Foto: Daniël Rommens
opinie

‘Flyers en posters toegestaan op Roeterseiland – onder voorwaarden’

Hans Brug ,
24 april 2018 - 11:59

Het uitdelen van flyers en het ophangen van posters is wel toegestaan op de Roeterseilandcampus, stelt FMG-decaan Hans Brug in een reactie op het opiniestuk van twee studenten. ‘De UvA geeft geen opdrachten aan Facility Services om posters op basis van de inhoud te verwijderen.’

Het uitdelen van flyers en het ophangen van posters is wel toegestaan op de Roeterseilandcampus. Echter, daarbij stelt de UvA wel bepaalde voorwaarden waar aan moet worden voldaan. Zo mogen posters bijvoorbeeld alleen op speciaal daarvoor aangewezen aanplakborden worden opgehangen; posters die op niet toegestane plekken worden opgehangen worden weggehaald. Vanzelfsprekend wordt daarbij geen onderscheid gemaakt op basis van de inhoud van de flyers en posters. Ook geeft de UvA geen opdrachten aan Facility Services om posters op basis van de inhoud te verwijderen. De regels zijn opgenomen in de huis- en gedragsregels van de universiteit.

De decaan en domeinbestuurders binnen de FMG zijn altijd bereid te luisteren en de dialoog aan te gaan met bezorgde studenten. Zo zijn er door alle vier domeinen binnen de faculteit inloopspreekuren georganiseerd waar studenten vragen konden stellen over de bezuinigingsplannen. Mocht er behoefte aan zijn dan zullen deze bijeenkomsten opnieuw worden georganiseerd. Ook praten de decaan en de domeinbestuurders regelmatig met de Facultaire Studentenraad die de studenten van de FMG vertegenwoordigt.

 

Zoals eerder is aangekondigd worden de plannen en maatregelen bekendgemaakt nadat ze zijn besproken met de Ondernemingsraad (OR) en facultaire studentenraad (FSR). Deze overleggen hebben afgelopen weken plaatsgevonden en op donderdag 26 april zullen de voorstellen voor de invulling van de bezuinigingsmaatregelen van de vier domeinen, samen met de adviezen van de FSR en de OR en de reactie daarop van de decaan openbaar worden gemaakt. Studenten kunnen deze stukken vanaf donderdag 26 april om 12.00 uur opvragen via email: communicatie-fmg@uva.nl.

 

Hans Brug is decaan van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA.