Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Folia
opinie

‘Bouw 5.000 extra woningen voor studenten per jaar’

Een gastredacteur,
15 maart 2018 - 15:55

In een open brief aan de politieke partijen in Amsterdam vragen zes studentenraden van de UvA, Asva studentenunie, een aantal jongerenpartijen en medezeggenschappers van HvA en VU haast bij het bouwen van extra studentenwoningen. ‘Wij zijn het zat!’

Beste gemeentelijke politieke partijen,

 

Het tekort aan betaalbare studentenhuisvesting vormt voor de studenten van de Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs een gigantisch probleem: het wonen in kasten of huurprijzen van 800 euro of meer wordt steeds normaler. Dit wordt door het merendeel van de gemeentelijke politieke partijen ook erkend, maar men is tot op heden niet met een structurele oplossing gekomen.  

 

Meerdere partijen hebben plannen in hun partijprogramma’s opgenomen, waaronder het bouwen van ongeveer 2.000 betaalbare en veilige studentenwoningen per jaar. Deze ambities zijn echter niet toereikend. Volgens de Coalitie Kennisstad zou het bouwen van 2.000 woningen per jaar slechts leiden tot een verlaging van het tekort met 600 woningen per jaar. Dit betekent dat het huidige tekort, dat door de LSVb op 12.000 woningen wordt geschat, pas in 2038 weggewerkt zal zijn.

‘De partijprogramma’s van de huidige collegepartijen onderschreven in 2014 allemaal het belang van studentenhuisvesting, toch hebben zij het tekort laten groeien’

En dit terwijl de druk op de woningmarkt voor studenten alleen maar toe neemt. Mede door internationalisering zullen grote aantallen studenten instromen die de studentenpopulatie verder zullen doen groeien. De vraag naar betaalbare woningen stijgt harder dan het aanbod, waardoor het tekort, dat nu al onacceptabele proporties heeft aangenomen, alleen maar verder zal gaan groeien. Het bouwen van 5.000 studentenwoningen per jaar is de enige manier om het probleem binnen een fatsoenlijke tijd op te lossen en een verbeterde situatie binnen een raadstermijn te realiseren.

 

In de wetenschap dat er flink ingegrepen moet worden, zijn wij ons ervan bewust dat beloftes over het bouwen van studentenwoningen een geschiedenis hebben waarin zij vaak niet worden nagekomen. De partijprogramma’s van de huidige collegepartijen onderschreven in 2014 allemaal het belang van studentenhuisvesting, toch hebben zij het tekort laten groeien.

‘Wij, studenten aan de Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs, zijn het zat!’

Wij, studenten aan de Amsterdamse instellingen voor hoger onderwijs, zijn het zat! We worden geconfronteerd met een situatie waarin de politiek niet eens de ambitie heeft voldoende studentenhuisvesting te laten bouwen. Dit biedt geen uitzicht op een oplossing van de problematiek. Het is tijd voor toereikende woningbouwafspraken!

 

De situatie is niet onoplosbaar. Wij achten het, net als u, van groot belang dat Amsterdam toegankelijk blijft voor studenten. Daar zijn echter wel politieke keuzes en daadkracht voor nodig. Wij roepen de lokale politieke partijen op om deze daadkracht te tonen en de gemeente ertoe te zetten de bouw van 5000 betaalbare en veilige studentenwoningen per jaar te realiseren.

 

Namens,

 

De Centrale Studentenraad

De Universitaire Studentenraad van de VU

De Centrale Medezeggenschap van de HvA

Asva Studentenunie

 

Facultaire Studentenraad van de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (UvA)

Facultaire Studentenraad van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (UvA)

Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Geneeskunde (UvA)

Facultaire Studentenraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (UvA)

Facultaire Studentenraad van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen (UvA)

Faculteitsraad Bewegen, Sport en Voeding (HvA)

Deelraad Faculteit Business en Economie (HvA)

Facultaire Medezeggenschapsraad van de Faculteit Digitale Media en Creative Industry (HvA)

 

Jonge Democraten Amsterdam

Jonge Socialisten Amsterdam

Dwars Amsterdam

Rood Amsterdam

 

UvASociaal

De Vrije Student