Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

'Ik heb geleerd bescheiden te zijn'

Dirk Wolthekker,
24 december 2015 - 15:28

2015 was het jaar van de langstdurende Maagdenhuisbezetting in de geschiedenis van de UvA, maar ook van de invoering van het leenstelsel en de oplevering van het Wibauthuis. Nu de dagen op hun kortst zijn en de deuren van de UvA en HvA een tijdje sluiten kijkt Folia terug op het grote en minder grote nieuws van 2015. 

 

Vandaag blikken we terug met decaan Frank van Vree. Hij heeft het afgelopen jaar zijn handen vol gehad aan het bezweren van de crisis op de Faculteit der Geesteswetenschappen. ‘Ons past bescheidenheid. We moeten voortaan beter luisteren en meer dingen in gezamenlijkheid doen.’

'Wat het afgelopen jaar heeft laten zien is dat je in de dagelijkse dwang van een organisatie veel dingen gewoon niet ziet. Het gaat dan vaak om sluipende processen van onvrede die net onder de oppervlakte leven bij studenten en medewerkers en zich gaandeweg en gedurende enige jaren in de organisatie nestelen en door mij, door ons bestuurders in het algemeen, onvoldoende zijn gesignaleerd. Dat moet in de toekomst beter. Ik heb geleerd bescheiden te zijn, goed of misschien beter te luisteren, meer samen te doen en te delen.'

 

Frank van Vree kijkt terug op een uiterst turbulent jaar voor zijn faculteit, met fors teruglopende studentenaantallen, aangekondigde bezuinigingen, een nieuw besturingsmodel dat werd ingevoerd maar op veel weerstand stuitte. Dat leverde demonstrerende studenten en boze medewerkers op – een bezetting van het Bungehuis mondde uit in de bezetting van het Maagdenhuis.

 

Hij heeft er zijn handen vol aan gehad. Maar toen hij vorige week zijn vertrek als decaan aankondigde, zei hij de zaak komend voorjaar weer op de rails te kunnen hebben en met een gerust hard te kunnen vertrekkenFrank van Vree wordt per 1 september 2016 directeur van het NIOD, instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies..

 

8-8-4

'Wat we afgelopen jaar hebben gezien op de universiteiten zagen we al eerder in bijvoorbeeld de zorg: hoe ver kun je gaan met veranderingen en hoe belangrijk is het om mensen daarbij mee te nemen. Heel belangrijk dus. Neem de nieuwe uniforme jaarindeling volgens het 8-8-4 systeem. Dat heeft op onze faculteit gewoon slecht uitgepakt.'

 

'We hebben ons onvoldoende gerealiseerd wat de effecten daarvan zouden zijn op de onderwijsorganisatie en op de werkdruk van iedereen,' zegt Van Vree. 'Ik zeg niet dat er geen uniformiteit zou moeten bestaan of dat je als organisatie moet stilzitten. Stilzitten is geen oplossing, maar we moeten ons wel veel meer rekenschap geven van wat veranderingen ons opleveren ten opzichte van wat ze ons kosten, en in hoeverre je zaken UvA-breed moet organiseren of misschien juist niet.'

 

'Daar moeten we het meer en in gezamenlijkheid over hebben anders verlies je mensen en dat is niet goed.'