Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

Rechtenfaculteit gaat grootscheeps reorganiseren

Dirk Wolthekker,
3 december 2015 - 10:48

De rechtenfaculteit moet tot 2018 vijf miljoen besparen, zo maakt decaan Edgar du Perron vandaag bekend. Of er gedwongen ontslagen vallen is nog niet zeker, maar er wordt wel op personeel bezuinigd: 0,9 miljoen op ondersteunend personeel en 1,4 miljoen op wetenschappelijk personeel. Ook verdwijnen er zes instituten.

‘We zijn gestopt met het aantrekken van promovendi in de eerste geldstroom. Daar hebben we rond de half miljoen euro mee bespaard, maar dat is niet genoeg,’ zo kondigt Edgar du Perron de pijnlijke boodschap aan. ‘Ik verwacht dat we de komende twee jaar ongeveer vijf miljoen moeten besparen om in 2018 uit te komen op een sluitende begroting. Hoe we dat gaan doen, daar gaan we de komende maanden binnen de faculteit verder over praten, maar het is vrijwel onontkoombaar dat er een reorganisatieplan op tafel komt.’

 

De rechtendecaan hoopt dat hij gedwongen ontslagen kan vermijden, maar een garantie kan hij niet geven. Eventueel zouden mensen via zogenoemde exit-trajecten elders in de organisatie geplaatst kunnen worden. ‘Wel zeker is dat het natuurlijk verloop van personeel – via bijvoorbeeld pensionering – onvoldoende besparingen zal opleveren. Overigens wil ik nadrukkelijk eraan toevoegen dat de bezuiniging gepaard zal gaan met een strategische investering. Hoe die investering eruit zal zien en om welk bedrag het gaat, dat moet de komende maanden blijken.’

 

Numerus fixus

Het is een ‘nare bezuinigingsoperatie’, die Du Perron doorgeeft aan zijn opvolger. Du Perron vertrekt uiterlijk 1 april naar de Hoge Raad en zal de reorganisatie zelf dus niet gaan leiden. Tot zijn vertrek geeft hij een aanzet tot de forse bezuiniging en de reorganisatie die eraan komt. Evenals de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) heeft ook de Faculteit der Rechtsgeleerdheid te kampen met teruglopende studentenaantallen. Maar in tegenstelling tot de FGw had de rechtenfaculteit de afgelopen jaren twee maal te maken met een numerus fixus. Die had grote gevolgen: de instroom bedroeg enige jaren geleden nog iets meer dan negenhonderd eerstejaarsstudenten, na de invoering liep die terug naar vijfhonderd. ‘Die fixus is inmiddels opgeheven, maar het effect kan soms nog wel zes jaar na-ijlen, omdat er over een langere periode van bachelor tot master minder studenten zijn,’ zegt Du Perron.

Foto: Stephan Vegelien
Rechtendecaan Edgar du Perron: ‘Ik denk dat we eruit gaan komen.’

Beëindiging mastertracks en keuzevakken

De situatie was het afgelopen jaar ook al nijpend, met name in het bacheloronderwijs. Dat komt volgens Du Perron onder andere door een lage toekenning van financiële middelen via het allocatiemodelHet allocatiemodel is de rekenmethode waarop de UvA het geld over de faculteiten verdeelt.. Bovendien zou de rechtenfaculteit een hoge afdracht per student moeten doen aan de centrale kas.

 

Daardoor werd vorig jaar geld dat was bedoeld voor onderzoek, gedeeltelijk besteed aan onderwijs. ‘Met die zogenoemde “kruisfinanciering” gaan we stoppen,’ zegt Du Perron. ‘Daar is in de faculteit ook draagvlak voor.’ Ook verwacht hij dat mastertracksMastertracks zijn specialisaties binnen een master. die weinig studenten trekken, zullen worden beëindigd, evenals keuzevakken die weinig studenten trekken: ze zijn volgens hem simpelweg te duur om in de lucht te houden.

 

Zes instituten verdwijnen

Niet alleen in het onderwijs, ook op het onderzoek wordt veel bezuinigd. Uit de notitie blijkt dat de faculteit van zins is het Eggens Instituut, het Amsterdams instituut voor Arbeidsstudies (AIAS), het Leibnitz Centre, het Bonger Instituut, het Centrum voor Energievraagstukken en het Ethiopië Instituut op te heffen. Du Perron: ‘We hebben als faculteit een ruime financiële reserve, die hoger is dan de verplichte basisreserve, maar je kunt niet structureel je reserves aantasten.’

 

Het facultaire debat dat vandaag van start gaat moet leiden tot een reorganisatieplan dat in het voorjaar gereed zal zijn en dan zal worden voorgelegd aan de facultaire gemeenschap en de facultaire ondernemings- en studenteraad. ‘Op sommige punten zullen we advies vragen, op andere punten hebben we instemming nodig. Maar ik denk dat we eruit gaan komen en dat is ook het doel,’ zegt Du Perron. Of zijn opvolger, naar wie op dit moment wordt gezocht, er net zo over zal denken, is niet zeker.

 

Lees hier de volledige startnotitie in pdf.