Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Foto: Daniël Rommens
actueel

M'charek vertrekt als voorzitter precommissie

Dirk Wolthekker,
19 oktober 2015 - 17:10

Hoogleraar antropologie Amade M’charek is opgestapt als voorzitter van de precommissie die de commissie Democratisering en Decentralisering (D&D) moet samenstellen. Dat laat ze weten in een mail aan Folia. M'charek zegt dat ze het te druk heeft voor de precommissie en dat ze er eigenlijk al eerder uit had willen stappen.

 

De precommissie werd afgelopen voorjaar na de studentenprotesten in het leven geroepen met als doel twee onderzoekscommissies in te stellen, die zich moeten buigen over de organisatorische modernisering van de UvA. Eén van die commissies, de commissie Financiën, is eind september van start gegaan. De tweede commissieDe commissies komen er naar aanleiding van onderhandelingen tussen het College van Bestuur en de actiegroepen tijdens de Maagdenhuisbezetting. Beide commissies moeten onafhankelijk zijn, maar zullen onder toezicht van de medezeggenschap en de actiegroepen opereren. , de commissie D&D, moet onder meer de aansturing en medezeggenschap aan de UvA gaan onderzoeken, maar die commissie is er nog steeds niet. Hoe het met de vorming van de commissie ervoor staat en wanneer de commissieleden gepresenteerd zullen worden, is niet bekend.

 

Foto: UvA
Amade M'charek

Over de reden van haar vertrek wil M'charek nog wel iets kwijt per telefoon. Ze laat weten dat ze eigenlijk 'in september' al had willen opstappen omdat ze het naar eigen zeggen te druk heeft. Ze bleef toch omdat de commissie toen nog onvoldoende in de steigers stond en er nog veel onduidelijkheden waren hoe en met welke leden de commissie aan de slag zou gaan. Inmiddels zit het werk van de precommissie er volgens haar zo goed als op.

 

Diverse bronnen binnen de UvA laten overigens weten dat er ook andere redenenen zijn waarom M'charek de precommissie heeft verlaten: ze zou controversieel zijn en bij een deel van de commissie haar krediet hebben verspeeld door eigenmachtig optreden. De bronnen hebben gevraagd hun namen niet te noemen om het proces 'niet verder te verstoren'. De namen van de bronnen zijn bij de redactie bekend.

 

Inmiddels is de verwachting dat de commissie D&D de commissieleden deze week presenteert. Volgens M'charek is het daarom ook niet nodig dat er een opvolger voor haar komt in de precommissie. René HulstRené Hulst is medewerker van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen en behoort net als M'charek tot de actiegroep Rethink UvA. is vooralsnog het nieuwe aanspreekpunt van de precommissie.

 

M’charek laat in haar mail wel weten er vertrouwen in te hebben ‘dat de D&D commissie er snel zal zijn.’

Onafhankelijkheid

Het vertrek van Rethink UvA-lid M’charek is een nieuwe tegenslag voor de precommissieDe precommissie bestaat uit leden van de actiegroepen en de medezeggenschap. . Eerder verliep de vorming van de commissie Financiën al stroef. Die commissie ging weliswaar eind mei aan de slag onder voorzitterschap van Femke Halsema, de politica stapte echter een maand later weer op omdat de onafhankelijkheid van de onderzoekscommissie volgens haar onvoldoende gewaarborgd was. Toenmalig interim-voorzitter Hendrik van Moorsel heeft de leiding van de commissie in september officieel op zich genomen. Hij wil in het tweede kwartaal van 2016 het definitieve onderzoeksrapport van de commissie Financiën uitbrengen. 

 

Dat de vorming van de commissie D&D langer zou duren dan die van Financiën, was van begin af aan duidelijk. De commissie moet een veelheid aan onderwerpen gaan onderzoeken. ‘Het gaat naast inspraak en accountability ook om arbeidscontracten, promovendi en besluitvorming. Er zit heel veel in. Het kan ook zijn dat de commissie op de faculteiten gaat praten met studenten en medewerkers. Dat gaat allemaal veel tijd kosten, meer tijd dan de commissie Financiën,' zei M'charek in april tegen Folia.

 

Diversiteit

Inmiddels is er overigens besloten dat er nog een derde commissie zal komen, die zich gaat buigen over diversiteit binnen de UvA. Dit onderwerp zat oorspronkelijk in het mandaat van de commissie D&D, maar is volgens de precommissie te veelomvattend om ook nog door D&D te kunnen worden behandeld. De commissie Diversiteit wordt een soort 'sub-commissie' van D&D. Wanneer de commissie van start gaat is niet bekend.