Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Een opinieartikel schrijven voor Folia

Folia is altijd op zoek naar UvA-studenten en –medewerkers die opinieartikelen willen schrijven over onderwerpen die spelen rond wetenschap, hoger onderwijs of studeren in de hoofdstad. Dat kan gaan over van alles: van de prijzen in de kantines tot werkdruk van medewerkers en van hiaten in het curriculum tot wetenschapsbeleid.

 

Foto: Maartje Strijbis (UvA)

 

Wil je een opinieartikel voor ons schrijven? Houd dan rekening met het volgende:

- Een opinieartikel schrijf je onder je eigen naam en er komt een foto van je bij te staan. Natuurlijk kunnen er meerdere auteurs zijn, maar dat zijn altijd identificeerbare personen, dus geen organisaties, partijen of anonieme auteurs.

- Opinieartikelen op onze site zijn in beginsel tussen de 500 en 1.000 woorden lang. Dat is geen wet van Meden en Perzen, maar van essays van 5.000 woorden worden wij niet blij.

- Opinieartikelen kun je het best sturen naar hoofdredacteur Dirk Wolthekker (redactie@folia.nl). Hij beoordeelt de stukken.

- Ervaring is niet nodig. Folia is een plek om te leren en wij helpen je graag om van een eerste versie een goed artikel te maken.

- De mogelijkheid tot het insturen van een opiniestuk is iets anders dan een recht op plaatsing van een opiniestuk.

- De redactie behoudt zich het recht voor Nederlandse bijdragen te vertalen in het Engels ten behoeve van de internationale versie van Folia. 

 

Tips voor het schrijven van een stuk

 

1. Sluit bij voorkeur aan op de actualiteit.

Als je reageert op nieuws of op recente gebeurtenissen is de context voor iedereen duidelijk en herkenbaar. Dat leidt ertoe dat het waarschijnlijk meer impact heeft. Kruip echter ook achter je toetsenbord wanneer je een urgent opinieartikel wil schrijven over iets wat nog niet in het nieuws is geweest: goede opinieartikelen zijn nieuws an sich.

 

2. Wees concreet

Een opinieartikel is geen wetenschappelijk essay waarbij je de volledige geschiedenis van een onderwerp of alle wetsartikelen die met een onderwerp te maken hebben hoeft af te lopen. Wees concreet over het probleem en puntig in je argumentatie.

 

3. Geef voorbeelden en maak vergelijkingen

Schiet niet door in concretisering. Je schrijft geen nieuwsbericht, maar een opinieartikel waarin je je mening onderbouwt met argumenten, vergelijkingen en voorbeelden.

 

4. Schrijf op wat je vindt

Het klinkt als een open deur, maar een opinieartikel is geen diplomatieke oplossing voor een probleem. Te veel omhaal of verzachtende terminologie leiden ertoe dat een stuk onduidelijk wordt.

 

5. Laat iemand het lezen voordat je het naar ons stuurt.

Er is geen wetenschappelijk artikel dat zonder peer review excellent is, en datzelfde geldt voor opinieartikelen. Laat een collega of medestudent even meelezen voordat je het naar ons opstuurt. Je stuk wordt er altijd beter van.