Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

UvA voorziet bezuinigingen van mogelijk 110 miljoen per jaar

Dirk Wolthekker,
10 juli 2024 - 09:36

Evenals andere instellingen ontkomt ook de UvA de komende jaren niet aan forse bezuinigingen als gevolg van de plannen van het nieuwe kabinet om jaarlijks 1 miljard te bezuinigen op het hoger onderwijs. Komend begrotingsjaar zijn de gevolgen nog te overzien, maar vanaf 2026 zijn de bezuinigingen zichtbaar en voelbaar voor iedereen. Collegelid Jan Lintsen licht toe.

Midden in de voorbereidingen voor het nieuwe begrotingsjaar 2025 wordt ook de UvA geconfronteerd met de aangekondigde bezuinigingen van het nieuwe kabinet. Voor het komende jaar zullen die ‘heel beperkte’ gevolgen hebben, maar vanaf 2026 zullen de gevolgen groot zijn als de aangekondigde bezuinigingen in deze vorm zouden doorgaan, vertelt Lintsen. Hij rekent voor: ‘De UvA-begroting bedraagt gemiddeld zo’n 11 procent van de begroting van het Ministerie van OCW. Als we dat percentage loslaten op het bezuinigingsbedrag van 1 miljard in het Hoofdlijnenakkoord, kunnen we uitkomen op een bedrag van 110 miljoen euro per jaar. Dat gaat dan iedereen merken. Je komt dan niet meer weg met links en rechts wat snijden en efficiënter werken.’

Foto: Sander Nieuwenhuys
Jan Lintsen

Dramatische wending

De teleurstelling en boosheid zitten diep bij Lintsen, te meer daar de UvA er volgens hem op dit moment financieel goed voor staat. ‘Als dit kabinet er niet was gekomen hadden we een hele mooie begroting kunnen opstellen voor volgend jaar en de jaren erna. Dat neemt nu een dramatische wending. We zullen moeten bezuinigen op een manier die zijn weerga niet kent. Als deze bezuinigingen werkelijk doorgaan, dan zal de UvA er in 2030 heel anders uitzien dan nu.’

 

Dat iedereen – dus ook de universiteiten – de broekriem moet aanhalen snapt Lintsen heel goed. ‘Wij waren sowieso van plan een bedrag van 20 miljoen te besparen op de bedrijfsvoering en efficiënter èn slimmer gebruik van vierkante meters, maar deze bezuiniging is buiten alle proporties. Wij zullen ons hiertegen tot het uiterste verzetten, te beginnen met argumenten, maar evenzeer met stukken in de media, gesprekken met politici en ambtenaren van het departement, we zullen met universiteitenkoepel UNL lobbyen en zo nodig stappen we naar de rechter. Met het vorige kabinet was een bestuursakkoord gesloten tussen de minister en de universiteiten over extra financiering voor onderwijs en onderzoek. Daar wordt zomaar mee gebroken.’

 

Arbeidsplaatsen

Hoe anders zal de UvA er in 2030 uitzien als de bezuinigingen doorgaan? Lintsen: ‘We zullen dan veel minder studenten kunnen plaatsen, arbeidsplaatsen zullen mogelijk moeten verdwijnen, we zullen opleidingen moeten schrappen en onderzoek niet meer kunnen verrichten. De arbeidsmarkt schreeuwt om personeel, maar als we geen studenten meer kunnen opleiden, kunnen we ook geen mensen voor de arbeidsmarkt afleveren. Dit is slecht voor Nederland, slecht voor het verdienvermogen van Nederland en daarmee voor de belastinginning in Nederland.’

‘We zullen moeten bezuinigen op een manier die zijn weerga niet kent’

PPLE en AUC

Duidelijk is volgens Lintsen dat de internationalisering van de UvA een flinke knauw zal krijgen. ‘Van de 1 miljard aan bezuinigingen staat 300 miljoen ingeboekt voor terugdringing van het aantal internationale studenten. Dat gaat de UvA diep raken, in het bijzonder de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de Faculteit Maatschappij en Gedrag, de Faculteit Geesteswetenschappen, de opleiding PPLE en het AUC, waar de afgelopen jaren zwaar is ingezet op internationalisering, in het bijzonder in de bachelor. PPLE en het AUC bestaan zelfs bij de gratie van de gemengde classroom met Engels als voertaal.’

 

Hoe het Hoofdlijnenakkoord precies zal uitpakken is volgens Lintsen nog ‘vrij vaag’, maar de komende maanden zal op de departementen van OCW en Financiën de Rijksbegroting voor 2025 in elkaar worden gezet. Zodra die klaar is zal ook voor de UvA duidelijk zijn hoeveel er moet worden gesneden in de UvA-begroting en waar de klappen vallen. ‘Op Prinsjesdag weten we meer.’