Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Henk Strikkers
actueel

Roerig begin van UvA-referendum

Dirk Wolthekker,
23 november 2016 - 13:25

Het raadgevend referendum over de toekomst van de UvA is vandaag begonnen. Wie automatisch mag deelnemen aan het referendum krijgt deze week een link in de mailbox om te stemmen. Mensen die zichzelf hebben aangemeld krijgen die mogelijk later. Ondertussen is er kritiek op het referendum dat uit ongeveer dertig vragen bestaat.

Drie decanen van de UvA hebben vanochtend een open brief gestuurd aan Lisa Westerveld, voorzitter van de commissie democratisering & decentralisering (D&D) en organisator van het referendum. Net als collegevoorzitter Geert ten Dam vinden de decanen Han van Dissel (Faculteit Economie & Bedrijfskunde), Hans Brug (Faculteit Maatschappij- & Gedragswetenschappen) en André Nollkaemper (Faculteit der Rechtsgeleerdheid) dat de term referendum een ongelukkige is.

 

De decanen stellen in hun brief de vraag wat deze raadpleging nu precies is. ‘Is de raadpleging een referendum of een enquête?’ De decanen menen het laatste. Ze stellen bovendien vragen bij de kwaliteit van de vragenlijst, die is opgesteld naar aanleiding van de uitkomsten van het rapport van de commissie D&D, een rapport dat volgens hen ‘nauwelijks aanknopingspunten biedt’ voor de problemen waar de UvA voor staat. Ook vindt de raadpleging volgens hen ‘niet methodologisch verantwoord’ plaats en wordt het kiezerskorps op het verkeerde been gezet doordat de illusie zou worden gewekt dat de UvA op eigen houtje het bestuursmodel zou kunnen wijzigen, terwijl dat volgens de decanen in sommige gevallen in handen ligt van Den Haag. Ook het zogenoemde ‘experimenteerartikel’ binnen de WHW laat volgens de decanen ‘geen experimenten toe met de bevoegdheden van het CvB, de decaan of opleidingscommissie’.

 

‘Weerslag van het mandaat’

Commissievoorzitter Lisa Westerveld laat in een officiële reactie weten dat het rapport van de commissie de weerslag is van het mandaat dat de commissie kreeg. Eerder liet zij al weten geen voorstander te zijn van een referendum, maar dat zij gedwongen is haar opdracht uit te voeren. ‘Uw brief uit een aantal op zich begrijpelijke zorgen, maar wekt de indruk aan die opdracht en achtergrond voorbij te gaan. Dat geldt bijvoorbeeld op het punt van het al dan niet bindende karakter van deze raadpleging en ook aan wat wij daarover zelf in het rapport schrijven,’ schrijft Westerveld namens de commissie.

 

Daarnaast pareert ze de kritiek op de methodologie. ‘De vragen zijn opgesteld in samenspraak met diverse experts op het gebied van methodologie op de UvA. Bovendien is de vragenlijst getest door medewerkers en studenten,’ schrijft ze. Westerveld hoopt dat de briefwisseling ook tot een gesprek leidt, zo licht ze de brief toe. ‘We staan altijd open voor een gesprek, maar als de kritiek zo urgent en dringend is, hadden we daar liever in een eerder gesprek met de decanen over gepraat.’

 

Mailadressen van Acta en AMC

Intussen is er ook gedoe over wie er tot het kiezerskorps behoort en of Bureau Ruigrok, dat de raadpleging uitvoert, gebruik mag maken van mailadressen om de studenten en medewerkers een link te kunnen sturen waarmee ze kunnen stemmen.

AMC-decaan Marcel Levi heeft laten weten dat hij wil dat al zijn medewerkers mee mogen doen ‘of anders niemand’

Bij het AMC is de vraag wie tot het electoraat behoort nog onderwerp van gesprek. AMC-decaan Marcel Levi heeft laten weten dat hij wil dat al zijn medewerkers mee mogen doen ‘of anders niemand’. Het is de vraag of dat past binnen het electoraat zoals de commissie D&D dat eerder vaststelde. Dat beperkte zich tot medewerkers met een contract bij de UvA, of mensen die inhoudelijk betrokken zijn bij UvA-onderzoek en -onderwijs. Voor een deel van de AMC-medewerkers en -promovendi geldt dat niet.

 

Woordvoerder Frank van den Bosch van het AMC laat weten te hebben vernomen dat alle medewerkers in eerste instantie mogen stemmen. ‘Maar er wordt dan achteraf gekeken of medewerkers wel of niet hadden mogen stemmen. Daar gaan wij natuurlijk niet mee akkoord. We doen allemaal mee of niemand, geen selectie achteraf.’ Geneeskundestudenten mogen overigens automatisch wel mee doen.

 

Bij Acta lijkt inmiddels wel een uitkomst te zijn gevonden. Collegevoorzitter Ten Dam heeft Acta een mail gestuurd waarin staat: ‘Acta-medewerkers zullen vanuit de UvA benaderd worden voor deelname aan het referendum, zodat er geen e-mailadressen aan derden geleverd hoeven worden. Ook zal er geen gebruik gemaakt worden van privé-e-mailadressen van studenten.’ Acta-studenten zullen derhalve benaderd worden op hun UvA-e-mailadres, waarop ze normaliter ook de stemoproep voor de studentenraadsverkiezingen krijgen. Dat mailadres wordt echter door veel Acta-studenten niet gebruikt.

 

Science

Intussen vindt hoogleraar digital humanities Rens Bod het vreemd dat de commissie D&D in het referendum het woord ‘wetenschap’ steeds vertaalt met ‘science’. Bod schrijft: ‘Bij dezen maak ik u er op attent dat het woord wetenschap en wetenschappelijk in het referendum foutief is vertaald met science en scientific. In het Engels sluit het woord science namelijk de humanities (geesteswetenschappen) uit. Ofwel u kiest er voor om consequent alleen het woord research te gebruiken (zoals ook de ERC, European Research Council bezigt), ofwel scientific and scholarly te schrijven wanneer u slechts scientific schrijft. Zoniet, dan worden de humanities-medewerkers en -studenten letterlijk uitgesloten in de Engelse vertaling.’

 

Update 23 november 2016 15.30 uur

Commissievoorzitter Lisa Westerveld laat weten dat in de referendumvragen inmiddels de term science is vervangen door research, zodat geesteswetenschappers zich niet buitengesloten hoeven te voelen.