Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: UvA.
actueel

UvA Kiest | Verkiezingen studentenraden niet verlengd

Dirk Wolthekker,
17 mei 2024 - 19:40

De studentenraadsverkiezingen die deze week worden gehouden, worden niet verlengd, zo heeft het Centraal stembureau van de UvA besloten. Een verzoek tot verlenging was ingediend door de Centrale studentenraad (CSR). Zowel de CSR als partij De Vrije Student gaan in spoedberoep bij de Raad van State. 

De studentenraadsverkiezingen van deze week, die vanavond om 23.59 uur eindigen, worden niet verlengd. De CSR had daartoe een verzoek ingediend bij het centraal stembureau van de UvA namens alle facultaire studentenraden, behalve die van de Faculteit Geneeskunde (FG) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR). Aanleiding voor dit verzoek was  de turbulente protestweek die de UvA achter de rug heeft en de twee sluitingsdagen die daarvan het gevolg waren. Volgens de CSR hebben studenten daarom onvoldoende de kans gehad om  hun digitale stem uit te brengen. De CSR wilde daarom een verlenging van de stemperiode tot en met woensdag 22 mei voor alle faculteiten, behalve FG en FdR.

 

Hoofdregel

Het centraal stembureau is hiermee niet akkoord gegaan en heeft de stemperiode niet verlengd, zo laat het bureau in een brief aan de CSR weten. Het stembureau beroept zich daarbij op ‘de hoofdregel’ dat de randvoorwaarden van een verkiezing niet worden aangepast terwijl die verkiezing al loopt. ‘Alleen een objectieve onmogelijkheid om de verkiezingen rechtmatig af te ronden kan naar ons oordeel reden zijn om van die hoofdregel af te wijken. Daarvan is hier, naar ons oordeel, geen sprake,’ aldus het stembureau.

 

Het stembureau merkt bovendien op ‘dat de stemming online plaatsvindt en dat de opgeroepen kiezers tijdens de hele periode van stemming ongehinderd in de gelegenheid waren hun stem uit te brengen’. Als gevolg van deze beslissing eindigt de verkiezingsweek voor alle faculteiten vanavond om 23.59 uur. Partijen kunnen tegen dit besluit een spoedberoep indienen bij de Raad van State.

 

Update 18 mei, 08:30 uur

Studentenpartij De Vrije Student (DVS) én de CSR hebben vrijdagavond besloten een spoedberoep in te dienen bij de Raad van State omdat ze het niet eens zijn met dit besluit. Willem Volker van DVS: ‘Wij vinden dat we door de recente omstandigheden nauwelijks een reguliere campagne hebben kunnen voeren. Het potentiële electoraat van DVS bestaat vooral uit mensen die nog niet actief gebruikmaken van hun stemrecht aan de UvA. Hierbij doel ik op de meer “gematigde” kiezers, die zich vaak überhaupt nog niet bewust zijn van het bestaan van de verkiezingen. De protesten hebben er in geresulteerd dat wij deze mensen niet in een normale setting, of helemaal niet, hebben kunnen ontmoeten. Wij speculeren dat wij hierdoor ondervertegenwoordigd zullen worden in de studentenraad.’