Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Folia is met vakantie

19 juli 2022 - 13:57

De komende weken is Folia, net zoals het grootste deel van de UvA-studenten en -medewerkers, met vakantie. Halverwege augustus zijn we er weer. Tot dan!

Future Planet Studies-student Daan Rademaekers is nieuwe studentassessor

15 juli 2022 - 11:17

Student Future Planet Studies Daan Rademaekers is door het College van Bestuur benoemd tot zevende studentassessor van de Universiteit van Amsterdam. Rademaekers volgt daarmee vanaf 1 september Dikran Kassabian op voor een periode van een jaar. ‘Onderwijsbeleid spreekt me al lang aan, en dit is een mooie kans om me zowel bezig te houden met medezeggenschap als veel te leren vanuit de positie van de bestuurder,’ zegt hij. De studentassessor adviseert het College van Bestuur over het belang van studenten, woont bestuursvergaderingen bij en plaatst studentgerelateerde onderwerpen op de agenda. Ook heeft de assessor nauw contact met de Centrale Studentenraad, studenten en studentenverenigingen. Rademaekers zat eerder in de faculteitsraad van de bètafaculteit namens studentenpartij Lief. 

Zwarte VU-studente dient klacht in omdat antispieksoftware haar niet herkent

15 juli 2022 - 11:01

De antispieksoftware Proctorio herkende VU-studente Robin Pocornie volgens haar niet omdat ze zwart is. Pas toen ze op klaarlichte dag met een lamp in haar gezicht scheen kon ze haar tentamen maken. Daarom dient Pocornie een klacht in bij het College voor de Rechten van de Mens (CvdRM). Tijdens de coronapandemie maakte Pocornie haar tentamens met de Proctorio-software. Het lukte haar meerdere keren niet om in te loggen waardoor zij pas later aan haar tentamen kon beginnen. Ook werd ze een keer tijdens het tentamen uitgelogd, om dat ze volgens de software niet aanwezig zou zijn. Tegen de Volkskrant zegt Pocornie dat de software haar niet herkent als mens. Eerder diende Pocornie al een klacht in bij de VU, die naar haar zeggen niet voldoende met haar verzoek heeft gedaan. Daarom stapt ze nu naar het CvdRM. Ze hoopt dat instellingen zich voortaan beter laten informeren over de software die ze inzetten, zodat deze niet discrimineert.

Bijna helft van universiteiten ziet dat studenten wegblijven na coronacrisis

15 juli 2022 - 10:35

Op vrijwel de helft van de universiteiten komen studenten nog steeds minder vaak opdagen dan voor de coronacrisis, zo meldt de NOS na een rondgang. Studenten volgden tijdens de coronacrisis vooral onderwijs op afstand en ook na de crisis bieden universiteiten hoorcolleges soms online aan. Een deel van de studenten is hiervan gebruik blijven maken. Universiteiten zeggen te hopen op meer fysieke aanwezigheid van studenten. Niet alle universiteiten herkennen het verschijnsel: zo blijken studenten op de Technische Universiteit Delft vaker aanwezig te zijn, omdat zij veel praktijkonderwijs volgen waarbij aanwezigheid verplicht is. 

Mohcine Ouass nieuw lid Raad van Toezicht UvA

14 juli 2022 - 11:10

Er treedt weer iemand uit de VPRO-gelederen toe tot de Raad van Toezicht (RvT) van de UvA. Het is Mohcine Ouass (1984), die evenals RvT-voorzitter Marise Voskens óók lid is van de RvT van de VPRO. Ouass is in het dagelijks leven partner bij de Amsterdamse vestiging van consultancybureau McKinsey & Company. Ouass is oprichter en voorzitter van GameChangers Academy, een organisatie die zich inzet voor de sociaaleconomische positie van bi-culturele Nederlanders. Ouass studeerde Nederlands recht in Tilburg en volgde een master ondernemingsrecht in Rotterdam. Daarnaast een MBA-programma aan INSEAD. In de RvT van de UvA volgt hij Rob Becker op, die in 2020 nog voor vier jaar werd herbenoemd, maar er tussentijds mee ophoudt. Ouass is per 26 augustus benoemd door de minister van OCW.

