Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Anthony Da Cruz (Unsplash)
wetenschap

‘Een op zes duurzame-energie-installaties staat in natuurgebied’

Marleen Hoebe,
25 mei 2020 - 11:53

Met alle duurzame-energie-installaties die nu gebouwd worden of al op aarde staan, proberen we ons best te doen om klimaatverandering tegen te gaan. Maar wat nou als diezelfde installaties natuurgebieden beschadigen? UvA-ecoloog James Allan: ‘Die installaties staan vaak in de wildernis, terwijl dat schadelijk en helemaal niet nodig is.’

Door gebruik te maken van duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, windmolens en waterkrachtinstallaties, proberen we met z’n allen de koolstofuitstoot te verminderen. Dat klinkt goed, maar ecoloog James Allan en zijn collega’s maken zich toch zorgen over de overschatte positieve impact van duurzame-energie-installaties.

Foto: Privéarchief
James Allan

17 procent van duurzame installaties in natuurgebied

Ze bekeken waar die installaties geplaatst zijn. ‘Het blijkt dat 2.206 van de 12.600 duurzame-energie-installaties in natuurgebieden staan. Het gaat dan  om beschermde gebieden, belangrijke locaties voor de biodiversiteit of plekken waar je echt nog de wildernis kunt vinden,’ vertelt Allan. ‘Dat betekent dat ongeveer 17 procent van alle duurzame installaties in de natuur staat. En er wordt nog steeds bijgebouwd; er zijn nog eens 922 installaties in natuugebieden gepland.’

 

De impact hiervan is groot, en negatief. Niet alleen nemen de installaties een deel van de beschermde gebieden in beslag, ook kunnen de installaties voor directe schade zorgen. Allan: ‘In windmolenparken vliegen de vogels bijvoorbeeld tegen de wieken van de molens aan en raken ze gewond. Bij waterkrachtinstallaties kunnen vissen niet verder zwemmen, of komen ze in de installatie terecht en gaan ze dood. Daarnaast moeten er wegen komen die naar de installaties lopen, zodat mensen ernaartoe kunnen rijden. Dat kan voor veel schade in de natuur zorgen.’

‘Het heeft geen nut om klimaatverandering tegen te gaan als daardoor diersoorten verdwijnen’

Installaties kunnen ook op andere plekken staan

Allan denkt dat veel installaties in natuurgebieden worden gebouwd, omdat het veel makkelijker is om in dit soort gebieden te bouwen. ‘Zo stoor je geen mensen.’ En hij is bang dat veel mensen denken dat deze energiebronnen in de natuur toch geen kwaad kunnen, omdat het om groene energie gaat. Volgens hem is er echter geen reden om de installaties in de wildernis te zetten. ‘Je hoeft de natuurgebieden niet te beschadigen. Die gebieden kun je gewoon vermijden, dat zien we al in ons andere onderzoek.’

 

Gaat niet alleen om vermindering koolstofuitstoot

‘Duurzame energie is heel belangrijk om klimaatverandering tegen te gaan,’ vindt Allan. ‘Maar het gaat hierbij niet alleen om koolstof, ook om biodiversiteit. Het heeft geen nut om klimaatverandering tegen te gaan als soorten verdwijnen. De wildernis is de laatste plek waar dieren nog veilig zijn voor mensen.’

Hij en zijn collega’s willen die boodschap graag verspreiden onder overheden. ‘Ik hoop dat zij ervoor gaan zorgen dat natuurgebieden vermeden worden, bijvoorbeeld door een samenwerking met de industrie aan te gaan. Veel Nederlandse banken investeren in duurzame installaties; zij zouden ook al stappen kunnen zetten. Wij willen daarbij wel helpen. We staan ervoor open om met iedereen te werken.’