Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Maartje Strijbis
actueel

PPLE bestaat tien jaar: ‘Sociaaleconomisch gezien zijn we niet zo divers’

Wessel Wierda,
24 juni 2024 - 12:02

De interdisciplinaire studie Politics, Psychology, Law and Economics is nog altijd enorm populair, maar uiterst selectief. Welke positie neemt de studie binnen de universiteit in? PPLE-directeur Radboud Winkels reflecteert op de studie, tien jaar na de oprichting ervan.

‘Overweldigend’ noemde Folia in 2014 de belangstelling voor de toen net opgerichte bacheloropleiding PPLE – een afkorting voor Politics, Psychology, Law and Economics. De interdisciplinaire studie, naar Angelsaksisch voorbeeld opgericht door toenmalig rechtendecaan Edgar du Perron, was nog niet eens geaccrediteerd of het had al vierhonderd aanmeldingen. Honderd daarvan werden er uiteindelijk toegelaten.

 

Tien jaar later is het volledig Engelstalige PPLE nog minstens zo populair. Het aantal aanmeldingen is exponentieel gestegen naar zestien- tot achttienhonderd studenten per jaar en nog altijd is er slechts plek voor een fractie daarvan (dit jaar zo’n tweehonderd studenten).

 

Allen doorlopen zij een uitgebreide toelatingsprocedure en betalen het dubbele van het reguliere collegegeld. Tel daar de komst van de kroonprinses bij op en de opening van een eigen, gerenoveerd gebouw op de Roeterseilandcampus (gedeeld met UvA Academy en het executive programma van de FEB), en je krijgt het beeld van een UvA-opleiding met een uiterst exclusief karakter. Welk beeld heeft PPLE-directeur Radboud Winkels van de opleiding en wat is er zoal veranderd in het afgelopen decennium?

 

Past het exclusieve karakter van de opleiding anno 2024 nog wel binnen een universiteit waar gelijkheid en inclusie hoog in het vaandel staan?

‘Daar zit natuurlijk een spanningsveld. Onze studentenpopulatie is wel divers op allerlei fronten, zoals religie en nationaliteit. Maar als je kijkt naar sociaaleconomische achtergrond zullen we vermoedelijk niet zo divers zijn.’

Foto: Sara Kerklaan
REC P, thuisbasis van PPLE

Op dat gebied kom je een beetje uit bij de elite?

‘De elite, de zeven-vinkjes, net hoe je het tegenwoordig noemt. Kijk, het ligt niet voor de hand dat iemand uit de armere regio’s van Bangladesh op het idee komt om in Nederland te gaan studeren, laat staan aan een selectieve opleiding. Maar daar proberen we wel wat aan te doen, bijvoorbeeld via beurzenprogramma’s. Ook hebben we onze communicatie aangepast om andere verwachtingen te wekken. Tegelijk is de gehele universiteit nog niet zo divers als men misschien zou willen, alleen geldt dat voor de onze misschien nog net wat meer.’

 

Hoe problematisch is dat eigenlijk?

‘De andere kant is wel: juist doordat PPLE zo selectief is, leiden wij slimme, ambitieuze en sociaal geëngageerde mensen op. En daar is veel maatschappelijke behoefte aan. Niet alleen bij masters, maar ook bij bedrijven, NGO’s en de overheid.’

 

Du Perron wilde PPLE-studenten van een brede maatschappelijke basis voorzien. Is dat niet tegelijk de valkuil van de studie? Je leert een beetje van alles.

‘Als je ons curriculum bekijkt, vraag ik me af of dat beeld nog kan blijven bestaan. Ten eerste denk ik dat er bij de zojuist genoemde werkgevers veel behoefte is aan breed geschoolde studenten. Daarnaast is het ook een zwaarder programma. Dat betekent dat onze studenten bij het onderdeel economie eigenlijk in een korter tijdsbestek hetzelfde doen als studenten die een hele economiebachelor volgen. De studenten krijgen dus grotendeels dezelfde bagage mee. Het is ook een illusie dat veel studenten nog alles uit hun bachelor weten en dat je per se een bachelor psychologie moet hebben gevolgd om daar ook een master in te doen. Dat laatste bewijzen onze studenten, want ze stromen gewoon door naar de masters en doen het daar prima of zelfs uitstekend.’

 

De studie blijft ook onverminderd populair, getuige de aanmeldcijfers. Een van de huidige studenten is kroonprinses Amalia van Oranje-Nassau. Heeft haar komst voor een stijging gezorgd in de aanmeldingen?

‘Ongetwijfeld zal het feit dat de kroonprinses deze studie volgt, geholpen hebben bij de naamsbekendheid van de studie. Met name binnen studenten uit Nederland. Maar tot een uitschieter in de aanmeldingscijfers heeft dat (nog) niet geleid. Sterker nog, de aanmeldingen zijn de laatste jaren licht gedaald. Dat wijt ik vooral aan het woningtekort in Amsterdam. Je ziet het met name bij de studenten van buiten de Europese Unie: als zij kort voor het begin van de studie nog geen kamer hebben gevonden, is het wel een héle grote stap voor hen om in het vliegtuig te stappen en hiernaartoe te komen.’

 

Zijn er de afgelopen tien jaar veel dingen veranderd aan de studie?

‘Ja, waar we in het selectieproces studenten eerst een essay lieten schrijven, laten we hen nu proef-studeren. Dat heeft twee voordelen: de studenten krijgen al een goede indruk van de studie en daarnaast is het beter te controleren dan essays, die je tegenwoordig gemakkelijk door AI kan laten maken. Ook is er een mogelijkheid gekomen voor een stage of uitwisseling. Beide zijn geen verplichting, maar wel een optie.’