Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Frank van Vree vertrekt als decaan Geesteswetenschappen

Dirk Wolthekker,
17 december 2015 - 11:40

Frank van Vree, decaan van de Faculteit der Geesteswetenschappen, wordt per 1 september 2016 directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies. Hij volgt daar Marjan Schwegman op, die met pensioen gaat.

‘Ik ben er erg blij mee,’ zegt Van Vree in een eerste reactie. ‘Deze functie sluit nauw aan bij mijn onderzoek van de afgelopen decennia en biedt een unieke kans om inhoudelijke werkzaamheden en bestuurlijke ervaring op natuurlijke wijze te verbinden. Tegelijk is het goed dat de benoeming pas op 1 september ingaat, want dat stelt mij in staat me ook de komende tijd nog volledig te concentreren op de belangen van de faculteit, in het bijzonder de grote dossiers die dit voorjaar op de agenda staan, waaronder de herziening van de masteropleidingen, de vernieuwing van het talenonderwijs en het personeelsbeleid. Bestuurlijke continuïteit is juist in deze moeilijke tijden van groot belang’.

 

Onderzoek

Van Vree is sinds 1989 verbonden aan de UvA, aanvankelijk als universitair (hoofd)docent cultuurgeschiedenis en mediastudies en sinds 2001 als hoogleraar mediastudies, in het bijzonder journalistiek. Daarvoor was hij bijzonder hoogleraar persgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en visiting scholar aan New York University (2010-2011). Sinds 2008 geeft hij mede leiding aan het onderzoeksprogramma ‘De dynamiek van de herinnering. Nederland en de Tweede Wereldoorlog’.

 

Het NIOD is een bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap (KNAW) aangesloten instelling, opgericht op 8 mei 1945 om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië te beschrijven en te documenteren. Inmiddels bestrijkt het werkterrein van het NIOD de 20ste en 21ste eeuwse geschiedenis van (wereld)oorlogen en genociden, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn.

 

Acht miljoen

Voor Frank van Vree (1954) is dit een mooie kans om zijn carrière af te sluiten. Hoewel zijn vertrek over negen maanden ver weg lijkt, zal zijn opvolger niet in een gespreid bedje terecht komen: de herprofilering en reorganisatie van de faculteit, die tot 2018 acht miljoen moet bezuinigingen en met sterk teruglopende studentenaantallen kampt, is in volle gang, maar zal nog niet zijn voltooid bij Van Vrees vertrek.

‘Juist omdat ik weet in welke situatie de faculteit verkeert, ben ik in eerste instantie niet ingegaan op de uitnodiging om te solliciteren.’

Van Vree houdt zich verre van de suggestie dat hij een zinkend schip zou verlaten. ‘Helemaal niet, integendeel. Ik blijf nog tot 1 september bij de faculteit. Dan hebben we de dossiers die op de faculteit spelen, op de rails gezet. De grote lijnen zullen dan zijn uitgezet en klaar zijn om te worden ingevoerd. Juist omdat ik weet in welke situatie de faculteit verkeert, ben ik in eerste instantie niet ingegaan op de uitnodiging om te solliciteren. Toen er een tweede verzoek kwam en ik constateerde dat we goed op weg zijn met de faculteit, heb ik dat wel gedaan. Als ik een zinkend schip had willen verlaten was ik per 1 februari weggegaan, want de vacature op het NIOD komt per die datum vrij.’

 

De KNAW heeft inmiddels laten weten dat historicus Wichert ten Have per 1 februari zal worden benoemd als interimdirecteur van het NIOD.

 

Opvolging

Het college van bestuur heeft laten weten direct na het kerstreces te beginnen met de opvolgingsprocedure. Hoe die procedure er uit zal zien is vooralsnog onbekend, maar de verwachting is dat er een uitgebreid medezeggenschapstraject zal worden opgetuigd rond zijn opvolging. Van Vree wil zelf niets kwijt over het op te stellen profiel van zijn opvolger. ‘Dat zal een facultaire commissie moeten doen en daar wil ik me niet mee bemoeien.’