Hoogleraren ondertekenen petitie tegen killer robots

19 juli 2018 - 14:36

UvA-hoogleraren Jean-Sébastien Caux (theoretische natuurkunde) en Federico Gobbo (taalkunde) en universitair hoofddocent Peter Roessingh (biodiversiteit) hebben een petitie tegen killer robots ondertekend. De ondertekenaars van de petitie, onder wie ook Tesla-CEO Elon Musk, vinden dat beslissingen over leven en dood nooit geautomatiseerd genomen mogen worden, laat staan dat die overgelaten kunnen worden aan robots.

International Aids Society houdt conferentie in Amsterdam

19 juli 2018 - 13:08

De International Aids Society, waar UvA-hoogleraar Joep Lange van 2002 tot 2004 voorzitter was, houdt volgende week de 22e International Aids Conference in Amsterdam. Lange overleed samen met zijn partner Jacqueline van Tongeren bij de MH17-vliegramp boven Oekraïne op 17 juli 2014. Hij was op weg naar de Aids Conference in Melbourne, Australië. Hier meer over zijn werk. 

Ziekenhuispersoneel Amsterdam UMC protesteert voor betere cao

18 juli 2018 - 15:36

Honderden werknemers van het Amsterdam UMC protesteerden gisteren voor een betere cao, zo meldt regiozender AT5. Ze verzamelden zich bij de hoofdingang van de locatie in Amsterdam Zuidoost. De cao-onderhandelingen liepen stuk op 28 mei en sinsdien worden in acht Universitair Medische Centra (UMC) in Nederland acties gehouden – zo begonnen in Leiden en Utrecht onlangs de ‘stiptheidsacties’, waarbij het personeel werkzaamheden precies uitvoert volgens het contract, dus zonder overwerk en met alle pauzes. De betreffende werknemers zijn overigens niet in dienst bij de UvA. 

Wetenschappers kunnen ook paaldansen

18 juli 2018 - 14:28

Suzy Niamut, adviseur marketing en studievoorlichting aan de Faculteit der Geesteswetenschappen en promovenda Dieuwke Hupkes, werkzaam bij het Institute for Logic, Language and Computation  van de bètafaculteit, kunnen nog wel iets meer dan marketing of wetenschap bedrijven. Onlangs namen ze deel aan het WK sportief paaldansen, waar ze tiende werden. Vorige maand werden ze eerste op het NK in de categorie Doubles Women. Kijk hier om de dames in actie te zien.

LSVb: minister, financier de schakeltrajecten wél

18 juli 2018 - 10:45

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) heeft minister Ingrid van Engelshoven (D66, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) opgeroepen de schakelprogramma’s wél te financieren. Eerder liet de minister weten dat instellingen de schakeltrajecten, waarmee hbo’ers kunnen doorstromen naar de universiteit, zelf moeten betalen. LSVb-voorzitter Geertje Hulzebos: ‘De minister moet de programma’s financieren om het behoud ervan te waarborgen. Zonder die financiering zal de universiteit opnieuw voor de elite worden.’ Eerder stelde de LSVb dat veel universiteiten geen schakeltrajecten aanbieden, terwijl dat wettelijk is verplicht. ‘Hier is geen sprake van onwil, maar van onmacht: het onderwijs moet miljoenen bezuinigen.’

Politie waarschuwt voor potloodventers Uilenstede

18 juli 2018 - 09:57

De politie Amstelveen en studentenhuisvester Duwo waarschuwen in een filmpje voor potloodventers rond campus Uilenstede (aantal bewoners: ruim 3.400), zo blijkt uit een bericht op Facebook. De politie zegt voor extra camera’s te zorgen en studenten krijgen het advies alleen de goed verlichte wegen te gebruiken. Meer tips op www.campusuilenstedesafety.nl

UvA coördinator van twee internationale onderzoeksconsortia

17 juli 2018 - 17:19

De UvA wordt coördinator van twee internationale onderzoeksconsortia: een op het gebied van migratie- en vluchtelingenvraagstukken en een op het gebied van de culturele en creatieve industrie. Het penvoerderschap van Advancing Alternative Migration Governance (Admigov) is in handen van Anja van Heelsum, Jeroen Doomernik, Polly Pallister-Wilkins en Barak Kalir. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in het ‘rijke’ deel van de EU, zoals Nederland, Belgie en Duitsland, en aan de grenzen van de EU: Griekenland, Turkije, Spanje en Polen. Daarnaast worden data verzameld van migranten onderweg, en wordt de situatie in herkomstlanden en transitsituaties zoals in Libanon, Niger en Ethiopie bestudeerd. Admigov heeft een looptijd van vier jaar en een budget van 3 miljoen euro. Het andere constortium, Creative Industries Cultural Economy Production Network (Cicerone), wordt gecoördineerd door hoogleraar Robert Kloosterman. Ook Cicerone heeft een looptijd van vier jaar en een budget van drie miljoen euro. Het moet een bijdrage leveren aan Europees beleid door het Europese culturele en creatieve ecosysteem beter te begrijpen.

Opdracht Frank Hendrickx als directeur ICTS en hoofd IRS verlengd

17 juli 2018 - 16:21

De Colleges van Bestuur van UvA en HvA hebben besloten de opdracht van Frank Hendrickx als directeur voor ICT Services (ICTS) en hoofd Informatie Regie Secretariaat (IRS) tot eind 2020 te verlengen.

Door de continuering van zijn opdracht krijgt Frank Hendrickx de gelegenheid de doorontwikkeling van ICTS en de organisatieontwikkeling van IRS verder te leiden. In de zomer van 2020 zal de wervings- en selectieprocedure voor de definitieve invulling van de functie directeur ICTS worden opgestart.

Minister stelt kwartiermakers aan om sectorbeelden te maken

17 juli 2018 - 09:44

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur & Wetenschap) heeft twee hoogleraren aangesteld die een sectorbeeld moeten gaan opstellen. Het gaat om de Utrechtse hoogleraar bestuurskunde Mark Bovens (belast met de sector sociale wetenschappen & geesteswetenschappen) en om de Eindhovense hoogleraar chemie Bert Meijer (belast met bèta & techniek). Faculteiten kunnen bij hen plannen indienen om het extra onderzoeksgeld, dat dit kabinet heeft beloofd, te verdelen. In een interview met ScienceGuide vertelt Bovens al hoe hij zijn werkzaamheden beziet. ‘De positie van jonge onderzoekers is buitengewoon precair en ik denk dat dat wel een grote rol zou moeten spelen.’