Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wageningen University verwijdert foto-expositie na klachten over stereotypering

19 uur geleden

Wageningen University heeft een foto-expositie van een alumnus verwijderd. Dat meldt universiteitsblad Resource. De expositie, over hoe mensen leefden van recycling van plastic afval in de Ghanese stad Kumasi, leidde tot ‘grote woede onder een deel van de Afrikaanse studenten,’ schrijft Resource. Volgens Sebastiaan Berendse, directeur Waardecreatie, is er geen sprake van een cancelling. ‘Het is eerder heel raar om de foto’s terug te plaatsen wanneer je weet dat je er mensen binnen je gemeenschap pijn mee doet en je tegelijkertijd een gesprek wilt voeren over hoe je met elkaar een meer inclusieve gemeenschap vormt. Dat gaat niet samen,’ zegt hij tegen het universiteitsblad.

Universiteiten vragen laag collegegeld aan Oekraïense studenten

20 uur geleden

Studenten uit Oekraïne betalen het komende studiejaar evenveel collegegeld als Nederlandse studenten aan de universiteiten. Dat heeft koepelvereniging UNL vandaag bekendgemaakt. Normaal gesproken betalen studenten van buiten de Europese Economische Ruimte het hoge instellingscollegegeld. De veertien Nederlandse universiteiten maken een uitzondering voor studenten uit Oekraïne vanwege de oorlog met Rusland. Dat betekent dat deze studenten voor het collegejaar 2022-2023 het veel lagere wettelijke collegegeld van 2.209 euro betalen. De universiteiten hopen dat het ministerie daarvoor met geld over de brug komt, maar betalen het desnoods uit eigen zak. (HOP)

Laat je fiets repareren op de UvA-dag

22 uur geleden

Kapotte fiets? Neem hem donderdag mee naar de campus. Daar staat een fietsenmaker klaar om gratis kleine reparaties uit te voeren zoals het plakken van je band en het smeren van je ketting. Met die actie wil de UvA, als fietsambassadeurs van het hoger onderwijs, studenten en medewerkers stimuleren om met de fiets naar de campus te komen. 40 procent van hen doet dat al. Je kunt donderdag 19 mei terecht op de Roeterseiland campus (op het plein tussen gebouw E en De Krater) of bij het Amsterdam Science park (op het grasveld voor de fietsenstalling) tussen 8.00 en 12.00 uur. Hier meer informatie.

 

Hogeronderwijspremie voor Amsterdam Law Practice

eergisteren - 13:52

De Amsterdam Law Practice heeft een bronzen hogeronderwijspremie ontvangen. Dat werd afgelopen week bekendgemaakt op het jaarlijkse Comeniusfestival. Aan de premie, die is bedoeld voor teams die bezig zijn met vernieuwend onderwijs, is een geldbedrag van 500.000 euro verbonden. Het geld wordt besteed aan de doorontwikkeling van het onderwijs. De Amsterdam Law Practice is een onderwijsprogramma waarbij masterstudenten worden aangemoedigd na te denken over ethische dilemma’s in het recht en in juridische rollen.

Studentenvoetbalvereniging zonder vrouwenelftal dreigt subsidie te verliezen

13 mei 2022 - 11:57

De Groningse studentenvoetbalvereniging Forward dreigt haar bestuursbeurzen van de universiteit te verliezen. Dat meldt de Groningse Ukrant. De reden is dat vrouwen in de praktijk geen lid kunnen worden, omdat er geen vrouwenvoetbalelftal bestaat. Jouke de Vries, bestuursvoorzitter van de Rijkuniversiteit Groningen, laat weten dat de universiteit ‘niet centrale waarden als diversiteit en inclusie kan uitdragen’ terwijl het geld geeft aan een vereniging die ‘de helft of meer van de wereldbevolking uitsluit’.

Vier UvA-hoogleraren gekozen als Akademielid

12 mei 2022 - 11:34

Vier UvA-hoogleraren zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) gekozen als nieuw lid. Dit zijn Daniel Bonn, Marieke de Goede, Amade M’charek en Sonja Smets. Ze worden op 12 september geïnstalleerd. In totaal zijn er dit jaar tweeëntwintig nieuwe leden gekozen bij de KNAW. Leden van de KNAW zijn vooraanstaande wetenschappers die worden gekozen op basis van hun wetenschappelijk prestaties. Er zijn nu ongeveer 600 leden, en een lidmaatschap is voor het leven. 


