Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Henk Strikkers
opinie

‘De FMG maakt studenten monddood’

23 april 2018 - 15:29

Door posters weg te halen en een flyerverbod te hanteren kunnen studenten nergens hun mening kwijt over wat er aan hun faculteit gebeurt, schrijven studenten Elmar van den Berg en Annabel Wildschut. ‘Dat studenten geen kritiek mogen leveren is een zorgelijke ontwikkeling.’

Het gaat lekker op de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Er is een budgettekort van 4,5 miljoen, de Roeterseilandcampus barst uit zijn voegen en het management lijkt doof te zijn voor de zorgen van studenten. Logischerwijs zijn studenten bezorgd. Ze hangen posters op en flyeren om andere studenten bewust te maken en actie te voeren tegen dit wanbeleid. Deze posters van studentenbewegingen worden echter onder toeziend oog van Facility Services van de muur gerukt door bewakers. Studenten worden bovendien intimiderend toegesproken door beveiligers als ze staan te flyeren. Deze kritische studenten wordt dan verteld dat er van ‘boven’ is gezegd dat er ‘geen politiek op de UvA mag plaatsvinden’.

Het mantra van ‘geen politiek op de UvA’ is onhoudbaar en ridicuul. Alles wat op de universiteit gebeurt is doordrenkt van politiek

Dat studenten in de diplomafabriek geen kritiek mogen leveren is een zorgelijke ontwikkeling. De decaan en de rest van het faculteitsbestuur zeggen altijd in dialoog met ons te willen werken over de implementatie van de bezuinigingen. Decaan Hans Brug heeft zijn gezicht echter, ondanks een expliciete uitnodiging van actiegroep The New University, niet meer laten zien. Hij laat verder ook niks van zich horen over de details van de bezuinigingen. Studenten worden niet actief betrokken en dit is zeer kwalijk.

 

Wel politiek op de UvA

Bovendien is het mantra van ‘geen politiek op de UvA’ volstrekt onhoudbaar en ridicuul. Alles wat op de universiteit gebeurt is doordrenkt van politiek. De vakken die worden gegeven en de inhoud van het curriculum zijn allemaal onderhevig aan politieke keuzes. Bovendien worden er op de FMG regelmatig gasten van allerlei politieke richtingen uitgenodigd voor gastcolleges of andere evenementen. De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was er nog een groot lijsttrekkersdebat in de grootste collegezaal van Roeterseiland.

Door het verbieden van flyeren en het weghalen van posters worden studenten gecensureerd

Daarnaast wordt er geen probleem gemaakt op de campus van de veelvuldige aanwezigheid van multinationals op faculteiten als de FEB. Je kunt er je hoofd niet draaien voordat je naar een poster zit te kijken die is gesponsord door ING, KPN, ABN AMRO, Shell et cetera. Als al dit soort politieke uitingen een plek krijgen dan is het heel wrang dat studenten die willen protesteren tegen funest bezuinigingsbeleid monddood worden gemaakt.

 

Geen kritiek

Hoe kan het faculteitsbestuur van de FMG volhouden kritische studenten op te willen leiden wanneer zij geen kritiek duldt op zijn eigen handelen? Studenten worden idealiter zo snel mogelijk door de diplomafabriek op het Roeterseiland gejaagd zonder dat daar ruimte is om kritisch te mogen zijn op de directe omgeving. Onderwijsdirecteuren kunnen echter vaak zonder een check van studenten naar hartelust hun stempel drukken op beleid, omdat zij zich jegens geen enkel medezeggenschapsorgaan van studenten hoeven te vereantwoorden. Daar komt bij dat de medezeggenschap aan de faculteit zo zwak is dat de decaan nooit echt verantwoording hoeft af te leggen. De facultaire studentenraad heeft onvoldoende instemmingsrecht, er is onvoldoende informatievoorziening en er zijn onvoldoende middelen.

 

Studenten die geven om hun onderwijs en dat van toekomstige generaties worden de middelen ontnomen om andere studenten te informeren over het verschralingsbeleid van het FMG-management. Studenten en docenten die zich van onderop organiseren wordt het onmogelijk gemaakt invloed uit te oefenen op het beleid van de faculteit waar zij werken en studeren. Door het verbieden van flyeren en het weghalen van posters worden studenten gecensureerd. Dit leidt ertoe dat het speelveld tussen studenten en bestuur, dat al ongelijk is, nog veel ongelijker wordt.

Het gaat dus goed mis aan de FMG, en er is maar een iemand die dat kan veranderen. Dat is decaan Hans Brug.

 

Elmar van den Berg studeert politicologie en geschiedenis aan de UvA en Annabel Wildschut is masterstudent politicologie in de richting Public Policy & Governance.

Lees hier een reactie van decaan Hans Brug. Wil je hierop reageren of een ander opinieartikel schrijven? Lees hier hoe je dat doet.