Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Sara Kerklaan
actueel

UvA-bestuurders over bezettingen: ‘Deze situatie kan niet heel lang meer duren’

Dirk Wolthekker,
8 mei 2024 - 16:27

Vandaag voert het CvB twee gesprekken met vertegenwoordigers van de bezetters van BG-4 (het pand van de voormalige Academische Club) en de Oudemanhuispoort. UvA-bestuurders Jan Lintsen (JL) en Peter-Paul Verbeek (PPV) stonden tussendoor de media te woord.

Hoe kijken jullie tegen de huidige situatie aan?

PPV: ‘Het is goed dat we vanmorgen met een delegatie van studenten en medewerkers hebben gesproken. We hebben veel zorg en betrokkenheid gesignaleerd en dat is terecht. Ik deel die betrokkenheid, tegelijkertijd blijkt het moeilijk om een voor iedereen veilige en open dialoog te houden.’

JL: ‘Wat we gisteren hebben gezien was een indrukwekkende demonstratie, die deels ook tegen ons als bestuurders was gericht. Daar zijn we zeker niet op tegen, demonstreren is toegestaan. Maar bezettingen, dingen kapot maken en intimiderend gedrag is niet veilig en niet toegestaan.’

PPV: ‘De crux is dat mensen niet op een intimiderende wijze andere mensen hun mening mogen opleggen.’

 

Dat BG-4 bezet is, is duidelijk, maar hoe staat het bij de Oudemanhuispoort?

JL: ‘We weten dat de demonstranten binnen in de OMP zijn geweest. Verschillende medewerkers hebben daar moeten vluchten. We weten niet of er nu ook nog demonstranten in de OMP zitten.’

PPV: ‘Er waren vandaag alleen al honderd onderwijsbijeenkomsten gepland in het hele gebied van het BG-terrein, inclusief de OMP. Die kunnen dus niet doorgaan.’

 

Jullie onderhandelen vandaag met een delegatie van de demonstranten. Wie zijn dit?

JL: ‘We voeren onderhandelingen met acht mensen, zowel docenten als studenten van de UvA en AUC/VU. In de onderhandelingsgroep zitten geen mensen van buiten die drie organisaties.’

PPV: ‘Als de UvA een platform wordt voor elke vorm van protest, ook voor protest van buiten de UvA, dan vervul je je rol als universiteit niet goed.’

 

Welke onderwerpen liggen op tafel?

PPV: ‘We hebben gisteren een overzicht gedeeld met samenwerkingen met Israëlische wetenschappelijke instellingen waarmee wordt samengewerkt. Overigens hadden we dat al veel eerder gedaan, dus er werd een eis gesteld waar we al lang aan hadden voldaan. Het is niet zo dat we iets heel geheimzinnigs doen of zo.’

JL: Daarnaast hebben we dus een dialoog voorgesteld die wat ons betreft direct kan beginnen. Overigens willen we die wel algemener trekken door er ook samenwerkingen met andere landen die in oorlog zijn, bij te betrekken.’

 

De CSR-voorzitter noemde dat gisteren een ‘fake-dialoog’ omdat de UvA uiteindelijk alles bij het oude zou laten.

PPV: ‘Van de term “fake dialoog’ neem ik heel scherp afstand. Alles wat wij in dit opzicht doen is vergelijkbaar met de dialoog over fossiele brandstoffen en die wordt getoetst aan de richtlijnen die zijn opgesteld door de ethische commissie van de UvA.’

‘We weten dat de demonstranten binnen in de OMP zijn geweest. Verschillende medewerkers hebben daar moeten vluchten’

Het gaat om acht samenwerkingsprojecten waarbij Israëlische instellingen betrokken zijn. Hoe zien die samenwerkingen eruit?

PPV: ‘Het gaat om Europese samenwerkingen binnen het Horizon-programma van de Europese Unie. Dat zijn projecten die niet door de UvA als instelling worden aangegaan, maar door individuele wetenschappers die op een project kunnen intekenen, evenals onderzoekers uit andere landen, ook Israëlische. Het is dus geen samenwerking op instellingsniveau, wat de situatie wel complex maakt. Het zal niet gemakkelijk zijn om de bestaande samenwerkingen op te zeggen, want die zijn gekoppeld aan personen en bovendien is er ook een soort contractuele verplichting naar de EU. Die verplichting moet dan worden verbroken.’

 

‘Iets anders zijn de uitwisselingsprogramma’s van studenten. Daarvan hebben we er drie op instellingsniveau, maar die zijn vanwege de veiligheidssituatie in Israël on hold gezet. Die samenwerkingen worden door de UvA getoetst aan een ethisch kader en daar zouden we in de toekomst nog intensiever naar kunnen kijken.’

 

Er is uiteindelijk in de nacht van maandag op dinsdag door de politie ingegrepen. Hoe kijken jullie daar op terug?

JL: ‘Het is heel jammer dat dat de politie heeft moeten ingrijpen. Dit wilde niemand, ook wij niet. We hadden met de bezetters overeenstemming om te vertrekken van de REC, maar de helft van hen heeft daar uiteindelijk geen gehoor aan gegeven en dan kom je in een ontruimingssituatie. De situatie was te onveilig: er waren barricades opgeworpen, de hulpdiensten konden er niet langs, er was vuurwerk, er was provocatie van externe groepen, er waren vernielingen en burenoverlast. Dat kan gewoon niet.’

PPV: ‘Die situatie is nu weer aan de hand: er is bij BG-4 en de OMP een onveilige situatie ontstaan, zowel voor onze studenten binnen als voor buurtbewoners buiten. Op het bouwterrein van de nieuwe UB worden spullen weggehaald en er zijn stenen en tegels losgemaakt om barricades op te werken. Er wordt aanzienlijke schade aangericht.’

 

Gaan jullie aangifte doen naar aanleiding van de bezetting van BG-4 en OMP?

PPV: ‘Die aangifte hebben we nog niet gedaan omdat we zo lang mogelijk in gesprek willen blijven met de bezetters en hopelijk komen we er uit. Aan de andere kant: de huidige situatie bij de OMP en BG-4 kan niet heel lang meer duren. De situatie is erg onveilig, zowel voor onze studenten als voor de omgeving.’