Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

Opiniepanel | Moet de UvA meer studentenkamers bouwen?

Sterre van der Hee,
15 februari 2018 - 10:01

Folia heeft iets nieuws: een opiniepanel. Eens in de paar weken leggen wij een vast panel van twintig UvA’ers een stelling voor. Deze week  ondervroegen we hoogleraren, studenten, promovendi en ondersteunend personeel over de kamernood in AmsterdamMeepraten? Reageer in de comments. . Moet de UvA meer studentenkamers bouwen? 

De Amsterdamse kamermarkt is al jaren krap. En de laatste jaren is dat verergerd: Amsterdam heeft nu een tekort van zo'n 12.000 studentenkamers. De Coalitie Kennisstad, een samenwerking tussen onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters, berekende dat tot 2025 jaarlijks 2.000 extra betaalbare kamers nodig zijn om aan de vraag van binnen- en buitenlandse studenten te kunnen voldoen. Intussen blijft het aantal internationale UvA-studenten groeien.

 

De UvA zegt officieel niet verantwoordelijk te zijn voor het vinden van kamers voor buitenlandse studenten, maar voelt – zo lijkt het – wel een verantwoordelijkheid. Zo heeft de UvA een wachtlijst (bemiddelingsfee: 555 euro) voor kamerzoekende buitenlandse studenten en ging de universiteit al in gesprek met woningcorporaties. De HvA koos onlangs voor de bouw van studentenwoningen op de Amstelcampus.

 

Daarom de volgende stelling: 

 

'De UvA moet meer studentenkamers bouwen'

 

Dit zegt het Opiniepanel. 

 

Huub Dijstelbloem, hoogleraar filosofie van wetenschap en politiek

‘De UvA doet er beter aan een denktank te bouwen dan woningen neer te zetten. Er is zoveel expertise aan de UvA op gebied van urban planning, finance, public spaces. Investeer in een langetermijnbeleid van de universiteit in de stad, gebaseerd op visies van de experts die aan de UvA zelf werken. Haal het uit de beleidssfeer, en zet een breder academisch en maatschappelijk beeld neer van hoe de UvA haar rol in de ontwikkeling van Amsterdam ziet. Zo’n denktank kan een wisselende samenstelling hebben en ook over de Smart City, criminaliteit of achterstanden advies uitbrengen. Betere valorisatie bestaat niet.’

Patricia Pisters, hoogleraar filmwetenschap 

‘Voor de meeste universiteiten in het buitenland zijn studentenwoningen onderdeel van de campus. Het lijkt me logisch en wenselijk dat de UvA ook voor een deel investeert in betaalbare studentenwoningen (in de buurt van) de verschillende UvA-campussen. Omdat de woningmarkt (onder andere door de grote toeristenstroom en Airbnb) onder druk staat, is het belangrijk dat de UvA met gemeente en woningbouwcorporaties naar oplossingen zoekt. Een universiteitsstad met een levendige studiecultuur is gebaat bij goede studentenvoorzieningen voor zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.’

‘De UvA doet er beter aan een denktank te bouwen dan woningen neer te zetten. Investeer in de lange termijn!’

Aldert van Dam, student sociologie 

‘Nee, geen geld investeren. Maar dat betekent niet dat de UvA geen verantwoordelijkheid heeft: als de UvA groeit, groeit Amsterdam ook. Dat buitenlandse studenten de eerste weken van hun studie in hostels slapen, dat kan natuurlijk niet. Ik mag toch hopen dat onze bestuurders meer hebben dan alleen een (niet zo dikke) portemonnee. Gelukkig is dat ook zo, zoals met de woonagenda van de gemeente Amsterdam: daar werden in eerste instantie studenten niet in meegenomen. Asva heeft zich toch samen met Geert ten Dam hiervoor ingespannen, met succes. Ik zou zeggen: werk aan de winkel.’

Ralph Wijers, hoogleraar hoge-energieastrofysica 

‘Ja, er moeten zeker heel veel meer studentenkamers komen, want studenten moeten een studie en universiteit kunnen kiezen op inhoud. De keuze moet niet van onderdak afhangen, of ze nu uit Zaandam, Zeeland of Zuid-Afrika komen. De UvA moet hierin het voortouw nemen, want het is in ons directe belang. Ik betwijfel trouwens of je daar netto in moet investeren: wellicht “gaet de cost voor de baet uyt”, maar volgens mij wordt op kamerverhuur geen geld verloren, dus dit moet de mercator sapiens kunnen oplossen.’ 

 

‘Het lijkt me logisch dat de UvA ook investeert in betaalbare studentenwoningen bij de UvA-campussen’

Jean Rwasibo, controller bij het Administratiecentrum 

‘Het geld is vooral bedoeld voor het primaire proces (onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie). Het is van belang dat de solvabiliteit (verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen) en liquiditeit (mate waarin de instelling aan de lopende betalingsverplichtingen kan voldoen) door investeren in studentenwoningen niet aangetast worden. In de begroting 2018 staat de rentabiliteit (indicatie van de winstgevendheid van de instelling) op nul. Het is goed dat de UvA op korte termijn goede afspraken maakt met woningcorporaties voor extra studentenwoningen. Op lange termijn kan de UvA nagaan of geld voor studentenwoningen financieel en wettelijk gezien aanvaardbaar is’.

 

Meepraten? Laat een reactie achter of schrijf een opiniestuk