Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Romain Beker
actueel

Mogelijk mediation in conflict van CSR met College van Bestuur

Dirk Wolthekker,
10 juni 2024 - 16:21

Nu de Centrale studentenraad (CSR) het vertrouwen heeft opgezegd in het College van Bestuur rijst de vraag hoe het verder moet met de medezeggenschap. Er komt mogelijk een mediation-traject.

Voor de duidelijkheid: volgens de regels komen de CSR en de Centrale ondernemingsraad (COR) maandelijks bijeen in een gezamenlijke vergadering, een zogenoemde ‘GV’. Daar wordt vergaderd over (beleids)beslissingen die het CvB aan hen gezamenlijk voorlegt ter informatie, advisering of instemming.

 

Maar de helft van de GV – namelijk de CSR – erkent het UvA-bestuur niet meer. De GV wordt bovendien voorgezeten door de voorzitter van de CSR. Dat is Noah Pellikaan, maar die erkent het huidige CvB niet en zat bovendien enige tijd in detentie in verband met de demonstraties van de afgelopen maand.

‘Lopende dossiers kunnen we bespreken, maar we kunnen geen formele besluiten nemen’

Besluitvorming loopt vast

‘Het is een ingewikkelde situatie,’ zegt Charlotte Hille van de COR. Zij is normaal gesproken vicevoorzitter van de GV, maar was tijdens Pellikaans detentie handelend voorzitter. ‘Laat ik voorop stellen dat de COR wél vertrouwen heeft in het CvB, maar óók in de CSR, dus daar zit het probleem niet. Maar als GV kunnen we nu slechts informeel bij elkaar komen. Lopende dossiers kunnen we bespreken, maar we kunnen geen formele besluiten nemen, zolang de studentengeleding van de GV (de CSR) het vertrouwen in dit CvB heeft opgezegd. Allerlei dossiers hebben een deadline. Die kunnen we enigszins vooruit schuiven, maar op zeker moment moeten er door de GV besluiten worden genomen over dossiers, anders loopt de hele besluitvorming binnen de UvA vast.’

 

‘We werken nog steeds efficiënt en goed samen met de COR aan een groot aantal onderwerpen,’ zegt CSR-voorzitter Pellikaan. ‘Wat betreft het sturen van adviezen naar het CvB: we hebben dit uitgebreid besproken en besloten dat de GV geen formele vergaderingen met het CvB zal organiseren of adviezen of instemming naar het CvB zal sturen totdat het vertrouwen tussen de CSR en het CvB is hersteld of het CvB aftreedt.’

 

Mediation

Van dat laatste lijkt momenteel geen sprake, te meer daar de nieuwe collegevoorzitter Edith Hooge pas tien dagen in functie is. Herstel van vertrouwen zou een mogelijkheid zijn, zegt Pellikaan. Dit zou kunnen betekenen dat er mediation moet komen. Pellikaan: ‘De CSR heeft een brief gestuurd naar het CvB én de Raad van Toezicht waarin staat dat we open staan voor bemiddeling en dat we op dit moment op zoek zijn naar een geschikte bemiddelaar. Gelijktijdig blijven we oproepen tot aftreden van het CvB, maar we staan wel open voor dialoog.’

Foto: Wessel Wierda
CSR-voorzitter Noah Pellikaan

Brief rectores

Ondertussen verscheen afgelopen weekend een brief van de vijftien Nederlandse rectores magnifici in dagblad Trouw. Daarin stelden de rectores dat het stopzetten van samenwerking met Israël wat hen betreft niet aan de orde is. Het lijkt alsof de rectores olie op het vuur gooien met hun brief, meent Pellikaan.

 

‘De rectores nemen een standpunt in om de academische vrijheid van individuele onderzoekers te beschermen. De CSR heeft het CvB van de UvA meerdere malen laten weten dat het verbreken van de banden uitsluitend betrekking heeft op institutionele en financiële banden, niet op het werken tussen individuele onderzoekers. En geen van de onderzoeksprojecten waar de UvA aan meewerkt zou medeplichtig mogen zijn aan wat het Internationaal Gerechtshof “een aannemelijke genocide” tegen het Palestijnse volk noemt. De brief toont aan dat de rectores de eisen van de demonstranten niet hebben begrepen en ze niet hebben geluisterd naar hun eigen medezeggenschapsorganen.’

 

Pellikaan vindt het ‘buitengewoon verontrustend’ dat de rectores een verklaring hebben uitgegeven met didactische en morele implicaties ‘zonder enig overleg met hun gekozen medezeggenschapsorganen of ethische commissies’.