Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sara Kerklaan
opinie

Brieven | Ons recht om te protesteren is door de UvA onderdrukt

Een gastredacteur,
14 mei 2024 - 16:38

Naar aanleiding van de demonstraties, bezettingen en protestacties aan de UvA ontving de redactie verschillende lezersbrieven. Een selectie is hier te lezen.

Israëlische inbreng

Geacht College van Bestuur,

Op maandag 6 mei bracht de UvA een communiqué naar buiten waarin gemeld werd dat ‘lijsten van Israëlische wetenschappers’ verstrekt zijn ter tegemoetkoming aan de eisen van Palestina-demonstranten. Later is dit bericht aangepast, het zou om een overzicht van ‘Israëlische inbreng’ gaan. Nog weer later meldde de UvA dat het ‘idee’ dat een lijst verstrekt zou zijn, berustte op een ‘misverstand’ en dat de informatie al openbaar was.

 

Als dat zo is, waarom zijn de demonstranten op die openbaarheid dan niet meteen gewezen? En waarom is het bericht over verstrekking van de ‘lijst’ gepubliceerd?

Aangezien het communiqué door de UvA zelf geformuleerd en publiek gemaakt werd, is onduidelijk wat met ‘misverstand’ bedoeld wordt.

Mogelijk is het bestuur door de gespannen situatie afgeweken van het principe dat de waarde van wetenschap van de herkomst van onderzoekers niet afhankelijk is. Misschien betreurt het bestuur daarom dat het bericht over de ‘lijst’ verstuurd is. Maar misschien ook niet.

 

Hoe dan ook zou het de UvA passen om hierover opheldering te geven. Anders wekt de universiteit waar ik, en vele anderen, studeerden of studeren, de indruk geen principes te hebben, of die van de richting van de wind afhankelijk te maken.

 

Daniela Hooghiemstra (journalist en alumnus geschiedenis), Amsterdam.

 

Onderdrukking

Wij, als studentenvereniging, maar vooral als studenten zelf, zijn geschokt en teleurgesteld over hoe het recht om te protesteren is onderdrukt door het gebruik van geweld. Cameraopnames hebben ons allen getuige gemaakt van de onevenwichtigheid tussen vreedzame demonstranten voor de Palestijnse zaak en de gewelddadige reactie om hun protest te beëindigen.

 

svMUSA veroordeelt het excessieve geweld gebruikt door de politiemachten, het gebrek aan bescherming voor de demonstranten tegen agressieve tegendemonstranten en, het allerbelangrijkst, de onderdrukking van het recht om te allen tijde onrecht aan de kaak te stellen.

 

Daarom dringen wij er bij de UvA op aan om haar studenten, personeel en andere deelnemers toe te staan hun vrijheid van meningsuiting uit te oefenen en op een effectieve en constructieve manier op hen te reageren. Een universiteit is een van de plaatsen waar nieuwe generaties studenten elkaar inspireren, leren rationaliseren en kritiseren. Nu is het moment voor de UvA om daadwerkelijk naar de behoeften van haar studenten te luisteren en deze serieus te overwegen.

 

Bestuur studentenvereniging Musa, Amsterdam.

 

Twee maten

Israël is de agressor, volgens de UvA studenten en collega’s die meelopen in de demonstraties. Gisteravond in Op1 werd dat nog eens bevestigd door een woordvoeder van de Amsterdamse actievoerders. De meeste demonstranten sluiten hun ogen voor het feit dat Hamas weigert op te stappen als Gaza-regering. Israël wil onder geen enkel beding met Hamas als buurregering doorgaan.

 

Ik kan dat goed begrijpen: wie wil er verder met een buurregering die uit het niets brutale aanvallen pleegt, mensen gijzelt, commandocentra in ziekenhuizen vestigt, grensposten voor bevoorrading van voedsel in het kader van humanitaire hulp bombardeert en miljarden Gaza-steun investeert in gangen graven, aankoop van wapens en dure huizen en auto’s. Ik kan mij voorstellen dat de beelden van de Gaza-oorlog schokkend zijn, door merg en been gaan en dat je als rechtvaardig mens probeert, door er tegen te demonstreren, de oorlog te stoppen, maar ik vind het moeilijk te verkroppen dat we op de UvA kritische studenten en medewerkers opleiden die maar één schuldige voor de gebeurtenissen kunnen aanwijzen: Israël.

 

Ik zie bij de demonstraties geen enkel spandoek met: weg met Hamas. Of een oproep om alle samenwerkingsverbanden te verbreken met landen, universiteiten en instellingen die Hamas steunen en Israël geen bestaan gunnen. Ik zie ook geen verzoeken om informatie over welke landen, universiteiten en bedrijven Hamas steunen. Het kan toch niet zo zijn dat we samenwerken met partners die een deel van onze UvA-gemeenschap, Israëlische en/of joodse staf en studenten, discrimineert en uitsluit? Sterker nog: ik zag hier en daar bij de demonstraties verheerlijking van Hamas en oproepen tot de vernietiging van Israël. Ik had niet verwacht dat er door kritische denkers zo met twee maten wordt gemeten.

 

Marc Salomon (directeur Amsterdam Business School), Amsterdam.

 

Inzamelingsactie

Geachte leden van het College van Bestuur,

Ik heb me bijzonder geërgerd aan de anonieme brief met het UvA-logo die na de ontruiming op 8 mei de wereld is ingestuurd met de volgende openingsregels:

 

‘We, staff members of the University of Amsterdam, are horrified by the actions of its Executive Board. For three consecutive days, they have authorised extreme police violence towards their own staff and students, who were engaged in non-violent protest on campus against UvA’s complicity in the ongoing genocide in Gaza.’

 

Deze verklaring getuigt van een grote mate van bewustzijnsvernauwing, academici onwaardig: de enorme vernielingen, de illegale bezetting en het geweld van de actievoerders (onder meer gooien van bakstenen en spuiten van ammoniak naar de politie), worden genegeerd en de UvA zou medeplichtig zijn aan genocide in Gaza. Van mij mag activistisch UvA dit soort waanideeën debiteren, maar het irriteert me mateloos dat ze verspreid zijn als formele verklaring van de medewerkers van de UvA. Willens en wetens hebben de briefschrijvers het protocol voor het gebruik van het UvA-logo overtreden opdat ze maximale media-impact zouden krijgen.

 

Ik roep u derhalve op om:

1.      In samenspraak met alle universitaire geledingen, inclusief de medezeggenschap, te zorgen voor een snelle de-escalatie;
2.      Medewerkers en studenten te wijzen op de kernwaarden in ons Instellingsplan en op de universitaire gedragsregels, met specifieke aandacht voor het beleid rond demonstraties.

3.      Gepaste maatregelen te nemen als medewerkers en studenten zich niet aan bovenstaande regels houden;
4.     Medewerkers en studenten desgewenst de mogelijkheid te bieden om een inleidend college Nederlands recht te volgen, tijdens welke ze kennis kunnen nemen van het feit dat het geweldsmonopolie in Nederland belegd is bij de overheid.

 

De organisatoren van de walk-out van afgelopen maandag zou ik wel willen verzoeken om hun grote kennis van de sociale media de komende week in te zetten voor een inzamelingsactie ter compensatie van de schade die vorige week is aangericht.

 

Paul Koopman (coördinator Onderzoek FGw-UvA), Amsterdam.