Niks meer missen?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
Foto: De contemplation room op de bovenste verdieping van het Amsterdam University College
actueel

‘We willen vasthouden aan de scheiding van kerk en staat’

Dirk Wolthekker,
13 oktober 2015 - 07:42

De discussie over het eventueel instellen van een stilteruimte op de Roeterseilandcampus (REC) gaat door. Gisteren kwam het onderwerp wederom aan bod tijdens het wekelijkse Academisch Uurtje in het Maagdenhuis.

‘We hebben binnen het CvB inmiddels uitgebreid gesproken over een stilteruimte en zijn tot nu toe tot de conclusie gekomen dat we zo’n ruimte op een of andere manier zouden willen faciliteren, maar we zouden geen permanente ruimte willen. De stilteruimte zoals we die tot nu toe zagen, heeft het karakter van een gebedsruimte en we willen als publieke instelling vasthouden aan de scheiding van kerk en staat.’

 

Dit zei HvA-rector en CvB-lid Huib de Jong gistermiddag tijdens het wekelijkse Academisch Uurtje in de hal van het Maagdenhuis. De stilteruimte is inmiddels een dossier geworden dat gemakkelijk kan leiden tot een strijd tussen rekkelijken en preciezen. Het lijkt erop dat het CvB aan de ene kant tot de preciezen behoort en wil vasthouden aan de letter van de wet, maar zich rekkelijk wil opstellen door een stilteruimte toch te faciliteren. Dat is nog niet zo makkelijk, omdat er naast principiële gronden ook logistieke redenen zijn die de inrichting van zo’n ruimte lastig maken, meent De Jong.

 

Reserveringssysteem

Het CvB heeft inmiddels een inventarisatie gemaakt van wat andere universiteiten en hogescholen zoal aanbieden of niet. Van oorsprong confessionele instellingen als de VU en Tilburg University hebben een bijzondere status en daarom een stilteruimte. Openbare, seculiere instellingen staan dit niet toe, maar faciliteren het soms wel, bijvoorbeeld door studenten en medewerkers de gelegenheid te bieden via een reserveringssysteem een (steeds wisselende) ruimte voor een beperkte tijd gratis  in gebruik te hebben. Die kan dan worden gebruikt als stilteruimte. Volgens De Jong hanteert de HvA dit systeem en is het daar succesvol.

‘We willen dit onderwerp relaxed met elkaar doorakkeren’

Hoogdrempelig

Eerdere initiatiefnemers van een stilteruimte op de REC vinden dit geen goed systeem. Ze vragen zich af ze niet verzeild raken in de reserveringsmolen van de UvA, of zo’n te reserveren ruimte wel snel beschikbaar is op het moment dat er behoefte aan is en of zo’n systeem niet veel te hoogdrempelig is. De Jong heeft echter aangegeven, hoe dan ook te willen dat de UvA in control is over wat er in zo’n ruimte gebeurt. Dat zou kunnen via zo’n reserveringssysteem.

 

Een van de aanwezige studenten vroeg zich of er dan geen bewaker bij de stilteruimte kan posten, om de neutraliteit ervan te bewaken. Volgens De Jong is dat echter ‘duurder dan het reserveringssysteem’. De Jong wil er binnen het decanenoverleg verder over praten ‘We willen dit onderwerp relaxed met elkaar doorakkeren.’ Hoe lang het doorakkeren nog gaat duren is niet met zekerheid vast te stellen. Donderdag staat het onderwerp op de agenda tijdens een vergadering met de decanen.

 

Het Amsterdam University College heeft overigens een zogenoemde contemplation room op de bovenste etage van haar pand op Science Park. Of die ook gebruikt wordt om te bidden is onbekend. Wel is het zo dat het AUC deels ook van de VU is en dus deels ook met gereformeerd geld wordt gefinancierd, waardoor een stilteruimte er gelegitimeerd zou zijn.

Lees meer over