Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Nog veel onduidelijk rond flexstuderen

Dirk Wolthekker,
14 december 2015 - 16:59

De pilot die UvA-HvA van plan is te houden met flexibel onderwijs en het daaraan gekoppelde collegegeld per studiepunt leidt vandaag tot veel commotie onder studenten, medewerkers en in de Tweede Kamer. Waarnemend collegevoorzitter Dymph van den Boom lichtte het plan vanmiddag toe tijdens het Academisch Uurtje.

Rector magnificus en interim-collegevoorzitter Dymph van den Boom vroeg hardop af of de pilot er komend studiejaar inderdaad al komt. Dat is onder meer afhankelijk van de rekenmeesters op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), die de zaak momenteel doorrekenen. Kernpunt daarbij is de financieringssystematiek: die zou veranderen van diplomafinanciering naar vakfinanciering: universiteiten zouden niet langer worden betaald per student die een diploma haalt, maar per vak dat een student volgt.

 

Daarnaast zitten er nog allerlei logistieke en administratieve haken en ogen aan het plan en zijn er nog talrijke vragen die beantwoord moeten worden voordat de pilot van start kan gaan. Waarnemend collegevoorzitter Dymph van den Boom vindt het plan, dat een uitwerking is van een plan dat de Landelijke Studentenvakbond vorig jaar lanceerde, inhoudelijk wel goed. ‘En flexibiliteit is de toekomst.’

 

Bestuursjaar

Intussen is duidelijk dat het voorstel niet zozeer is bedoeld voor deeltijdstudenten die vakken bij elkaar sprokkelen over een lange periode, maar bedoeld is om reguliere studenten te faciliteren die om uiteenlopende redenen langer over hun bacheloropleiding doen vanwege verblijf in het buitenland, zorgtaken, een bestuursjaar of andere dringende zaken.

 

Die moeten zich, zoals het nu is, vaak vier jaar inschrijven (en collegegeld betalen) om een hele universitaire bachelor te kunnen halen, terwijl ze in de praktijk maar drie jaar effectief studeren. Om die studenten tegemoet te komen, zouden studenten voortaan per vak kunnen afrekenen. Elk vak bestaat uit een aantal ECTS, dat wordt vermenigvuldigd met de studiepuntprijs en daar bovenop komt een opslag van vijftien procent voor administratieve lasten. Voor een student die maar twee vakken in een jaar volgt kán dat systeem gunstiger uitpakken dan het huidige stelsel.

‘We willen niet de terugkeer van de eeuwige student‘

Eigen verantwoordelijkheid

‘Er komt meer verantwoordelijkheid bij de student te liggen. Die moet heel goed weten waar hij aan begint,’ zei Van den Boom. ‘Het kan namelijk ook duurder uitpakken.’ Van den Boom noemde als voorbeeld een student die zich inschrijft voor een vak, daarvoor betaalt en het niet haalt. ‘Die moet opnieuw betalen om het vak over te doen,‘ zei Van den Boom.

 

Ook is het niet zo dat studenten maar eindeloos kunnen studeren doordat ze jaarlijks maar twee vakken volgen. ‘Je kunt langer over je studie doen, maar niet eindeloos. We willen niet de terugkeer van de eeuwige student. We blijven een maximum termijn hanteren waarbinnen gehaalde tentamens geldig zijn.Overigens diende PvdA-Kamerlid Mohamed Mohandis juist vandaag een plan in om het moeilijker te maken om tentamenresultaten te laten vervallen.’ Die termijn verschilt overigens per faculteit en ligt bij de UvA ook anders dan bij de HvA.

 

Deeltijd

Van den Boom is pragmatisch te werk gegaan bij het steunen van dit plan. ‘Wij gaan er in onze berekeningen altijd van uit dat universitaire studenten drie jaar over hun bachelor doen, maar in de praktijk blijkt dat dit vaak niet zo is. Dat kun je zo laten, maar je kunt ook iets doen. Dit plan kan daartoe een opmaat zijn. Van den Boom denkt dat deze vorm van flexibilisering ook extra voordelen met zich meebrengt. ‘Hoe flexibeler een opleiding is, hoe beter je na moet denken over de planning ervan en dat is goed. Bovendien, ik kan me voorstellen dat wie eerder een deeltijdstudie overwoog en die te duur vond, op deze manier weer aanhaakt.’

 

Mocht de pilot, waaraan maximaal duizend studenten kunnen meedoen, succesvol zijn, dan kunnen de UvA en de HvA het systeem invoeren. Dat kan per instelling overigens op een andere manier, zei van den Boom. Het huidige systeem van het collegegeld van een jaar blijft echter sowieso een optie. Voor de pilot hebben UvA-HvA geen instemming nodig van de medezeggenschapsorganen, maar deze zijn wel ingelicht. Mocht het systeem daarna worden ingevoerd dan is er wel instemming van de medezeggenschap nodigOf die er gaat komen is maar de vraag. De Centrale Ondernemingsraad is niet bepaald positief over de pilot. De Centrale Studentenraad kon nog niet reageren..