Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Moet de universiteit meerkeuzetoetsen gebruiken?

Henk Strikkers,
19 februari 2020 - 06:50
Betreft
Deel op

Multiple choice is bezig met een opmars. Meerkeuzetoetsen zijn sneller na te kijken en kan daarmee de werkdruk van docenten binnen de perken houden. Bovendien is er weinig discussie over of een antwoord goed is, en daarmee of een cijfer terecht is. Maar kunnen docenten uit een antwoordformulier immers wel voldoende halen of de student het vak onder de knie heeft? En toetst een meerkeuzetoets wel hetzelfde als een toets waarbij studenten antwoorden zelf moeten formuleren?

Meerkeuzetoetsen horen niet thuis op de universiteit

Ralph Wijers is hoogleraar hoge-energieastrofysica

‘Ik zie geen enkele reden waarom dit juist zou zijn. Meerkeuzetoetsen zijn een prima manier om de kennis en kunde van studenten te toetsen, als de vragen maar zorgvuldig gekozen zijn, en dus horen ze in het arsenaal van toetsing thuis. Er zijn natuurlijk ook zaken zoals taal- en schrijfvaardigheid en het kunnen formuleren van een onderbouwd standpunt die niet getoetst worden. Een opleiding als geheel moet dus een visie hebben op welke leerdoelen hoe en wanneer getoetst worden. En die visie wordt bij accreditatie langs de lat gelegd, dus correctiemechanismen zijn waar nodig beschikbaar.’

‘Multiplechoicetoetsen lenen zich goed voor samenwerking tussen universiteiten bij de opbouw van een itembank’

Fabian van Hal is student rechtsgeleerdheid

‘De vraag over hoe je toetst is een vraag over wát je toetst. Meerkeuzevragen hebben voornamelijk betrekking op kennisvragen, en minder op begrijpen en toepassen. Ik zeg bewust minder, omdat begripsvragen nog steeds mogelijk zijn bij meerkeuzevragen, doch de uitdaging minder aanwezig is. Wat is in dit geval wijsheid? Ik zie de waarde van meerkeuzetoetsen bij eerstejaarsvakken omdat het niveau daar best – zeker in het begin – een klein tandje lager mag liggen dan de rest van de bachelor. Minimaal één open, relatief zwaarwegende vraag vind ik dan wel een pre.’

Barbara Mulder is hoogleraar cardiologie

‘Oneens. Er zijn zowel duidelijke voordelen als nadelen aan multiplechoicetoetsen. Indien zorgvuldig samengesteld, is deze toetsvorm goed inzetbaar voor grote groepen studenten. Een juiste verdeling van de vragen over de leerstof, en verschillende soorten vragen die zowel kennis, begrip, toepassing en analytisch vermogen toetsen zijn belangrijk. Het maken van goede toetsvragen vraagt wel veel tijd en inspanning van de docent. Maar het nakijken is eenvoudig, objectief, snel en goedkoop. Multiplechoicetoetsen lenen zich goed voor samenwerking tussen universiteiten bij de opbouw van een itembank. Kennis, inzichten en deskundigheid kunnen zo worden gedeeld.’

‘Wat Satan deed voor het Paradijs, doet multiple choice voor het onderwijs’

Mees van Rees is student rechtsgeleerdheid

‘Mag ik volstaan met een gedicht van Willem Wilmink? Ik ga het zelf niet beter formuleren.

 

Multiple Choice

 

Wat motten doen voor je ondergoed,

wat zure regen voor bomen doet,

wat Satan deed voor het Paradijs,

doet multiple choice voor het onderwijs.

 

Uit: Ze zeggen dat de aarde draait (1988), Uitgeverij Bert Bakker’

Malou Sprinkhuizen is student biomedische wetenschappen

‘Open- en meerkeuzevragen zijn in verschillende context nuttig. Docenten moeten goed nadenken over welke soort vraag het beste past bij de vaardigheid en de stof die ze willen toetsen. Met een meerkeuzevraag zou je bijvoorbeeld kunnen testen of een student terug kan redeneren vanuit de antwoorden. Dat docenten meer gebruik maken van meerkeuzevragen om hun werkdruk binnen perken te houden is jammer. Dit probleem draait dan echter meer om de te hoge werkdruk van docenten, dan over meerkeuzevragen. Een verlaging van de werkdruk is dan nodig, zodat docenten weer kunnen kiezen voor vragen die passen bij hun onderwijs, in plaats van voor vragen die hen minder tijd kosten.’

 

Het Folia opiniepanel bestaat uit 20 studenten en medewerkers van alle faculteiten, en enkele diensten van de UvA. Eens in de paar weken reageren zij op een actuele stelling. Ook een mening over meerkeuzetoetsen? Reageer hieronder of schrijf een opinieartikel.

lees meer