Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Marc Kolle
opinie

‘De meerderheid van de Gezamenlijke Vergadering heeft gesproken’

Charlotte Hille,
8 april 2024 - 13:05

In het opiniestuk van Noah Pellikaan wekt hij de indruk dat de Gemeenschappelijke Vergadering (GV) van de Centrale ondernemingsraad (COR) en de Centrale studentenraad (CSR) niet zou hebben ingestemd met de begroting. Dat is wél het geval, betoogt Charlotte Hille, vice-voorzitter van de GV. 

Termen als ‘slecht bestuur’ en het ‘buitenspel zetten’ van de democratie, die Noah Pellikaan in de titel van zijn opiniebijdrage noemt, zijn niet op hun plaats in een proces waarbij op grond van gelijkwaardigheid veelvuldig met het College van Bestuur van gedachten is gewisseld over de jaarbegroting 2024.
 
In zijn opinieartikel lijkt het alsof Pellikaan namens de GV spreekt, maar dat is niet het geval: Pellikaan spreekt namens zichzelf of als voorzitter van de CSR. De GV heeft afgelopen december met de Kaderbrief 2024 ingestemd. De bespreking over de conceptbegroting was toen binnen de GV nog in volle gang.
 
De instemming met de Kaderbrief gaat over de hoofdlijnen van de begroting, zoals de wet dat bepaalt. De conceptbegroting bevatte volgens het UvA-bestuur geen wijzigingen van de hoofdlijnen waarmee was ingestemd door de GV. De GV kon met haar vier breekpunten op de conceptbegroting het CvB niet overtuigen dat de hoofdlijnen wél waren gewijzigd en een nieuwe instemming zouden behoeven. Het CvB heeft vervolgens de door Pellikaan genoemde breekpunten als (negatieve) adviezen opgepakt en de GV een termijn van vier weken gegeven om zich te beraden. 

‘Laat duidelijk zijn dat óók de leden van de COR het gratis verstrekken van menstruatieproducten heel belangrijk vinden’

Pellikaan beschrijft veel overwegingen waarom de GV dit punt vervolgens niet heeft aangevochten. Het CvB heeft midden maart de Begroting 2024 vastgesteld met medeneming van de adviezen en instemming op hoofdlijnen van de GV.
 
Laat duidelijk zijn dat óók de leden van de COR het gratis verstrekken van menstruatieproducten heel belangrijk vinden. Op dit moment lopen daarover nog gesprekken met het UvA-bestuur, dat zich welwillend opstelt. De door Pelikaan naar voren gebrachte breekpunten hebben als advies daarom wel degelijk effect. Dit is de manier waarop de instemming van de GV op de jaarbegroting van de UvA tot stand is gekomen. Daarbij heeft de meerderheid van de GV gesproken.
 
Charlotte Hille is universitair docent politicologie, plaatsvervangend voorzitter van de COR en vicevoorzitter van de Gezamenlijke Vergadering van de COR en de CSR.