UvA-onderzoekers op Lowlands met Digitale Voetsporen Lab

14 juli 2022 - 10:47

UvA-onderzoekers staan tussen 19 en 21 augustus op festival Lowlands om de online footprint van bezoekers in kaart te brengen. Lowlands-bezoekers kunnen ter plekke hun geschiedenis bij digitale platformen als Google opvragen en deze met onderzoekers delen. Met speciale software kunnen de onderzoekers deze data visualiseren. Deelnemers krijgen een samenvatting van hun eigen digitale voetafdruk samen met enkele statistieken die ze met hun vrienden kunnen vergelijken. Zo leren ze bijvoorbeeld welke gegevens van hen worden opgeslagen en hoe gevarieerd hun nieuwscomsumptie is. Onderzoekers krijgen meer inzicht in online gedrag. Vorig jaar stonden UvA-onderzoekers ook al op Lowlands met het Digitale Voetsporen Lab. 

Afvalscheiding komt eraan op alle UvA-locaties

13 juli 2022 - 15:48

Op 1 september begint de reis van de UvA naar zero waste. Vanaf dan wordt iedereen verzocht om het afval te scheiden in de nieuwe afvalbakken. Op alle locaties worden de kleine prullenbakken uit de collegezalen, kantoren en werkplekken vervangen door nieuwe afvalbakken. In beginsel hoef je nooit ver te lopen om iets weg te gooien. . Op alle locaties wordt het afval gescheiden in vier afvalstromen: 1. gft en etensresten, 2. bekers en wegwerpservies, 3. restafval, plastic, blikjes en drinkpakken, en 4. papier. Op alle locaties wordt het afval ook gescheiden opgehaald. Let op: soms gaan de zaken anders dan iedereen is gewend. Zo gaan plastic, blikjes en drinkpakken gewoon bij het restafval en mag al het servies bij elkaar, ook als dit uit verschillende materialen bestaat. Op 1 september start ook een communicatiecampagne met tools om snel het juiste antwoord te krijgen op de vraag wat waar hoort.

Studenten sociale wetenschappen beginnen wetenschappelijk tijdschrift

13 juli 2022 - 11:42

UvA-studenten sociale wetenschappen lanceren op 18 oktober een nieuw wetenschappelijk tijdschrift: Amsterdam Journal of Social Sciences (AJSS). Het AJSS is een door studenten geleid, interdisciplinair, peer-reviewed en open-access tijdschrift waarin bachelor-, master- en PhD-studenten wetenschappelijke artikelen kunnen publiceren. AJSS wil de betrokkenheid van studenten bij de academische wereld vergroten door een platform voor artikelen te creëren. Het tijdschrift wordt gehost op een online platform. 

VU stopt met omstreden mensenrechtencentrum

13 juli 2022 - 09:43

De Vrije Universiteit sluit de deuren van het Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC). Het mensenrechtencentrum kwam onder een vergrootglas te liggen omdat het afhankelijk bleek van financiering uit China. In januari maakte de NOS bekend dat het centrum gesponsord werd door een Chinese universiteit. De VU staakte in dezelfde maand de onderzoeksactiviteiten van het CCHRC. Onderzoek moest eerst uitwijzen of de onafhankelijkheid van het centrum in het geding was gekomen door de financiering uit China. Daarvoor is ‘geen bewijs’ gevonden, maar helemaal vrijgepleit wordt het centrum niet. De onderzoekers van het centrum ‘schurken met hun publicaties en andere publieke uitingen nauw aan tegen de politieke uitspraken van de president van China,’ staat onder meer in het rapport. Medewerkers van het CCHRC weerspreken de kritiek. Ze schrijven onder meer dat het klopt dat er raakvlakken zijn met de Communistische Partij van China, maar dat dit komt omdat de partij ‘naar ons is opgeschoven en wij niet naar de partij’. (HOP)