Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Commissie D&D gaat geen onderzoek doen op HvA

Henk Strikkers,
12 januari 2016 - 07:04

De commissie democratisering & decentralisering gaat voorlopig geen eigen onderzoek doen binnen de Hogeschool van Amsterdam. Dat is de conclusie van ‘een goed gesprek’ tussen de Centrale Medezeggenschapsraad van de HvA en een vertegenwoordiging van de commissie democratisering & decentralisering vorige vrijdag.

Al vanaf de installatie van de commissie democratisering & decentralisering is onduidelijk wat de rol van de commissie op de HvA zou zijn. Aangezien de UvA en HvA hetzelfde bestuur delen is het enerzijds voor de hand liggend dat ook de HvA betrokken zou worden bij het onderzoek: een aanbeveling voor een andersoortig bestuur raakt hen immers ook. Anderzijds is het bij de HvA veel rustiger dan aan de UvA en lijken de HvA-bestuurders en medezeggenschap relatief goed door één deur te kunnen.

 

Vorige vrijdag vond daarom een eerste verkennend gesprek plaats tussen een aantal leden van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA en de commissie. ‘We hebben verteld waar wij mee bezig zijn en van gedachten gewisseld over wat we aan elkaar kunnen hebben,’ vertelt commissievoorzitter Lisa Westerveld. ‘Ook om te voorkomen dat er verkeerde beelden ontstaan.’

‘Ze denken dat onze adviezen ook interessant kunnen zijn voor de HvA’

Volgens Westerveld kwamen beide partijen na afloop van het gesprek tot dezelfde slotsom. ‘De HvA is een totaal andere organisatie. Er spelen wel deels dezelfde issues als op de UvA, maar vanuit de CMR kwam duidelijk het geluid dat het wantrouwen op de HvA minder groot is en daardoor sneller naar gezamenlijke oplossingen wordt gezocht.’

 

Professionalisering en student engagement

Menno Oldenhof, voorzitter van de Centrale Medezeggenschapsraad, bevestigt die lezing. ‘We vinden het onderzoek van de commissie op de HvA niet per se nodig. We zijn zelf bezig met een traject om de medezeggenschap te verbeteren. Dat is hard nodig, want nog steeds lukt het niet om alle domeinraden te vullenHet bleek vorig jaar onmogelijk om genoeg studenten te vinden voor de domeinraden Gezondheid en Onderwijs & Opvoeding, waardoor in beide raden zetels vacant zijn..’

 

Daarnaast valt democratisering volgens Oldenhof ook binnen een andere pijler van de CMR. ‘Student engagement heeft voor ons veel prioriteit. Dat betekent dat we meer studenten willen betrekken bij de hogeschool. Dat gaat dan van fietsenstallingen tot openingstijden; we willen dat meer studenten daar over nadenken en dat niet enkel de usual suspects erover meepraten.’

 

Goed contact

Wel hebben de commissie en de CMR afgesproken dat ze goed onderling contact zullen houden. ‘Ze denken dat de adviezen die wij gaan voorleggen aan de academische gemeenschap op de UvA ook voor de HvA interessant kunnen zijn,’ vertelt Westerveld. ‘Maar we gaan niet apart als commissie de HvA in om daar met mensen te spreken of eigen onderzoek te doen.’