Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
opinie

‘De UvA doet veel te weinig voor hbo-studenten die willen doorstromen’

30 november 2021 - 08:10

De UvA zegt inclusief en divers te willen zijn, maar ze is bepaald niet verwelkomend voor studenten met een bachelordiploma van een hogeschool, schrijft student Jules Declérieux. ‘Studenten krijgen door de slechte toegankelijkheid van universitaire masters niet de kansen waar zij recht op hebben.’

Het is wettelijk vastgelegd dat alle universitaire masters toegankelijk moeten zijn voor hbo-studenten, maar is dit eigenlijk wel zo? Uit recent onderzoek van Asva Studentenunie blijkt dat de Universiteit van Amsterdam deze wettelijke verplichting systematisch niet nakomtHet rapport is hier te downloaden als pdf.. Bij slechts een schamele 47 procent van de masters die de UvA aanbiedt, is het mogelijk om in te stromen vanaf het hbo. Dit betekent dat meer dan de helft van de masters ontoegankelijk blijft voor studenten die door willen studeren.

 

Deze constatering is niet nieuw. Twee jaar geleden is ook al aan de bel getrokken door studentenvakbonden en de onderwijsinspectie. Naar aanleiding van een steekproef van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in 2018 voerde de Onderwijsinspectie in 2019 een grootschalig onderzoek uit onder ruim 700 Nederlandse masteropleidingen. Hieruit bleek dat lang niet alle universitaire masters toegankelijk zijn voor studenten van het hbo.

‘De UvA is voor hbo-studenten een van de minst toegankelijke universiteiten van Nederland’

Uit dat onderzoek kwam de UvA als slechts presterende universiteit uit de verf. In de recente inventarisatie van Asva Studentenunie blijkt dat er geen vooruitgang is gemaakt door de UvA. De universiteit lijkt dan ook weinig stappen te zetten om hier verandering in te brengen.

 

Schakelprogramma’s

Dat is meer dan opvallend te noemen. Bij de invoering van de bachelormasterstructuur in 2002 is wettelijk vastgelegd dat zowel wo- als hbo-bachelordiploma’s toegang dienen te verlenen tot een universitaire master. Die toegang mag volgens deze wet alleen worden ontzegd als er een aantoonbaar tekort is in de vooropleiding van een student, bijvoorbeeld omdat de vakgebieden niet aansluiten. Dan moet er echter een manier worden geboden voor studenten om de overstap alsnog te maken, bijvoorbeeld door een schakelprogramma. 

 

Het is echter de vraag of deze schakeltrajecten altijd nodig zijn. Uit het onderzoek van de onderwijsinspectie bleek dat vergelijkbare opleidingen vaak verschillende toegangseisen hanteren. Zo is de master Psychology bij twee universiteiten helemaal niet toegankelijk voor studenten van het hbo, bij twee universiteiten slechts door een aangepast schakelprogramma en bij twee universiteiten via een standaard schakelprogramma. Aan de UvA was in 2019 15,1 procent van de masteropleidingen helemaal niet toegankelijk vanuit het hbo. Daarmee doet de UvA het op een na slechtste van alle Nederlandse universiteiten.

‘Het is regelmatig niet duidelijk welke vooropleiding daadwerkelijk toegang biedt tot welke master’

Slechte informatievoorziening

Schrijnend is ook de informatievoorziening vanuit de UvA omtrent het doorstromen. Uit het onderzoek van Asva Studentenunie blijkt dat studenten die willen doorstromen van het hbo op een jungle van onduidelijke informatie stuiten. Zo worden er door de HvA doorstroomminoren aangeboden die als toelating kunnen dienen voor bepaalde masters, terwijl deze minoren door de UvA nergens worden genoemd.

 

Ook is de UvA terughoudend in het überhaupt benoemen van hbo-studenten in toegangseisen en studiegidsen en biedt ze weinig tot geen transparantie over de doorstroommogelijkheden. Te vaak zijn studenten afhankelijk van informatie van de hogeschool. Bovendien is het regelmatig niet duidelijk welke vooropleiding daadwerkelijk toegang biedt tot welke master. Dit resulteert in de situatie dat studenten tussen wal en schip vallen vanwege gebrekkige informatievoorziening.

 

Waardering

Universitaire masters zijn vaak onterecht niet toegankelijk voor studenten met een hbo-bachelor. Tijdsdruk, geldproblemen of beperkte informatievoorzieningen zorgen er daarnaast voor dat toegankelijke masters minder aantrekkelijk worden. Studenten krijgen door de slechte toegankelijkheid van universitaire masters niet de kansen waar zij recht op hebben en dit zorgt ervoor dat waardevolle kennis verloren gaat.

De Universiteit van Amsterdam springt er negatief uit: het is voor hbo-studenten een van de minst toegankelijke universiteiten van Nederland. Daarmee houdt ze zich niet aan haar wettelijke verplichtingen en gaat er diversiteit in het onderwijs verloren. Het zou de UvA, als universiteit die zich profileert als inclusief en divers, sieren als zij stappen gaat zetten om dit probleem op te lossen, om zo aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen en hbo-studenten de waardering te bieden die ze bij het afronden van hun bacheloropleiding verdienen.

 

Jules Declérieux studeert Liberal Arts and Sciences aan Amsterdam University College en is vicevoorzitter van Asva Studentenunie.

Milena de Swart is masterstudent Artificial Intelligence aan de Vrije Universiteit en medewerker van Asva Studentenunie.

Jadi Hertog studeert bèta-gamma aan de UvA en is medewerker van Asva Studentenunie.

Lees meer over