Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sandra Hazenberg
actueel

Bètafaculteiten van UvA en VU krijgen weer een eigen decaan

Dirk Wolthekker,
27 mei 2016 - 09:55

De colleges van bestuur van UvA en VU hebben donderdagmiddag besloten dat de bètafaculteiten van UvA en VU elk weer een eigen decaan krijgen. Daarmee is de Amsterdam Faculty of Science (AFS) en het bijbehorende superdecanaat definitief bijgezet in de annalen van de universiteitsgeschiedenis.

Het betekent dat de aantredende rector magnificus Karen Maex, nu nog triple-decaan van de Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (UvA), de Faculteit der Exacte Wetenschappen (VU) en de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen (VU) niet gelijk op zoek hoeft te gaan naar weer zo’n superdecaan, maar gewoon naar een enkelvoudige decaan die zich alleen bekommert om de FNWI. Dat is alvast een zorg minder voor Maex, die op 1 juni aan de slag gaat als rector magnificus.

 

Heen en weer racen

Vanaf het moment dat duidelijk was dat Maex rector magnificus werd van de UvA en haar bètabaan zou opgeven, was de vraag wat er met haar gecompliceerde en omvangrijke decanaat zou gebeuren. Niet alleen heeft ze de afgelopen tweeënhalf jaar drie faculteiten in het gareel moeten houden, ze racete ook van hot naar her tussen Science Park en de Zuid-as en moest de (soms tegenstrijdige) belangen van de drie faculteiten in het oog houden en op een lijn brengen.

 

En dat terwijl ze er niet eens voor aangenomen was: in oktober 2013 kwam haar benoeming als toekomstig decaan van de AFS naar buiten. Die mammoetfaculteit zou – zo was de bedoeling – per 1 januari 2014 ontstaan uit een samenvoeging van de drie bètafaculteiten van UvA en VU. Maar de totstandkoming ervan werd op 20 december 2013 door de medezeggenschap van de UvA geblokkeerd. Maex, die haar baan in Leuven al had opgezegd, restte niets anders dan decaan te worden van drie faculteiten.

Medezeggenschap

De afgelopen weken was het naar verluidt de medezeggenschap van de VU die dwars lag bij het terugdraaien van de zaak; beide CvB’s wilden weer eigen decanen aanstellen en ook de facultaire medezeggenschap van de UvA-bètafaculteit gaf aan graag weer een eigen decaan te willen. De medezeggenschap van de VU was kritisch, maar is er kennelijk toch van overtuigd geraakt dat een eigen decaan in de huidige omstandigheden beter is. Wie die decanen worden is nog niet bekend. Wel maakte de UvA deze week bekend dat Peter van Tienderen is benoemd tot interim-decaam van de FNWI. Aan de VU-kant is Hubertus Irth benoemd tot interim-decaan voor beide bètafaculteiten.

 

En zo zijn we weer terug bij af, al hoewel niet helemaal: beide CvB’s hebben toegezegd met de inhoudelijke samenwerking op onderwijs- en onderzoekgebied te willen doorgaan.