevochten door Vitam. Er kwam een juridische procedure aan te pas en de aanbesteding moest over, waarna Eurest won.

Journey of Food

Een onbekende cateraar die zich nu heeft ingeschreven is Journey of Food. Navraag leert echter dat het hier gaat om een nieuwe handelsnaam waarmee Compass Group Nederland, eigenaar van Eurest, aan de aanbesteding meedoet. Maarten Willemsen, manager operations Leisure & Campus van Compass, wil nog niet in detail treden over de reden waarom Compass een nieuwe handelsnaam is gestart. Hij wil er vooralsnog alleen over kwijt ‘dat wij denken met Journey of Food nóg beter aan de vraag van UvA en HvA kunnen voldoen dan met Eurest’.

 

Afvalrace

Er zijn nu dus zes ingeschreven deelnemers in het aanbestedingstraject. In de eerste fase moet er één afvallen, waarna er met vijf deelnemers wordt doorgegaan. De cateraars die zich hebben ingeschreven hebben allerlei vragen moeten beantwoorden en moeten aangeven hoe zij de cateringwensen van UvA-HvA denken te realiseren. Zwiep: ‘Een team van collega’s en deskundigen kijkt vervolgens naar de ingediende beantwoording. Gezamenlijk komen zij met een score per wens en een onderbouwing daarvan. Uiteindelijk zal dit leiden tot het selecteren van de vijf beste partijen.’

 

De Aanbestedingswet schrijft voor dat er aan de vervolgfase namelijk maximaal vijf partijen mogen meedoen. Uiterlijk deze week zal bekend zijn wie zal afvallen en met welke vijf partijen UvA-HvA dus doorgaat in het vervolgtraject. Mogelijk zullen in dat traject ook productpresentaties worden gegeven. De bedoeling is dat in september duidelijk wordt wie de nieuwe cateraar van UvA-HvA zal worden.