Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Romain Beker
actueel

Onderhandelingen burgerberaad gepauzeerd na demonstratie Science Park

21 juni 2024 - 10:03

De onderhandelingen tussen studenten van de bètafaculteit en het faculteitsbestuur zijn ‘gepauzeerd’ na de pro-Palestijnse demonstraties afgelopen maandag. ‘Eerst nazorg voor studenten, collega’s en het gebouw.’

Na de pro-Palestijnse demonstraties die afgelopen maandag plaatsvonden op het Science Park heeft het faculteitsbestuur de onderhandelingen met studenten niet meer hervat. Bij de eerst vreedzame demonstratie werden later op de avond veiligheidscamera’s vernield, doorgangen geblokkeerd en barricaden opgeworpen. Daarmee is ook de organisatie van het burgerberaad op het Science Park voorlopig opgeschort.

 

Tentje en een spandoek
De gesprekken tussen het faculteitsbestuur en de studenten op het Science Park ontstonden vanuit een kleiner protest: een vijftal studenten met een tentje en een spandoek die eind mei voor de ingang van het hoofdgebouw 904 opdoken.

 

‘Het kwam voort uit de frustratie dat de zorgen over de situatie in Palestina die op de hele UvA speelden op het Science Park nauwelijks zichtbaar waren,’ vertelt masterstudent Luka. ‘We hadden nog nooit zoiets gedaan, maar kregen veel positieve reacties en ook discussies, precies wat we hoopten eigenlijk.’

Terwijl de studentenraad al eerder met een persbericht naar buiten trad dat er een burgerberaad georganiseerd zou gaan worden, liet het faculteitsbestuur nog niet van zich horen.

Ook het faculteitsbestuur wilde – na enige aarzeling – met de studenten in gesprek. De eisen van de studenten waren om de academische banden met Israël te verbreken en omdat decaan Peter van Tienderen daar niet aan tegemoet wilde komen, omdat hij ‘geen beslissing wilde nemen zonder de steun van iedereen op de faculteit’, opperde de studenten het idee van een burgerberaad. De studenten en het faculteitsbestuur kwamen overeen over de titel van dat beraad, Cutting ties with Israel, why and how? en de onafhankelijke ngo G1000, die dat zou moeten gaan organiseren, was de laatste weken ook betrokken bij de gesprekken.

 

Terwijl de studentenraad al eerder met een persbericht naar buiten trad dat er een burgerberaad georganiseerd zou gaan worden, liet het faculteitsbestuur nog niet van zich horen. Vorige week vrijdag werd duidelijk dat het niet haalbaar zou zijn het burgerberaad nog vóór de zomer te organiseren. Wel wachtten de studenten nog op een statement vanuit de faculteit FNWI, waarvan afgesproken was, aldus de studenten, dat het nog vóór de zomer zou komen. Dat statement bleef ook tijdens het gesprek afgelopen maandag uit. 

 

Pauzeknop

Parallel aan die gebeurtenis werd afgelopen maandag de grootschaligere pro-Palestina demonstratie georganiseerd op Science Park, waar ook studenten van het kleinere protest bij aanwezig waren. Naar aanleiding daarvan heeft het faculteitsbestuur het geplande gesprek met de studenten afgelopen woensdag afgezegd.

 

‘We hebben op de pauzeknop gedrukt,’ laat de woordvoerder namens het faculteitsbestuur weten. ‘Eerst gaat nu nog alle aandacht uit naar de gevolgen van afgelopen maandag, de nazorg voor collega’s, studenten en het gebouw.’ Zo moest er worden schoongemaakt en opgeruimd, nieuwe ramen worden besteld, en was er behoefte onder medewerkers om de gebeurtenissen met elkaar te bespreken. Ook heeft de decaan de ondernemingsraad en facultaire studentenraad bijgepraat over de gebeurtenissen van maandag.

 

De studenten staan nog wel open om verder in gesprek te gaan met het bestuur, maar wachten nog op een reactie. Of en wanneer de gesprekken weer hervat zullen worden is nog niet bekend.

 

Masterstudent Luka wilde zijn volledige naam niet zeggen, maar die is wel bekend bij de redactie.