Daniel Bonn is hoogleraar complexe vloeistoffen en speelt een revolutionaire rol in onderzoek naar complexe vloeistoffen zoals bloed, shampoo en olie. Marieke de Goede is hoogleraar politicologie en politics of security cultures en is een prominente onderzoeker op het snijvlak tussen de sociale en geesteswetenschappen. Hoogleraar anthropology of science Amade M’charek is onderzoeker in de relatie tussen wetenschap en samenleving, en kreeg internationale bekendheid vanwege de manier waarop zij onderzoek doet naar bijvoorbeeld vraagstukken rond diversiteit en ‘ras’. Sonja Smets is hoogleraar logica en epistemologie, en een van de meest invloedrijke filosofen in Nederland.

Kamer wil vergoeding studentenmedezeggenschap verbeteren

11 mei 2022 - 14:03

Als het goed is krijgen studenten straks bij elke hogeschool en universiteit een passende vergoeding als ze plaatsnemen in de medezeggenschap. Studenten beslissen via de medezeggenschap mee over bijvoorbeeld het onderwijsbeleid en de begroting. Maar bij de ene instelling krijgen ze een veel lagere vergoeding dan bij de andere. Daar wordt al jaren over gediscussieerd. GroenLinks en PvdA dienden onlangs een motie in om ‘samen met de studentenorganisaties en de koepels van instellingen landelijke richtlijnen op te stellen voor vergoedingen voor de leden van de medezeggenschap’. Een meerderheid van de Tweede Kamer schaarde zich gisteren achter dat voorstel. Het Interstedelijk Studenten Overleg is ‘heel erg blij’ met het besluit en verwacht dat het een stap in de goede richting is, maar het Landelijk Overleg Universitaire Medezeggenschap (LOVUM), is sceptisch. ‘Het is een motie in het wilde weg. Leuk, maar volgens mij kunnen we er niet zoveel mee.’ (HOP)

Inspectie verwijt NCOI onterecht masterdiploma’s af te geven

11 mei 2022 - 13:52

De grootste particuliere onderwijsaanbieder NCOI heeft de wet overtreden met onduidelijke voorlichting aan studenten. Ook hebben meer dan 550 studenten een niet-erkend masterdiploma gekregen. Dat schrijft de Onderwijsinspectie in een rapporten over NCOI en andere onderwijsaanbieders van hetzelfde bedrijf. De minister kan nu een boete opleggen, stelt de inspectie. De voorlichting naar studenten was niet op orde. Zo sprak NCOI in de voorlichting van ‘hbo-niveau’, wat geen beschermde term is. Ook had NCOI sommige masterdiploma’s niet mogen verstrekken, zegt de Inspectie. Dat mag alleen als de masteropleidingen zijn goedgekeurd door kwaliteitsbewaker NVAO. Maar voor bepaalde ‘executive masters’ had NCOI die goedkeuring niet. NCOI kijkt er anders tegenaan. De hogeschool stelt dat het oordeel van de inspectie ‘in strijd met de wet, onjuist en onvoldoende onderbouwd’ is  (HOP).

Nieuw boek van onderwijswetenschapper Louise Elffers

10 mei 2022 - 16:02

UvA-onderwijswetenschapper Louise Elffers, directeur van Kenniscentrum Ongelijkheid, is met een boek gekomen over Kansengelijkheid in het Nederlandse onderwijs. Dit lijkt een breed gedeeld ideaal, maar wat bedoelen we er precies mee? En hoe staat het ervoor in het Nederlandse onderwijs? Volgens Elffers gaan achter het gedeelde streven naar kansengelijkheid uiteenlopende, soms zelfs tegengestelde opvattingen schuil. In haar boek Onderwijs maakt het verschil neemt ze het Nederlandse onderwijs de maat. Hoe (on)gelijk zijn de kansen hier? En wat moet er gebeuren om het ideaal van kansengelijkheid in de praktijk te brengen? Op 16 mei wordt het boek gepresenteerd in Pakhuis de Zwijger. Meer informatie en reserveren kan hier.