Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Universiteit Utrecht
actueel

Commissie diversiteit wil vier onderzoeken gaan doen

Dirk Wolthekker,
24 februari 2016 - 15:42

Commissievoorzitter Gloria Wekker heeft vanmorgen in een volle muziekzaal van Crea de leden van de commissie diversiteit gepresenteerd, een subcommissie van de commissie democratisering en decentralisering (d&d). Daarbij werd ook meegedeeld dat de begroting hoger zal uitvallen dan de eerder aangekondigde 111.000 euro, het bedrag zou uitkomen op om en nabij de twee ton.

Bij de in het Engels gehouden presentatie ging Wekker onder meer in op het koloniale verleden van Nederland en hoe dat verleden volgens haar nog steeds aanwezig is in de organisatie van dit land en van de universiteiten: bij de rekrutering van staf en medewerkers, bij het aantrekken van studenten en bij de samenstelling van onderwijscurricula en onderzoeksvoorstellen. Maar het gaat niet alleen om kleur: het gaat ook om een man-vrouwverhoudingen, seksuele voorkeur, gezond versus gehandicapt en seculier versus religieus.

 

De uit vijf personen bestaande commissie bestaat naast Wekker, die emeritus hoogleraar gender en etniciteit is aan de Universiteit Utrecht (UU), uit Hans Jansen, Rolando Vázquez, Rosalba Icaza Garza en Marieke Slootman. De laatste was bij de presentatie niet aanwezig.

‘Diversity is one the major challenges for the universities of our time’

Koloniale denkscholen

Het zijn geen geringe woorden die de commissie gebruikt om te onderstrepen wat er zoals mis is met de diversiteit aan de UvA, of liever gezegd: het gebrek aan diversiteit. De problemen die de commissie heeft gesignaleerd zijn onder meer: onvoldoende plaats voor de heterogeniteit van de omringende stad en van een toenemend deel van de studentenpopulatie; studenten en medewerkers die zouden worden gemarginaliseerd wanneer zij niet voldoen aan impliciete selectienormen als blank, behorend tot de middenklasse of hoger, man, heteroseksueel, seculier, gezond en van een bepaalde leeftijd; micro-agressieLees hier meer over micro-agressie. en discriminatie jegens diegenen die afwijken van de norm, minder goede carrièreperspectieven zouden hebben en daardoor tot ‘gemarginaliseerde groepen’ zouden behoren; en curricula die te Westers/eurocentrisch georiënteerd zouden zijn en daardoor gelden als ‘koloniale denkscholen’. Of die klachten niet alleen worden ervaren, maar ook een feit zijn, zal de commissie de komende maanden gaan onderzoeken.

 

Wekker gaf tijdens de presentatie aan dat er vier onderzoeksprojecten zullen worden opgestart die van de UvA een ‘more inclusive community’ moeten maken. De commissie zal beginnen bij het in kaart brengen van de bestaande diversiteit aan de UvA. Daarnaast wil de commissie inzicht krijgen en daarna inzicht geven over hoe inclusiviteit dan wel exclusiviteit van studenten en medewerkers wordt gevoeld en ervaren. Ten vierde zal worden onderzocht hoe onderwijs en onderzoek worden gegeven en verricht, wat voor onderzoek er wordt verricht en waar het beter of anders kan en moet.

Foto: Folia
V.l.n.r. Gloria Wekker, Rosalba Icaza Garza, Rolando Vázquez en Hans Jansen, vanmorgen in de Muziekzaal van Crea.

Etnische registratie

Met name het in kaart brengen van de bestaande (etnische) diversiteit zal nog een hele klus worden, meent Wekker. ‘Afkomst wordt door de UvA niet geregistreerd. Soms zijn er diep in de organisatie weleens kleine bestandjes te vinden waar het wel in te vinden is, maar die zijn dan vaak maar beperkt toegankelijk. In Utrecht hebben we er wel eens onderzoek naar gedaan door gesprekken te voeren met mensen op de personeelsafdelingen en hen te vragen hoe het met de etnische herkomst van een afdeling is gesteld is. De uitkomsten daarvan werden dan geëxtrapoleerd naar de hele universiteit.’

 

Evenals de commissie democratisering en decentralisering (D&D) gaat ook de commissie diversiteit  bezoeken brengen aan faculteiten om de knelpunten te inventariseren. ‘Maar we weten nog niet of we alle faculteiten zullen bezoeken. Het kan zijn dat we bijvoorbeeld twee faculteiten bezoeken waar de problematiek erg leeft en twee waar de problematiek niet of minder leeft.’

 

Twee ton

Wekker liet ook nog iets los over de conceptbegroting van de subcommissie: die was aanvankelijk gesteld op 111.000, maar is intussen naar boven bijgesteld en bedraagt twee ton. Wekker zei zich te realiseren dat dit bedrag in het licht van de huidige bezuinigingen misschien hoog over kan komen. ‘Maar we hebben heel zuinig begroot’.

 

Het verschil tussen de aanvankelijk begroting en de huidige begroting wordt volgens Wekker onder meer veroorzaakt door de betaalde inzet van studenten-assistenten. ‘De oorspronkelijke begroting was maar een voorzichtige schatting. We willen heel graag iets tastbaars teruggeven aan de studenten en hebben daarom zes fte aan student-assistenten ingeboekt, iedere student voor tien euro per uur. Dat maakt een extra bedrag van 75.000 euro. Daarnaast zijn we een Engelstalig commissie en zullen we dus vertaalkosten hebben.’ De commissie diversiteit zal na de zomervakantie haar eindrapport presenteren.

 

De centrale studentenraad (CSR) heeft al ingestemd met de samenstelling en het mandaat van de commissie, de centrale ondernemingsraad (COR) zal er komende vrijdag over vergaderen. De begroting is een verhaal apart: die zal eerst worden voorgelegd aan het College van Bestuur, die de begroting vervolgens ter advisering kan voorleggen aan de gezamenlijke vergadering van CSR en COR.