Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Waar aan de UvA nieuwe studentenraadpartijen als paddenstoelen uit de grond schieten, lijkt bij de HvA een tegengestelde beweging zichtbaar. In vergelijking met vorig jaar zijn er dit jaar een handvol kandidaten minder voor de studentenverkiezingen aan de hogeschool. Wel zijn er evenveel verkiezingen: één voor de centrale medezeggenschapsraad (CMR) en drie voor de raden van de domeinen Economie en Management (DEM), Maatschappij en Recht (DMR) en Techniek (DT).

In totaal zijn er 70 of 71 kandidaten, laat Bert Pinkster (voorzitter van het Centraal Stembureau) weten. ‘Over één kandidaat is nog niet helemaal duidelijk of hij kan meedoen aan de verkiezingen,’ vertelt hij. Voor de twaalf studentenzetels in de Centrale Medezeggenschapsraad is er met 46 kandidaten genoeg te kiezen. ‘We hadden gedacht dat er na de perikelen aan de UvA meer kandidaten zouden zijn,’ vertelt Pinkster. ‘Maar het lijkt juist een tegengestelde werking te hebben. Studenten die willen meepraten of meedenken lijken afgeschrikt door wat er allemaal in en rond het Maagdenhuis is gebeurd.’

Lege zetels
Voor de domeinraden van de domeinen Digitale Media en Creatieve Industrie en Bewegen, Sport en Voeding zijn er exact evenveel kandidaten als zetels. Alle kandidaten worden daarom zonder verkiezingen benoemd.

Datzelfde geldt voor de kandidaten voor het Domein Gezondheid en het Domein Onderwijs & Opvoeding. Daar zijn echter na de benoeming nog respectievelijk vier en twee zetels leeg. Of die op een andere manier worden opgevuld, hangt af van die twee domeinraden.

Modernere communicatie
Om de traditioneel lage opkomstcijfers op te krikken zijn er dit jaar geen halve maatregelen genomen. Pinkster: ‘Bij het stembureau richten we ons alleen nog maar op de juridische en officiële kant van de verkiezingen. Om de opkomst te verhogen hebben we een communicatieteam met een aantal CMR-leden. Zij gaan studenten enthousiasmeren om te gaan stemmen.’

Om dat te bereiken richt het campagneteam zich op modernere communicatie. ‘Er komen een paar filmpjes die we op sociale media zullen verspreiden, we gaan meer doen op de schermen in HvA-gebouwen en ook krijgen alle studenten weer een mail,’ vertelt Pinkster. ‘Ik kan wel zeggen dat ik hoop op 15 procent, maar ook met een kleine stijging ben ik al tevreden.’
Lees meer over