actueel

UvA en VU benoemen verschillende interim-decanen bètafaculteit

Dirk Wolthekker,
23 mei 2016 - 13:40

Vice-decaan en oud-directeur van het Instituut voor biodiversiteit en ecosysteem-dynamica (Ibed) Peter van Tienderen gaat als interim-decaan tijdelijk leiding geven aan de bètafaculteit van de UvA. Zijn benoeming lijkt een voorschotje op een definitieve splitsing van het eenhoofdige decanaat van de drie bètafaculteiten van UvA en VU, de VU heeft namelijk een andere interim0decaan aangesteld.

Foto: UvA
Peter van Tienderen is in tegenstelling tot de drie voorgaande decanen geen natuurkundige, maar bioloog

De afgelopen tweeënhalf jaar was Karen Maex baas van de drie faculteiten, maar door haar benoeming tot rector magnificus ligt de vraag nu op tafel hoe het verder moet met het decanaat. Of het daarbij inderdaad tot een opsplitsing komt is nog niet helemaal zeker, maar aan de kant van de UvA wil men wel. Eerder gaven studenten en medewerkers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA aan genoeg te hebben van het gezamenlijke decanaat en weer een eigen decaan te willen.

 

Vertrouwelijk
Aan de VU is men tot nu toe terughoudender over een opsplitsing: de medezeggenschap van de beide bètafaculteiten hield zich tot nu toe op de vlakte en wilde er niet veel over kwijt. Ivo van Stokkum liet kort geleden namens medewerkers en studenten in de medezeggenschap weten: ‘We hebben een vertrouwelijk gesprek gehad met onze rector, en daarbij ons advies gegeven. Ik vind het niet opportuun om daarover verder uit te wijden. De beide CvB’s zijn nu aan zet.’ Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat de zaak aan de VU-kant gevoelig ligt.

 

Wel is ook aan de VU per 1 juni een interim-decaan benoemd: Hubertus Irth. Hij zal als tussenpaus optreden voor de twee bètafaculteiten van de VU, de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en de Faculteit Exacte Wetenschappen. Op korte termijn zullen de CvB’s van UvA en VU besluiten hoe het bestuur van de drie faculteiten structureel zal worden ingevuld en of het eenhoofdige decanaat inderdaad wordt opgesplitst of intact blijft.