Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: Daniël Rommens
actueel

Volgend jaar drie nieuwe opleidingen FGw

Dirk Wolthekker,
21 oktober 2015 - 12:03

De opleidingen Italiaans, Scandinavisch, Arabisch en Hebreeuws hebben nieuwe bachelorprogramma’s ontwikkeld, die per september volgend jaar van start gaan.  Kern van deze talenopleidingen is een major regiostudies. Daarvan komen er drie. De facultaire studentenraad is vooralsnog kritisch.

Afgelopen voorjaar werden in het kader van de facultaire agenda FGw in transitie een groot aantal werkgroepen ingesteld om het curriculum van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) op een nieuwe leest te schoeien en het huidige besturingsmodel van de FGw aan te passen.  

 

Voor de vernieuwing van het talenonderwijs werden twee werkgroepen ingesteld, de werkgroep ‘Talen en Culturen’ en de werkgroep ‘Taal, Communicatie en Cognitie’. De werkgroep ‘Talen en Culturen’ heeft de afgelopen maanden onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor een aantal kleine talenopleidingen. Dat heeft ertoe geleid dat er voor Italiaans, Scandinavisch, Arabisch en Hebreeuws nieuwe bacheloropleidingen zijn ontwikkeld met een regionale focus.

 

Talenopleiding ‘nieuwe stijl’

De talenopleidingen ‘nieuwe stijl’ worden ‘TCR-opleidingen’ genoemd: Taal-, Cultuur-, en Regiostudies. Voor Italiaans wordt dat de opleiding ‘Italiëstudies’, voor Scandinavisch ‘Scandinaviëstudies’ en Hebreeuws en Arabisch gaan samen in ‘Midden-Oostenstudies’. De TCR-opleidingen hebben elk in beginsel een regiomajor met een breed historisch, politiek en cultureel profiel.

 

In plaats van, of naast, de regiomajor kan ook een major op het gebied van taal en cultuur worden gevolgd. Volgens decaan Van Vree zullen de nieuwe opleidingen beter aansluiten bij de interesse van aankomend studenten die een interdisciplinaire opleiding willen volgen over de grenzen van opleidingen en afdelingen.

 

Afname

De bachelorinschrijvingen van de vier opleidingen nemen in hun huidige vorm al enige jaren af. Dat wordt over het algemeen geweten aan het feit dat de opleidingen te monodisciplinair zijn opgezet en daardoor een onvoldoende breed spectrum bieden op het vakgebied. Het huidige aantal ingeschreven studenten aanmeldingscijfers voor de opleidingen zijn de afgelopen jaren als volgt afgenomen:

(De tekst loopt door onder de grafiek.)

 

 

 

De bedoeling is dus dat deze cijfers flink omhoog gaan in de nieuwe structuur. Het plan voor de TCR-opleidingen komt precies naar buiten op het moment dat blijkt dat dergelijke brede opleidingen studenten aantrekken. De VSNUDe VSNU is de koepelorganisatie van Nederlandse universiteiten. bracht net gister een bericht naar buiten met landelijke cijfers, waaruit bleek dat ‘brede bacheloropleidingen zoals Liberal Arts & Sciences’ potentie hebben: ten opzichte van vorig jaar stegen de aanmeldingen aan die opleidingen met tien procent, terwijl monodisciplinaire opleidingen Taal & Cultuur daalden met zes procent.

 

Advies en instemming

Jan van Helden van de facultaire studentenraad laat weten met het faculteitsbestuur in gesprek te zijn over de nieuwe plannen. ‘Wij gaan als raad niet zomaar akkoord met dit voorstel. We staan bijvoorbeeld nog in dubio over wat er met het taalverwervingsaanbod gaat gebeuren. We vinden het belangrijk dat het aantal studiepunten taalverwerving niet in gevaar komt met de nieuwe plannen. Dit geldt voor alle talen. Daarover moet meer duidelijkheid komen voordat wij groen licht geven.’

 

De studentenraad heeft adviesrecht op de curriculumwijziging bij Italiaans en Scandinavisch. Bij Arabisch en Hebreeuws ligt de zaak anders: die opleidingen worden ondergebracht in de nieuwe opleiding Midden-Oostenstudies, al zullen er wel majors van die talen blijven voortbestaan. Van Helden: ‘Daarop hebben wij instemmingsrecht. Het is nog niet zeker dat wij instemmen. Binnen de raad is dat nog in discussie.’